http://vateatras.lt

 

VAT DISKOGRAFIJAKolekcija LIETUVIŲ AKTORIŲ BALSAI > Serija DEDIKACIJOS LT > MUZIKINIAI ALBUMAI > VAT CD KIOSKAS

  2021 VAT-CD-067

Liudvikas Ježis Kernas FERDINANDAS NUOSTABUSIS

Antuanas de Sent-Egziuperi MAŽASIS PRINCAS

Natanielis Niumanas KAMILĖS IR DOMO KOSMINIAI NUOTYKIAI

Hansas Kristianas Andersenas PASAKOS

Skaito ir dainuoja Sigutis Jačėnas

Bendra trukmė 8 val. / MP3 formatas

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSAVO LIETUVOS KULTŪROS TARYBA

KOLEKCIJA XXXVI / DEDIKACIJOS LT

 2019 VAT-CD-065/066NEPLATINIMUI

2CD rinkinys, skirtas Lazdijų rajono garbės piliečio, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato,
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario,  poeto, eseisto, dramaturgo, vertėjo Sigito Gedos (1943–2008) atminimui

SEPTYNIŲ VASARŲ GIESMĖS

ARS POETICA

SKAITO VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ
SKAITO VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ ir SIGUTIS JAČĖNAS
KOMPOZITORIUS - GINTARAS KIZEVIČIUS
KOMPOZITORIUS - GINTARAS KIZEVIČIUS

RĖMĖJAI: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA, LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

KOLEKCIJA XXXV / DEDIKACIJOS LT

 2020 VAT-CD-064

Vydūnas „Mano Tėvynė“

Pašnekesiai su Vaclovu Bagdonavičiumi

Bendra trukmė 4 val. / MP3 FORMATAS

ALBUMO LEIDYBĄ PARĖMĖ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

 

 2019 VAT-CD-063 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

Julijos Jačėnaitės (5 m.) piešinys

SIGUČIO JAČĖNO DAINELĖS IR DŽANIO RODARIO PASAKĖLĖS 

ALBUMO LEIDYBĄ PARĖMĖ ASOCIACIJA LATGA
KOLEKCIJA XXXIV / DEDIKACIJOS LT 2018 VAT-CD-054

 VISAS KRISTIJONO DONELAIČIO LITERATŪRINIS PALIKIMAS
SKAITO KLAIPĖDOS AKTORIAI
Bendra trukmė 3 val. 40 min. / MP3 formatas
ALBUMO LEIDYBĄ PARĖMĖ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDY

 2018 VAT-CD-062

DEBIUTINIS JULIJOS JAČĖNAITĖS AUTORINIŲ DAINŲ ALBUMAS

Featuring collaborations with a host of incredible talents, Moon Moods reflects the last seven years
of her musical journey around the globe. For more information and bookings visit www.juja.lt
ALBUMO LEIDYBĄ PARĖMĖ ASOCIACIJA LATGA IR UAB OLIFĖJA

KOLEKCIJA XXXIII / DEDIKACIJOS LT

 2016 VAT-CD-060/061

Skaito Olita Dautartaitė (2 CD)

Romualdas Granauskas (19392014)
 PASIJOS PAGAL JONĄ
APSAKYMAI APIE EILĖRAŠČIUS
Jonas Strielkūnas (19392010)
MŪSŲ DVASIOS GYVENS INKILUOS
EILĖRAŠČIAI
66 EGZEMPLIORIUS VIENO AKTORIAUS TEATRAS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS
RĖMĖJAI: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA, UAB CINEVERA, DĖKOJAME p. DAIVAI BUDRIENEI

   

2015 VAT-CD-059TIRAŽAS PASIBAIGĘS

 
ALFREDO KUKAIČIO MUZIKA
• DONALDO KAJOKO TEKSTAI
ARO ŽVIRBLIO GARSŲ ŽAISMĖ
Alfredas Kukaitis (vokalas, klasikinės gitaros),
Arina (vokalas), Donaldas Kajokas (kuždesiai)
RĖMĖJAS UAB SKUBIOS SIUNTOS
KOLEKCIJA XXXII / DEDIKACIJOS LT

2015 VAT-CD-057/058

 aktorės Rūtos Staliliūnaitės (19382011) atminimui skirtas  Archyvinių įrašų rinkinys (2CD)
VALANDA KAI ESI... (1978) PIRMOJI MANO VAIKYSTĖS KNYGA (2008)

                                                    

SKAITO RŪTA STALILIŪNAITĖ, FORTEPIJONU SKAMBINA JULIUS ANDREJEVAS, DAINUOJA ILONA PAPEČKYTĖ
RĖMĖJAI: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 66 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS
 

MYKOLO KLEOPO  OGINSKIO METAMS

2014 VAT-CD-055/056 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

 
 
 
 MYKOLO KLEOPO OGINSKIO JUBILIEJINIAMS METAMS SKIRTAME DVIEJŲ KOMPAKTINIŲ PLOKŠTELIŲ RINKINYJE
 PIRMĄ KARTĄ ĮRAŠYTI VISI ŠIUO METU ŽINOMI KUNIGAIKŠČIO SUKURTI 28 ROMANSAI IR 24 POLONEZAI,
KURIUOS ATLIEKA TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ LAUREATĖS DAINININKĖ GIEDRĖ ZEICAITĖ (SOPRANAS) IR PIANISTĖ VAIVA PURLYTĖ
 
 

2014 VAT-CD-053TIRAŽAS PASIBAIGĘS

MUZIKOS AUTORIUS IR ATLIKĖJAS ALFREDAS KUKAITIS
KĘSTUČIO NAVAKO IR GINTARO PATACKO TEKSTAI, ARO ŽVIRBLIO ARANŽUOTĖS

KOLEKCIJA XXXI/ DEDIKACIJOS LT

2014 VAT-CD-050/051/052 / NEPLATINIMUI

RAŠYTOJO LIUDO DOVYDĖNO KŪRYBĄ SKAITO AKTORĖ OLITA DAUTARTAITĖ
3CD RINKINYS:  1CD APSAKYMAI IR APYSAKA (66 min.), 2CD PASAKOS (78 min.), 3CD HUMORISTINĖS PASAKOS (55 min.)
MECENATAS JONAS DOVYDĖNAS
 
     

KOLEKCIJA XXX / DEDIKACIJOS LT

2014 VAT-CD-049 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

 
PRozininko, poeto, publicisto, kritiko, vertėjo, kompozitoriaus, 
vieno iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, laikraščio „Varpas“ (1889 m.) steigėjų,
„Tėvynės varpų“ redaktoriaus, Lietuvos valstybės himno autoriaus,
Dr. Vinco Kudirkos (1858–1899) atminimui SKIRTOJE Kompaktinėje plokštelėje
skamba V. Kudirkos eilėraščiai, satyros, prisiminimai, laiškai, 
instrumentinės muzikos kūriniai ir Česlovo Sasnausko daina „Karvelėli mėlynasis“ (ž. V. Kudirkos) 
Atlikėjai: aktorė Virginija Kochanskytė, tarptautinių konkursų laureatai 
pianistė Inga Maknavičienė ir dainininkas Liudas Mikalauskas
(akompanuoja pianistė Virginija Unguraitytė), styginių kvartetas „Musica Libera“
(Sandra Dirgėlaitė/ I smuikas, Rovena Žiogė/ II smuikas,
Edvinas Kaziukaitis/ altas, Tomas Mikalauskas/ violončelė)

KOLEKCIJA XXIX / DEDIKACIJOS LT

2013 VAT-CD-047 / NEPLATINIMUI
Justino Marcinkevičiaus (19302011), Henriko Nagio (19201996)
ir Rabindranato Tagorės (18611941) lyriką
skaito aktorė Nijolė Sabulytė
Rėmėjai: Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, vicemeras Vytautas Čepas,
Irena ir Valentinas Greičiūnai, Nijolė ir Sigutis Jačėnai,
Rima Stonienė, Birutė ir Kazimieras Vaišvilos

 KOLEKCIJA XXVIII / DEDIKACIJOS LT

2013 VAT-CD-046 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
Gitara groja ir dainuoja
muzikos autorius Alfredas Kukaitis
MEILĖS  lyriką skaito aktorė Birutė Mar

KOLEKCIJA XXVII / DEDIKACIJOS LT

2013 VAT-CD-045 / NEPLATINIMUI
 
poeto keturvėjininko, pedagogo ir aistringo buriuotojo
Salio Šemerio (Saliamono Šmerausko, 1898–1981) atminimui
parengė ir skaito aktorius Sigutis Jačėnas
Pagal Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje saugomą
asmeninio archyvo rinkinį, kurį poetui mirus perdavė žmona Leonija Šmerauskienė (1921–1996)
Rėmėjai: Klaipėdos m. savivaldybė, Rotas, Lietuvos buriuotojų sąjunga
2012 VAT-CD-044 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
ALFREDO KUKAIČIO MUZIKA
GINTARO PATACKO TEKSTAI
ARO ŽVIRBLIO ARANŽUOTĖS

KOLEKCIJA XXVI / DEDIKACIJOS LT

2012 VAT-CD-043 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
 
DEDIKACIJA Maironio 150-osioMs gimimo metinėms 
Skaito aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas
Dainuoja dainininkė Rita Preikšaitė (mecosopranas)
Fortepijonu skambina pianistė Rūta Blaškytė
Nuoširdžiai dėkojame mecenatams
Ramunei ir Gintautui Vitkams iš Los Andželo (Kalifornija, JAV),
ir visiems bičiuliams Lietuvoje, padėjusiems įgyvendinti šį leidybinį projektą,
kurį iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas
65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS VIENO AKTORIAUS TEATRAS PERDAVĖ
LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS, 150 - PADOVANOJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

KOLEKCIJA XXV / DEDIKACIJOS LT

2012 VAT-CD-042 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
Edvardo Grygo (Edvard Hagerup Grieg, 1843–1907) dainas „Myliu tave“, „Pakeliui į gimtinę“,
„Poeto širdis“, „Vandens lelija“, „Miško daina“, „Sapnas“, „Rožių žydėjimas“, „Gulbė“,
„Solveigos daina“ dainuoja solistė Rita Preikšaitė (mecosopranas), kūrinius fortepijonui
„Poetiniai paveikslėliai“, „Melodija“ ir siuitos „Iš Holbergo laikų“ fragmentus
skambina pianistė Rūta Blaškytė, kompozitoriaus laiškus skaito aktorė Virginija Kochanskytė
Nuoširdžiai dėkojame mecenatams Aušrai ir Konradui Vitkevičiams,
 ir visiems bičiuliams, padėjusiems įgyvendinti šį leidybinį projektą

KOLEKCIJA XXIV / DEDIKACIJOS LT

2011 VAT-CD-041 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
 aktoriaus, poeto, Laisvės šauklio Kęstučio Genio (1928–1996) atminimui
Archyvinių įrašų rinkinys
Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Kauno miesto savivaldybė
 65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS VIENO AKTORIAUS TEATRAS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS

KOLEKCIJA XXIII / DEDIKACIJOS LT

2011 VAT-CD-039/040 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės 125-osios gimimo metinėms
ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties 100-mečiui
S. Čiurlionienės-Kymantaitės apysaką „Šventmarė“ skaito aktorė Lucija Zorūbaitė
M. K. Čiurlionio kūrinius fortepijonui skambina pianistas Rokas Zubovas
  2CD Rinkinio rengėjas Kauno M. K. Čiurlionio draugija (asociacija)
Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Kauno miesto savivaldybė
 65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS VIENO AKTORIAUS TEATRAS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS

KOLEKCIJA XXII / DEDIKACIJOS LT

2011 VAT-CD-038 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
 
                     poetės Juditos Vaičiūnaitės (19372001) atminimui
... priimk, prašau, Judita, mano padėką
už tą švytinčią grožio paslaptį Tavo Gyvenime ir Tavo Poezijoje
(beje, visas Tavo Gyvenimas buvo Poezija).
... priimk padėką už Tavo eilėraščiuose užkoduotą ir mums paliktą didelį Laiką,
kuris nesiūlo jokių iliuzijų, bet kiekvienu savo mirksniu primena apie viso ko laikinumą ...
... Ačiū, Judita, kad buvome kartu ... Tavęs nėra, bet Tu ESI ...
Gražina Maira Urbonaitė
65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS VIENO AKTORIAUS TEATRAS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS
2010 VAT-CD-036/037 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Džiazo muzikos katedros 30-mečiui dedikuotas
prof. Pranciškaus Narušio 2 CD rinkinys (1971-2010 m. įrašai) atspindi ne tik klaipėdietiškos
džiazo mokyklos istorija, bet ir išskirtinį jos indėlis į visos Lietuvos džiazo muzikos raidą
         
Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos universitetas
65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS VIENO AKTORIAUS TEATRAS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS
2010 VAT-CD-035 / NEPLATINIMUI
 
Julija Jačėnaitė / vokalas, Nerijus Bakula / akordeonas,
Kęstutis Pavalkis / fortepijonas
SOUS LE CIEL DE PARIS LES CHAMPS – ELYSEES A TOI
PARDONNE - MOI CE CAPRICE DENFANT LA VIE EN ROSE PARIS, UN TANGO
ET SI TU N'EEXISTAIS PAS MILORD SI TU T‘APPELLES MELANCOLIE
CIAO BAMBINO, SORRY MADEMOISELLE CHANTE LE BLUES HEY CROONER
2010 VAT-CD-034 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
DEDIKACIJA IEVAI SIMONAITYTEI
SKAITO AKTORĖ VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ, KOMPOZITORIUS VIDMANTAS BARTULIS
RĖMĖJAI: KULTŪROS RĖMIMO FONDAS, KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

KOLEKCIJA XXI

2010 VAT-CD-032/033 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

 
SKAITO REGINA PALIUKAITYTĖ, MUZIKUOJA ALGIRDAS KLOVA (2CD)
Rėmėjas Aleksandras Guobys
CD MIRGULIUOJA MIRGULYNAS
Martynas Vainilaitis EILĖRAŠČIAI
Justinas Marcinkevičius GRYBŲ KARAS
Vytė Nemunėlis (Bernardas Brazdžionis)
MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS
Kazys Binkis MEŠKERIOTOJAS
CD ŠITA ŽEMĖ   
Kristijonas Donelaitis METAI (fragmentas)
Antanas Miškinis, Jonas Šiožinys,
Kazys Binkis LYRIKA
2009 VAT-CD-031 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
M. K. Oginskio laiškų, knygų, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus fondų
straipsnių fragmentus skaito aktorė Virginija Kochanskytė,
muzikinius kūrinius atlieka pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir dainininkė Giedrė Zeicaitė
M. K. Oginskio kūriniai: polonezai (išskyrus „Atsisveikinimas su Tėvyne“),
„Tempo di menuetto“, romansai balsui ir fortepijonui – Lietuvoje įrašyti pirmą kartą
  2009 / NEPLATINIMUI
STASIO VAINIŪNO KŪRINIAI FORTEPIJONUI
SkambinA SAULINA ATKOČAITYTĖ

KOLEKCIJA XX

2009 VAT-CD-030 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

2009 m. POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO Rimvydo STANKEVIČIAUS POEZIJA
SKAITO Andrius BIALOBŽESKIS, MUZIKA IR  GARSAI Domanto RAZAUSKO

KOLEKCIJA XIX

2009 VAT-CD-029 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

1979 m. POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO
Algimanto MIKUTOS  EILĖRAŠČIUS  SKAITO ir DAINUOJA SIGUTIS JAČĖNAS
MUZIKA Sigučio JAČĖNO, ARANŽAVO ir GROJA Andrius KULIKAUSKAS

KOLEKCIJA XVIII

2009 VAT-CD-028 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

Akto VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ, Dainininkė GIEDRĖ ZEICAITĖ (sopranas), Pianistė EDITA ZIZAITĖ
Richard Strauss, Johannes Brahms,  Feliks Mendelsohn-Bartholdy, Ferenc Liszt, Franz Schubert,
Antonín Dvořák, Ludwig van Beethoven  vokalinė, instrumentinė muzika
ir Hans Christian Andersen (18051875 ) pasakų, dienoraščio, laiškų fragmentai
RĖMĖJAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS, DĖKOJAME p. LAIMAI STUOPELIENEI

KOLEKCIJA XVII

2009 VAT-CD-027 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

VYTAUTO MAČERNIO SONETUS, TRIOLETUS IR EILĖRAŠČIUS SKAITO
AKTORIUS PETRAS VENSLOVAS, MUZIKOS AUTORIUS IR ATLIKĖJAS ALFREDAS KUKAITIS
Projekto partneriaiŽemaičių Kalvarijos kultūros centras,  bendruomenė Gardai
Plungės 2009-ų metų Lietuvos kultūros sostinės savivaldybė

 KOLEKCIJA XVI

2009 VAT-CD-026

1965-2008 POEZIJOS PAVASARIO LAUREATŲ: Just. Marcinkevičiaus, A. Baltakio, E. Mieželaičio, J. Degutytės,
J. Macevičiaus,  A. Venclovos, E. Matuzevičiaus, A. Drilingos, P. Širvio, A. Žukausko, M. Martinaičio, V. Rudoko,
V. Reimerio, J. Vaičiūnaitės, A. Mikutos, P. Palilionio, A. Miškinio, S. Gedos, O. Baliukonės, A. Bernoto, J. Jakšto,
A. E. Puišytės, St. Jonausko, R. Keturakio, B. Brazdžionio, Gr. Cieškaitės, J. Strielkūno, H. A. Čigriejaus, A. Verbos,
A. Marčėno, D. Kajoko, K. Platelio, V. P. Bložės, G. Patacko, J. Juškaičio, G. Grajausko, St. Stacevičiaus, K. Bradūno,
A. A. Jonyno, Alf. Maldonio, D. Čepauskaitės, G. Dabrišiaus, Vyt. Rubavičiaus, V. Rudžiansko
EILĖRAŠČIUS SKAITO AKTORIAI: J. Čižauskaitė, O. Dautartaitė, V. Kochanskytė, R. Paliukaitytė, G. Urbonaitė,
R. Abukevičius, S. Jačėnas, Vyt. Paukštė, E. Stancikas, P. Venslovas
 
 • KOLEKCIJA XV

  2009 VAT-CD-025
  WILLIAM SHAKESPEARE SONETUS (VERTĖ SIGITAS GEDA)
  SKAITO AKTORIUS RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
  MUZIKOS AUTORIUS IR ATLIKĖJAS ARNAS MIKALKĖNAS
  Pagrindinis rėmėjas Kauno miesto savivaldybė

  KOLEKCIJA XIV

  2009 VAT-CD-023/024 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
  2CD RINKINYS SU ŽAISLIUKAIS!
  Koncertas-žaidimas MAŽIESIEMS PRAGYDO PAUKŠTELIS ir VARLIUKO PASAKOS
  SKAITO AKTORĖ EUGENIJA JANKUTĖ, KOMPOZITORIAI JURGIS GAIŽAUSKAS ir BENJAMINAS GORBULSKIS
  RĖMĖJAI: KULTŪROS RĖMIMO FONDAS
         
  VILNIAUS TEATRO „Lėlė“  50-mečiui 2008 VAT-CD-022 / NEPLATINIMUI
   
  Režisierius, dailininkas Rimas Driežis: „Vilniaus teatre „Lėlė“ 1971 gegužės 22 dieną parodyta Marcelijaus Martinaičio pjesė „Pelenų antelė“ buvo pirmas dailininko ir režisieriaus Vitalijaus Mazūro savarankiškas darbas ir jo autorinio poetinio teatro pradžia. Spektaklis sulaukė sėkmės: buvo vaidinamas tarptautiniuose festivaliuose, nuotraukos publikuotos užsienio leidiniuose, apie jį nemažai rašyta anuomet, rašoma ir dabar... „Pelenų antelė“ buvo vaidinama su nepertraukiama fonograma, kurią išsaugojo ilgametis „Lėlės” garsininkas Vitaras Aškelavičius. Jo fonotekoje sukauptas teatro muzikos lobynas. Užfiksuoti pirmosios teatro aktorių kartos balsai, legendinės dainininkės Beatričės Grincevičiūtės įdainavimai bei spektaklio atmosferą išsaugojusi muzika paskatino fonogramą išleisti kaip savarankišką vertybę. Be to, ją galima klausyti ir kaip radiofonizuotą pasaką...  Knygoje publikuota pjesė skiriasi nuo teatre vaidinto varianto, todėl buklete pateikiamas iššifruotas fonogramos tekstas leis lengviau sekti pasakos įvykius ir atkurs originalią Mazūro interpretaciją. „Tą pačią pasaką kiekvienas pasakoja kitaip, kitu balsu – ir todėl jos neatsibosta“, teigia Martinaitis. Galbūt kam nors kils noras sukurti savą šios fonogramos sceninę interpretaciją. Kodėl ne?

  KOLEKCIJA XIII

  2008 VAT-CD-021 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  SKAITO AKTORIAI VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ IR PETRAS VENSLOVAS
  KOMPOZITORIUS VIDMANTAS BARTULIS
  SKIRIAMA ADOMO MICKEVIČIAUS 210-osioms GIMIMO METINĖMS
  RĖMĖJAI: KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

  KOLEKCIJA XII

  2008 VAT-CD-020 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  VYTAUTO ALEKSANDRO CINAUSKO EILĖRAŠČIUS SKAITO AKTORIUS VYTAUTAS DUMŠAITIS
  KAUNO KARILIONU SKAMBINA GIEDRIUS KUPREVIČIUS
  SKIRIAMA DIDŽIOSIOS TREMTIES 60-mečio 
  ir  LIETUVOS SĄJŪDŽIO 20-mečio SUKAKTIMS PAMINĖTI
  RĖMĖJAI KULTŪROS RĖMIMO FONDAS
  2008 VAT-CD-019 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
  KLAIPĖDOS KOMPOZITORIŲ DEDIKACIJOS
  Groja Pranciškus Narušis (klarnetAS, saksofonAS, birbyne)
  RĖMĖJAI: KULTŪROS RĖMIMO FONDAS,
  KLAIPĖDOS APSKRITIES VIRŠININKO ADMINISTRACIJA,
  KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖ

  KOLEKCIJA XI

  2008 VAT-CD-018 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  GIEDRIUS ARBAČIAUSKAS (GITARA, VOKALAS),
   AGNĖ ARBAČIAUSKIENĖ (VIOLONČELĖ), KĘSTUTIS PAVALKIS (FORTEPIJONAS)
  Šis dainų albumas – ilgai brandintas ir kurtas, todėl mums labai artimas. Kuo ilgiau drauge grojome,
  tuo labiau susiderino ne tik mūsų instrumentai,  bet ir mes patys. Išmokome tikėti šviesiais stebuklais.
  Albumą pavadinome pagal pirmąją mūsų bendrą dainą „Vienaragis“. Dėkojame Mokytojai, Meilei, Draugams.
  Ačiū vaikams. Visiems, įkvėpusiems mus ir tikėjusiems mūsų dueto grožiu.“  Agnė ir Giedrius
  RĖMĖJAS  KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

  KOLEKCIJA X

  2008 VAT-CD-016/017 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

   
  SKAITO OLITA DAUTARTAITĖ
  2008 m. balandžio 17 d. Šiaulių bendruomenės namuose įvyko X-ojo Kolekcijos albumo
  dviejų kompaktinių plokštelių rinkinio sutiktuvės. Viename jų aktorės Olitos Dautartaitės balsu skamba
  Jono Strielkūno, kitame Liūnės Sutemos, Henriko Nagio ir Bernardo Brazdžionio poezija.
  Muzikuoja Vytautas Giedraitis/ klarnetas, Ugnė Giedraitytė/ fortepijonas, Viktorija Stanelytė/ vokalas,
  Joana Daunytė/ arfa, Vita Marija Daunytė/ fleita, Tomas Šatas/ violončelė,
  LNSO styginių grupė/ dirigentas Robertas Šervenikas

  KOLEKCIJA IX

  2008 VAT-CD-015 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  SKAITO RŪTA STALILIŪNAITĖ, DAINUOJA ILONA PAPEČKYTĖ
  Aktorė Rūta Staliliūnaitė interviu Bernardinai.lt prasitarė: „...mėgau skaityti.  Skaityti, skaityti, skaityti.
  Įdomiausia vaikystės knyga Dž. Griuelo „Skudurinės Onutės pasakėlės“.  Aš ir buvau mokoma Mamos, Tėčio, Babūnės –
  to, apie ką kalba Skudurinukė – „niekuomet   nedarykime   nemalonumų   tiems,   kurie mus myli...
  RĖMĖJAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

  KOLEKCIJA VIII

  2008 VAT-CD-014 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  DAINUOJA SAULIUS BAREIKIS
  „Dešimt šio albumo dainų yra leidžiamos pirmą kartą. Todėl vadinu jas naujomis, nors sukurtos įvairiais laikotarpiais. Vienintelė daina „Tokia naktis“ skambėjo „Adios” albume „Virš debesų“. Tai viena pirmųjų mano dainų, todėl neatsispyriau pagundai įrašyti naują jos versiją, – sako Saulius Bareikis. – Tikiuosi, kad nepaisant
   minorinio tono, „Svečio“ dainos kiek praskaidrins Jūsų monologus ir suteiks peno Jūsų dialogams.
  Linkiu nepavargti stebėtis savimi ir pasauliu...
  RĖMĖJAS VILA RAMYBĖ PALANGOJE

  KOLEKCIJA VII

  2007 VAT-CD-013

  ORIGINALO KALBA SKAITO DALIA RASA JANKAUSKAITĖ
  FORTEPIJONU SKAMBINA BIRUTĖ VAINIŪNAITĖ
  RĖMĖJAS JURGIO BALTRUŠAIČIO FONDAS

  KOLEKCIJA VI

   2007 VAT-CD-010/011/012 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  SKAITO DOLORESA KAZRAGYTĖ, MUZIKUOJA SAULIUS ŠIAUČIULIS (KLAVIŠINIAI)
  3CD:  I CD PIRMA DALIS 38:18 / II CD ANTRA DALIS 42:11 / III CD TREČIA DALIS 40:22
  Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ visame pasaulyje populiari amerikiečių rašytojo Ričardo Bacho
  alegorinė apysaka, kurioje kalbama apie laisvę, tobulumo siekį, atstumtojo dalią, draugystę,
   mokytojo ir mokinio santykius, meilę ir atleidimą... Veikėjai pajūrio žuvėdros.
   Iš anglų kalbos vertė Lilija Talmantienė

   VAIKŲ KULTŪROS METAMS

  2007 VAT-CD-009 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
   
  DAINUOJA JULIJA JAČĖNAITĖ IR SIGUTIS JAČĖNAS
  Nuotaikingame rinkinyje net dvidešimt penki 1988-2004 metų įrašai gražiausios dainelės vaikams ir visai šeimai.
  Daugelis jų pirmą kartą skambėjo legendinėje TV laidoje Saulės zuikutis, o vėliau Julija jas viena ir su tėčiu dainavo daugybėje koncertų visoje Lietuvoje. Saulės zuikutis buvo bene pirmoji ir tuo metu vienintelė TV laida vaikams,
  kurią vedė jų bendraamžė, mergaičiukė su akinukais.  1989 m. vasario 11-ąją pirmąją laidelę Julija pradėjo taip:
   Labas rytas. Mano vardas Julija. Man ketveri metai. Aš labai mėgstu dainuoti ir ... sekti pasakas

  2007 VAT-CD-008 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  SKIRIAMA BERNARDO BRAZDŽIONIO 100-MEČIUI
  SKAITO AKTORIAI VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ ir PETRAS VENSLOVAS
  KOMPOZITORIUS VIDMANTAS BARTULIS
  RĖMĖJAI ELENA ir JUOZAS KOJELIAI, RAMUNĖ ir GINTAUTAS VITKAI
   65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS VIENO AKTORIAUS TEATRAS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS

  KOLEKCIJA V

  2007 VAT-CD-007 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

   
  LYRIKA. SKAITO LAIMONAS NOREIKA
  Prof. Vanda Zaborskaitė:  Laimonas Noreika (1926-2007) – vienas ryškiausių skaitovų,
  atvėrusių plačiai auditorijai daugelį svarbių lietuvių literatūros vertybių. Jo interpretuojamas Maironis
  skambėjo  itin gyvai ir aktualiai okupacinės priespaudos metais, o vėliau – Atgimimo ir Sąjūdžio laikais,
  žadino viltį, tikėjimą, drąsą. Plokštelė pasklido milžiniškais tiražais, beveik  100 000 egzempliorių.
   Bet ir šįmet, minint Maironio gimimo 145-ąsias ir Jaunosios Lietuvos parašymo 100-ąsias  sukaktuves,
   mūsų didžiojo klasiko poezija į klausytoją prabyla nesenstančia savo kūrybos prasme.
  RĖMĖJAS LIETUVOS VARDO TŪKSTANČIO MINĖJIMO DIREKCIJA
  500 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS VIENO AKTORIAUS TEATRAS PADOVANOJO LIETUVOS MOKYKLOMS

  KOLEKCIJA IV

  2007 VAT-CD-006 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  SKAITO VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ
  MUZIKUOJA SAULIUS S. LIPČIUS (KLASIKINĖ GITARA)
  Muzikologė Eugenija Žakienė: Apie ką ši poezijos ir muzikos meditacija? Apie gyvenimą. Greitai bėgantį laiką. Tamsą ir šviesą.  Jų buvimą greta. Tai tauri baladė, mokanti kantrumo, išminties, meilės, kviečianti nekovoti su laiku,  o tiesiog gyventi ir mylėti... Klausykimės poezijos ir gitaros garsų mirgančių žvakių šviesoje:  žiemos vakaro migloje, pavasario, vasaros vaiskume, vėlyvo rudens lietuje... Dalinkimės dviejų talentingų menininkų sukurtu šviesaus liūdesio paveikslu, kurio vardas – žmogiškasis laikas. Dalinkimės juo (tarsi geru vynu) su draugais arba... su vienatve.
  RĖMĖJAS UAB LAIKO UOLA

  KOLEKCIJA III

  2006 VAT-CD-005 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

   
  LIETUVIŲ LYRIKĄ SKAITO LAIMONAS NOREIKA
  Filosofas Arvydas Juozaitis: Laimonas Noreika – Lietuviško žodžio Vaidila. Aktoriaus balsas, jo dikcija ir tembras – atpažįstamas lietuviško pasaulio ženklas. Praplėšęs tylos uždangą XX amžiaus septintajame dešimtmetyje,
  jis pradėjo klasikos įgarsinimo tradiciją. Per keturiasdešimt metų aktorius parengė dvidešimt programų,
  kurias perskaitė daugiau nei 3000 kartų. Skaityta ne vien Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, kur žmonės klausė
   ir suprato mūsų kalbą. Sutaurinęs lietuvišką žodį savo siela, aktorius padėjo jam virsti kūnu:
  tūkstančių tūkstančiai sėmėsi išminties ir meilės iš Laimono Noreikos atskleisto lobyno. Atgimimo metais
  aktorius nuolat buvo tarp žmonių, jo balsu iš naujo prabilo į mus Maironis ir kiti tautos poetai.
  Į veiklos ištroškusias širdis dosniai biro lietuvybės perlai. Tapęs mūsų kultūros ir prisikėlusios Lietuvos turtu,
  Laimonas Noreika padėjo Lietuvai giliau įspausti savo pėdą amžinybės smėlynuose.
  Maironis įrašytas į 100 000 plokštelių – taip buvo ruošiamos  šimtatūkstantinės Sąjūdžio minios...

  KOLEKCIJA II

  2006 VAT-CD-004 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  SKAITO PETRAS VENSLOVAS, MUZIKUOJA PRANCIŠKUS NARUŠIS
  antrasis kompaktinų plokštelių Kolekcijos „Lietuvių aktorių balsai“ albumas, kuriame populiariausio
  pokario lietuvių poeto Pauliaus Širvio lyrika prabyla žinomo skaitovo, aktoriaus Petro Venslovo balsu.
  Muzikuoja Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Džiazo katedros profesorius Pranciškus Narušis.
  Laiko patikrinta poezija ir džiazinės improvizacijos klarnetu, saksofonu, birbyne...

   KOLEKCIJA I

  2005 VAT-CD-003 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

  DAINUOJA SAULIUS MYKOLAITIS
  NIEKO NEPASAKYTA –  2006-ųjų vasarį netikėtai mus palikusio talentingojo viduriniosios kartos aktoriaus
  ir režisieriaus Sauliaus Mykolaičio (1966–2006) debiutinis autorinių dainų albumas, kuriuo
  VšĮ Vieno aktoriaus teatras 2005-ųjų rugsėjį pradėjo CD Kolekciją Lietuvių aktorių balsai“...
  PAGRINDINIS RĖMĖJAS UAB STATYBŲ LYGA DIREKTORIUS DARIUS MYKOLAITIS
   1OO LEIDINIO EGZEMPLIORIŲ VIENO AKTORIAUS TEATRAS PERDAVĖ KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO
  IR LR KULTŪROS MINISTERIJOS 2006 m. INICIJUOTAI AKCIJAI LIETUVOS REGIONŲ BIBLIOTEKOMS
  2004 VAT-CD-002 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
   
  SKAITO IR dainuoja Sigutis Jačėnas su dukra Julija
  Hanso Kristiano Anderseno (1805–1875) pasakos (vertė Juozas Balčikonis)
   ir SIGUČIO JAČĖNO dainos pagal Violetos Palčinskaitės eilėraščių ciklą
  Prisminkim Hansą Kristianą...
  Aranžuotės Andriaus Kulikausko ir Arūno Navako
  2004 VAT-CD-001 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
  Julia Jazz Trio : Julija Jačėnaitė / vokalas,  
  Paulius Zdanavičius / klavišiniai, Mindaugas Juškevičius / mušamieji
  Debiutiniame albume nineteen...live skamba
  2004 m. kovo 11 d. Vilniaus Jazz klube vykusio koncerto įrašas
  RĖMĖJAS UAB DOMEINA

   

   

     
  http://vateatras.lt

   

  2004-2023 VšĮ "Vieno  aktoriaus teatras". Visos teisės saugomos.

  Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų  adresu:  TEGU@SUKASIPLANETOS.NET