www.sukasiplanetos.net

www.sukasiplanetos.net

VAT DISKOGRAFIJA:  CD Kolekcija LIETUVIŲ AKTORIŲ BALSAI, CD Serija DEDIKACIJOS LT  ir MUZIKINIAI ALBUMAI

NAUJIENA!

DEDIKACIJOS 2016 / VAT-CD-060/061

Romualdas Granauskas (19392014)
PASIJOS PAGAL JONĄ
Apsakymai apie eilėraščius (fragmentai)
Jonas Strielkūnas (19392010)
MŪSŲ DVASIOS GYVENS INKILUOS
Eilėraščiai 

2 CD Skaito Olita Dautartaitė

 
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 66 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS

   

KAJOKAS / 2015 VAT-CD-059

ALFREDO KUKAIČIO MUZIKA DONALDO KAJOKO TEKSTAI ARO ŽVIRBLIO GARSŲ ŽAISMĖ
Alfredas Kukaitis vokalas, klasikinės gitaros, Arina vokalas, Donaldas Kajokas kuždesiai

RĖMĖJAS UAB SKUBIOS SIUNTOS

   

VALANDA KAI ESI... / 2015 VAT-CD-057/058

Archyvinių įrašų rinkinys (2CD), skirtas aktorės Rūtos Staliliūnaitės (19382011) atminimui
 
VALANDA KAI ESI... (1978) PIRMOJI MANO VAIKYSTĖS KNYGA (2008)
RĖMĖJAI: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
 
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 66 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS

    

M. K. OGINSKIO ROMANSAI IR POLONEZAI / 2014 VAT-CD-055/056 TIRAŽAS PASIBAIGĘS

JUBILIEJINIAMS METAMS SKIRTAME DVIEJŲ KOMPAKTINIŲ PLOKŠTELIŲ RINKINYJE
PIRMĄ KARTĄ ĮRAŠYTI VISI ŠIUO METU ŽINOMI MYKOLO KLEOPO OGINSKIO SUKURTI
28 ROMANSAI IR 24 POLONEZAI, KURIUOS ATLIEKA TARPTAUTINIŲ KONKURSŲ LAUREATĖS
DAINININKĖ GIEDRĖ ZEICAITĖ (SOPRANAS) IR PIANISTĖ VAIVA PURLYTĖ
 

    

IŠĖJĘS MIESTAS / 2014 VAT-CD-053

 
Dedikacija Kaunui
 
MUZIKOS AUTORIUS IR ATLIKĖJAS ALFREDAS KUKAITIS
KĘSTUČIO NAVAKO IR GINTARO PATACKO TEKSTAI
ARO ŽVIRBLIO ARANŽUOTĖS
 

    KOLEKCIJA XXXI

GYVENIMO PILNATVĖ /  2014 VAT-CD-050/051/052 / NEPLATINIMUI

RAŠYTOJO LIUDO DOVYDĖNO KŪRYBĄ SKAITO AKTORĖ OLITA DAUTARTAITĖ
 
3CD RINKINYS:  1CD APSAKYMAI IR APYSAKA (66 min.),
2CD PASAKOS (78 min.), 3CD HUMORISTINĖS PASAKOS (55 min.)

      

ŽMOGAUS MISTERIJA /  2014 VAT-CD-049 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

 
DĖKOJAME MECENATUI
Dedikacija prozininko, poeto, publicisto, kritiko, vertėjo, kompozitoriaus, 
vieno iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, laikraščio „Varpas“ (1889 m.) steigėjų,
„Tėvynės varpų“ redaktoriaus, Lietuvos valstybės himno autoriaus,
Dr. Vinco Kudirkos (1858–1899) atminimui
 
Kompaktinėje plokštelėje skamba V. Kudirkos eilėraščiai, satyros, prisiminimai, laiškai, 
instrumentinės muzikos kūriniai ir Česlovo Sasnausko daina „Karvelėli mėlynasis“ (ž. V. Kudirkos)
 
Atlikėjai: aktorė Virginija Kochanskytė, tarptautinių konkursų laureatai 
pianistė Inga Maknavičienė ir dainininkas Liudas Mikalauskas
(akompanuoja pianistė Virginija Unguraitytė), styginių kvartetas „Musica Libera“
(Sandra Dirgėlaitė/ I smuikas, Rovena Žiogė/ II smuikas,
Edvinas Kaziukaitis/ altas, Tomas Mikalauskas/ violončelė)

                KOLEKCIJA XXX

M. K. OGINSKIS. ATSISVEIKINIMAS SU TĖVYNE /  2013 VAT-CD-048 / RUSŲ KALBA / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

 
Skiriama Mykolo Kleopo Oginskio
250-osioms gimimo metinėms
Kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833), artėjant gyvenimo saulėlydžiui,
karčiai apgailestaudamas prasitarė: „Jei ne tragiškas mano Tėvynės ir tautos likimas, būčiau tapęs kompozitoriumi...“ 
Įžymus Abiejų Tautų Respublikos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas, vienas iš 1794-ųjų metų sukilimo vadų, 
pasaulinės šlovės susilaukė už polonezą „Atsisveikinimas su Tėvyne“. Jau daugiau kaip du šimtus metų per bekraštes įvykių erdves keliauja
ir smelkiasi į klausytojų širdis jo sukurta Tėvynės ilgesio melodija...
 
M. K. Oginskio laiškų, knygų, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus fondų
straipsnių fragmentus rusų kalba skaito aktorė Virginija Kochanskytė, muzikinius kūrinius atlieka
pianistė Šviesė Čepliauskaitė  ir dainininkė Giedrė Zeicaitė
 
Projekto iniciatorius Rietavo Oginskių istorijos ir kultūros muziejus tikisi, kad kompaktinė plokštelė, parengta rusų kalba,
pasitarnaus Mykolo Kleopo Oginskio kultūrinio palikimo sklaidai ne tiktai Lietuvoje, bet ir kitose šalyse, tiesiant
kultūrinio bendradarbiavimo jungtis su Baltarusija, Lenkija, Latvija, Rusija, kitais kraštais, kurie išsaugojo įsimintinus
 Oginskių giminės kultūrinės, visuomeninės veiklos  pėdsakus

                KOLEKCIJA XXIX

ŠIRDIES DANGUS / 2013 VAT-CD-047 / NEPLATINIMUI

Dedikacija vieninteliam Gyvenimui
 
Justino Marcinkevičiaus (19302011), Henriko Nagio (19201996)
ir Rabindranato Tagorės (18611941) lyriką skaito aktorė Nijolė Sabulytė
 
Rėmėjai: Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, vicemeras Vytautas Čepas,
Irena ir Valentinas Greičiūnai, Nijolė ir Sigutis Jačėnai,
Rima Stonienė, Birutė ir Kazimieras Vaišvilos

              KOLEKCIJA XXVIII

MUDU DU / 2013 VAT-CD-046

Dedikacija visagalei Meilei
 
Gitara groja ir dainuoja muzikos autorius Alfredas Kukaitis
Arvydo Ambraso, Onės Baliukonytės, Antano Gailiaus, Antano A. Jonyno, Donaldo Kajoko, Jono Liniausko, Vytauto Mačernio, Marcelijaus Martinaičio, Elenos Mezginaitės, Algimanto Mikutos, Kęstučio Navako,
Tomo Venclovos lyriką skaito aktorė Birutė Mar
 

KOLEKCIJA XXVII

SALYS ŠEMERYS. OI JŪRĖS, BURĖS.... / 2013 VAT-CD-045 / NEPLATINIMUI
Dedikacija poeto keturvėjininko, pedagogo ir aistringo buriuotojo
Salio Šemerio (Saliamono Šmerausko, 1898–1981) atminimui
 
Pagal Klaipėdos apskrities viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje saugomą rinkinį
iš asmeninio archyvo, kurį po poeto mirties perdavė žmona Leonija Šmerauskienė (1921–1996),
parengė ir skaito aktorius Sigutis Jačėnas
 
Rėmėjai: Klaipėdos m. savivaldybė, Rotas, Lietuvos buriuotojų sąjunga
Alfredas Kukaitis BISTRO / 2012 VAT-CD-044
ALFREDO KUKAIČIO MUZIKA
GINTARO PATACKO TEKSTAI
ARO ŽVIRBLIO ARANŽUOTĖS

RĖMĖJAS T OPTIMUS

KOLEKCIJA XXVI

MAIRONIS. ANT AUKURO ŠIRDĮ NEŠIAU... / 2012 VAT-CD-043 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
 
 
DEDIKACIJA Maironio 150-osioMs gimimo metinėms 
Maironio poezija, laiškų ir pamokslų fragmentai, Sigito Gedos sonetai iš ciklo „Maironio mirtis“,
Juozo Naujalio, Aleksandro Kačanausko dainos, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio preliudai
 
Skaito aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas
Dainuoja dainininkė Rita Preikšaitė (mecosopranas)
Fortepijonu skambina pianistė Rūta Blaškytė
 
Nuoširdžiai dėkojame mecenatams
Ramunei ir Gintautui Vitkams iš Los Andželo (Kalifornija, JAV),
ir visiems bičiuliams Lietuvoje, padėjusiems įgyvendinti šį leidybinį projektą,
kurį iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas
 
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS,
150 - PADOVANOJO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

KOLEKCIJA XXV

GROŽIO IR ŠVIESOS LINK... DEDIKACIJA EDVARDUI GRYGUI / 2012 VAT-CD-042 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

Edvardo Grygo (Edvard Hagerup Grieg, 1843–1907) dainas „Myliu tave“, „Pakeliui į gimtinę“,
„Poeto širdis“, „Vandens lelija“, „Miško daina“, „Sapnas“, „Rožių žydėjimas“, „Gulbė“,
„Solveigos daina“ dainuoja solistė Rita Preikšaitė (mecosopranas), kūrinius fortepijonui
„Poetiniai paveikslėliai“, „Melodija“ ir siuitos „Iš Holbergo laikų“ fragmentus
skambina pianistė Rūta Blaškytė, kompozitoriaus laiškus skaito aktorė Virginija Kochanskytė
 
Nuoširdžiai dėkojame mecenatams Aušrai ir Konradui Vitkevičiams,
 ir visiems bičiuliams, padėjusiems įgyvendinti šį leidybinį projektą

KOLEKCIJA XXIV

DIALOGAI / 2011 VAT-CD-041
Dedikacija aktoriaus, poeto, Laisvės šauklio
Kęstučio Genio (1928–1996) atminimui
 
Archyvinių įrašų rinkinys
Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Kauno miesto savivaldybė
 
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS

KOLEKCIJA XXIII

ŠVENTMARĖ / 2011 VAT-CD-039/040 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
2  kompaktinių plokštelių rinkinys,
dedikuotas Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės 125-osios gimimo metinėms
ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio mirties 100-mečiui
 
Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės apysaką „Šventmarė“ skaito aktorė Lucija Zorūbaitė
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinius fortepijonui skambina pianistas Rokas Zubovas
 
Projekto rengėjas Kauno M. K. Čiurlionio draugija (asociacija)
Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Kauno miesto savivaldybė
 
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS

KOLEKCIJA XXII

...gal dar plauksi laike - juk lyg Mėnuo keities / 2011 VAT-CD-038
Dedikacija poetės Juditos Vaičiūnaitės (19372001) atminimui
 
... priimk, prašau, Judita, mano padėką
už tą švytinčią grožio paslaptį Tavo Gyvenime ir Tavo Poezijoje
(beje, visas Tavo Gyvenimas buvo Poezija).
... priimk padėką už Tavo eilėraščiuose užkoduotą ir mums paliktą didelį Laiką,
kuris nesiūlo jokių iliuzijų, bet kiekvienu savo mirksniu primena apie viso ko laikinumą ...
... Ačiū, Judita, kad buvome kartu ... Tavęs nėra, bet Tu ESI ...
 
Gražina Maira Urbonaitė
 
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS
LAIKO ORNAMENTAI: iš praeities į praeitį... / 2010 VAT-CD-036/037 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
Prof. Pranciškaus Narušio 2 CD rinkinys, dedikuotas Klaipėdos universiteto Menų fakulteto
Džiazo muzikos katedros 30-mečiui. 1971-2010 m. įrašuose atsispindi ne tik
klaipėdietiškos džiazo mokyklos istorija, bet ir išskirtinis jos indėlis į visos Lietuvos džiazo muzikos raidą.
20 psl. buklete, gausiai iliustruotame nuotraukomis, pateikiama informacija apie Pr. Narušio
KU Džiazo  muzikos katedros įkūrėjo ir ilgamečio vadovo trijų dešimtmečių kūrybinius pasiekimus

VIENO AKTORIAUS TEATRAS 65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS

LA MUSIQUE / 2010 VAT-CD-035 / NEPLATINIMUI
SOUS LE CIEL DE PARIS LES CHAMPS – ELYSEES A TOI
PARDONNE - MOI CE CAPRICE DENFANT LA VIE EN ROSE PARIS, UN TANGO
ET SI TU N'EEXISTAIS PAS MILORD SI TU T‘APPELLES MELANCOLIE
CIAO BAMBINO, SORRY MADEMOISELLE CHANTE LE BLUES HEY CROONER
 
Julija Jačėnaitė / vokalas, Nerijus Bakula / akordeonas, Kęstutis Pavalkis / fortepijonas
 
AK, BUVO VISKO... / 2010 VAT-CD-034 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
DEDIKACIJA IEVAI SIMONAITYTEI
 
SKAITO AKTORĖ VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ
KOMPOZITORIUS VIDMANTAS BARTULIS
 
RĖMĖJAI: KULTŪROS RĖMIMO FONDAS, KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ

KOLEKCIJA XXI (2 CD)

SKAITO REGINA PALIUKAITYTĖ / 2010 VAT-CD-032/033 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

SKAITO REGINA PALIUKAITYTĖ, MUZIKUOJA ALGIRDAS KLOVA
 
CD MIRGULIUOJA MIRGULYNAS
 
Martynas Vainilaitis EILĖRAŠČIAI
Justinas Marcinkevičius GRYBŲ KARAS
Vytė Nemunėlis (Bernardas Brazdžionis) MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS
Kazys Binkis MEŠKERIOTOJAS
 
CD ŠITA ŽEMĖ   
 
Kristijonas Donelaitis METAI (fragmentas)
Antanas Miškinis, Jonas Šiožinys, Kazys Binkis LYRIKA
MYKOLAS KLEOPAS OGINSKIS. ATSISVEIKINIMAS SU TĖVYNE 2009 VAT-CD-031 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
M. K. Oginskio laiškų, knygų, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus fondų
straipsnių fragmentus skaito aktorė Virginija Kochanskytė,
muzikinius kūrinius atlieka pianistė Šviesė Čepliauskaitė ir dainininkė Giedrė Zeicaitė
 
M. K. Oginskio kūriniai: polonezai (išskyrus „Atsisveikinimas su Tėvyne“),
„Tempo di menuetto“, romansai balsui ir fortepijonui – Lietuvoje įrašyti pirmą kartą
  STASIO VAINIŪNO KŪRINIAI FORTEPIJONUI. SKAMBINA SAULINA ATKOČAITYTĖ /  2009 / NEPLATINIMUI
 
STASIO VAINIŪNO KŪRINIAI FORTEPIJONUI
SkambinA SAULINA ATKOČAITYTĖ

                        KOLEKCIJA XX

VALHALA / 2009 VAT-CD-030

2009 m. POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO
MUZIKA, GARSAI Domanto RAZAUSKO

                        KOLEKCIJA XIX

APUOKO VALANDA / 2009 VAT-CD-029

1979 m. POEZIJOS PAVASARIO LAUREATO
Algimanto MIKUTOS  EILĖRAŠČIUS
   SKAITO ir DAINUOJA SIGUTIS JAČĖNAS
MUZIKA Sigučio JAČĖNO
ARANŽAVO ir GROJA Andrius KULIKAUSKAS

                    KOLEKCIJA XVIII

GYVENIMO PASAKOS / 2009 VAT-CD-028 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

Richard Strauss (18641949), Johannes Brahms (18331897), 
Feliks Mendelsohn-Bartholdy (18091947), Ferenc Liszt (18111886), Franz Schubert (17971828),
Antonín Dvořák (18411904), Ludwig van Beethoven (17701827)  vokalinė, instrumentinė muzika
ir Hans Christian Andersen (18051875 ) pasakų, dienoraščio, laiškų fragmentai
 
Akto VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ
Dainininkė GIEDRĖ ZEICAITĖ (sopranas)
Pianistė EDITA ZIZAITĖ

                        KOLEKCIJA XVII

"GYVENIMAS - TAI GEIDŽIAMAS APSIGAVIMAS!" / 2009 VAT-CD-027 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

VYTAUTO MAČERNIO SONETUS, TRIOLETUS IR EILĖRAŠČIUS
SKAITO AKTORIUS PETRAS VENSLOVAS,
MUZIKOS AUTORIUS IR ATLIKĖJAS ALFREDAS KUKAITIS
 
Projekto partneriaiŽemaičių Kalvarijos kultūros centras,  bendruomenė Gardai
Plungės 2009-ų metų Lietuvos kultūros sostinės savivaldybė

                        KOLEKCIJA XVI

44 ČIULBĖJIMAI / 2009 VAT-CD-026

 
SKIRIAMA 45 POEZIJOS PAVASARIUI
 
1965-2008 POEZIJOS PAVASARIO LAUREATŲ
Just. Marcinkevičiaus, A. Baltakio, E. Mieželaičio, J. Degutytės, J. Macevičiaus, A. Venclovos,
E. Matuzevičiaus, A. Drilingos, P. Širvio, A. Žukausko, M. Martinaičio, V. Rudoko, V. Reimerio,
J. Vaičiūnaitės, A. Mikutos, P. Palilionio, A. Miškinio, S. Gedos, O. Baliukonės, A. Bernoto, J. Jakšto,
A. E. Puišytės, St. Jonausko, R. Keturakio, B. Brazdžionio, Gr. Cieškaitės, J. Strielkūno,
H. A. Čigriejaus, A. Verbos, A. Marčėno, D. Kajoko, K. Platelio, V. P. Bložės, G. Patacko, J. Juškaičio,
G. Grajausko, St. Stacevičiaus, K. Bradūno, A. A. Jonyno, Alf. Maldonio, D. Čepauskaitės,
G. Dabrišiaus, Vyt. Rubavičiaus, V. Rudžiansko
 
EILĖRAŠČIUS SKAITO AKTORIAI
J. Čižauskaitė, O. Dautartaitė, V. Kochanskytė, R. Paliukaitytė, Gr. Urbonaitė,
R. Abukevičius, S. Jačėnas, Vyt. Paukštė, E. Stancikas, P. Venslovas

KOLEKCIJA XV

33 W. Shakespeare SONETAI / 2009 VAT-CD-025
WILLIAM SHAKESPEARE SONETUS (VERTĖ SIGITAS GEDA)
SKAITO AKTORIUS RAMŪNAS ŠIMUKAUSKAS
MUZIKOS AUTORIUS IR ATLIKĖJAS ARNAS MIKALKĖNAS

Pagrindinis projekto rėmėjas Kauno miesto savivaldybė

KOLEKCIJA XIV (2 CD)

PONIOS EUGENIJOS PASAKAITĖS / 2009 VAT-CD-023/024  / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

2CD RINKINYS SU ŽAISLIUKAIS!
Koncertas-žaidimas MAŽIESIEMS PRAGYDO PAUKŠTELIS ir VARLIUKO PASAKOS
SKAITO AKTORĖ EUGENIJA JANKUTĖ
 
MUZIKĄ SUKŪRĖ KOMPOZITORIAI
JURGIS GAIŽAUSKAS ir BENJAMINAS GORBULSKIS
VILNIAUS TEATRO „Lėlė“  50-mečiui / 2008 VAT-CD-022 / NEPLATINIMUI

Režisierius, dailininkas Rimas Driežis: Vilniaus teatre „Lėlė“ 1971 gegužės 22 dieną parodyta Marcelijaus Martinaičio pjesė „Pelenų antelė“ buvo pirmas dailininko ir režisieriaus Vitalijaus Mazūro savarankiškas darbas ir jo autorinio poetinio teatro pradžia. Spektaklis sulaukė sėkmės: buvo vaidinamas tarptautiniuose festivaliuose, nuotraukos publikuotos užsienio leidiniuose, apie jį nemažai rašyta anuomet, rašoma ir dabar... „Pelenų antelė“ buvo vaidinama su nepertraukiama fonograma, kurią išsaugojo ilgametis „Lėlės” garsininkas Vitaras Aškelavičius. Jo fonotekoje sukauptas teatro muzikos lobynas. Užfiksuoti pirmosios teatro aktorių kartos balsai, legendinės dainininkės Beatričės Grincevičiūtės įdainavimai bei spektaklio atmosferą išsaugojusi muzika paskatino fonogramą išleisti kaip savarankišką vertybę. Be to, ją galima klausyti ir kaip radiofonizuotą pasaką...  Knygoje publikuota pjesė skiriasi nuo teatre vaidinto varianto, todėl buklete pateikiamas iššifruotas fonogramos tekstas leis lengviau sekti pasakos įvykius ir atkurs originalią Mazūro interpretaciją. „Tą pačią pasaką kiekvienas pasakoja kitaip, kitu balsu – ir todėl jos neatsibosta“, teigia Martinaitis. Galbūt kam nors kils noras sukurti savą šios fonogramos sceninę interpretaciją. Kodėl ne?

KOLEKCIJA XIII

PILIGRIMO KELIU / 2008 VAT-CD-021

AKTORIŲ VIRGINIJOS KOCHANSKYTĖS, PETRO VENSLOVO
IR KOMPOZITORIAUS VIDMANTO BARTULIO DEDIKACIJA
 
ADOMUI MICKEVIČIUI

SKIRIAMA 210-osioms POETO GIMIMO METINĖMS

KOLEKCIJA XII

IR ATMINTIS, IR DABARTIS... / 2008 VAT-CD-020 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

SKIRIAMA DIDŽIOSIOS TREMTIES 60-mečio 
ir  LIETUVOS SĄJŪDŽIO 20-mečio SUKAKTIMS PAMINĖTI
 
VYTAUTO ALEKSANDRO CINAUSKO EILĖRAŠČIUS
SKAITO AKTORIUS VYTAUTAS DUMŠAITIS
KAUNO KARILIONU SKAMBINA GIEDRIUS KUPREVIČIUS
KLAIPĖDOS KOMPOZITORIŲ DEDIKACIJOS / 2008 VAT-CD-019

 

Groja Pranciškus Narušis (klarnetu, saksofonu, birbyne). Pr. Narušis (gimė 1943 m. rugpjūčio 11 d. Kartenoje) –  Klaipėdos universiteto profesorius, džiazo katedros įkūrimo iniciatorius (1979 m.) ir ilgametis jos vadovas, dėsto nuo 1972 m. Mokėsi Klaipėdos St. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje (K. Biliūno birbynės klasė).  Studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje, dabar Muzikos ir teatro akademija (prof. A. Budrio klarneto klasė). Baigė asistentūrą Leningrado, dabar Sankt Peterburgo, N. Rimskio-Korsakovo valstybinėje konservatorijoje (prof. V. Bezručenkos klarneto klasė). 1975-1993 m. vadovavo Klaipėdos fakulteto džiazo orkestrui. 1980 m. orkestras įvertintas festivalio „Liepajas Dzintars“ (Latvija) Didžiuoju prizu. Koncertavo Europoje, JAV. Kūrybinio kelio pradžioje grojo su  įvairiais  orkestrais ir kameriniais ansambliais, tačiau savičiausi ir įspūdingiausi visada buvo soliniai koncertai. Jų metu Pr. Narušis atlieka Klaipėdos kompozitorių Alvido Remesos, Jono Domarko, Remigijaus Šileikos, o taip pat Natalijos Mūdrajos, jam dedikuotus solo kūrinius klarnetui.  Nuo 1995 m.  Pr. Narušis koncertuoja su pianiste Saulina Atkočaityte

KOLEKCIJA XI

VIENARAGIS / 2008 VAT-CD-018

DAINUOJA GIEDRIUS ARBAČIAUSKAS
Šis dainų albumas – ilgai brandintas ir kurtas, todėl mums labai artimas. Kuo ilgiau drauge grojome, tuo labiau susiderino ne tik mūsų instrumentai,  bet ir mes patys. Išmokome tikėti šviesiais stebuklais. Albumą pavadinome pagal pirmąją mūsų bendrą dainą „Vienaragis“. Dėkojame Mokytojai, Meilei, Draugams. Ačiū vaikams. Visiems, įkvėpusiems mus ir tikėjusiems mūsų dueto grožiu.“
 
Agnė ir Giedrius

KOLEKCIJA X (2 CD)

MŪSŲ NIEKAS DAUGIAU NEKARTOS  ir  TEBŪNIE / 2008 VAT-CD-016/017 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

SKAITO OLITA DAUTARTAITĖ
2008 m. balandžio 17 d. Šiaulių bendruomenės namuose įvyko X-ojo Kolekcijos albumo dviejų kompaktinių plokštelių rinkinio sutiktuvės. Viename jų aktorės Olitos Dautartaitės balsu skamba Jono Strielkūno, kitame Liūnės Sutemos, Henriko Nagio ir Bernardo Brazdžionio poezija. Muzikuoja Vytautas Giedraitis/ klarnetas, Ugnė Giedraitytė/ fortepijonas, Viktorija Stanelytė/ vokalas, Joana Daunytė/ arfa, Vita Marija Daunytė/ fleita, Tomas Šatas/ violončelė, LNSO styginių grupė/ dirigentas Robertas Šervenikas

KOLEKCIJA IX

PIRMOJI MANO VAIKYSTĖS KNYGA / 2008 VAT-CD-015  / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

SKAITO RŪTA STALILIŪNAITĖ, DAINUOJA ILONA PAPEČKYTĖ
Aktorė Rūta Staliliūnaitė interviu Bernardinai.lt prasitarė: „...mėgau skaityti.  Skaityti, skaityti, skaityti. Įdomiausia vaikystės knyga Dž. Griuelo „Skudurinės Onutės pasakėlės“. Aš ir buvau mokoma Mamos, Tėčio, Babūnės – to, apie ką kalba Skudurinukė – „niekuomet   nedarykime   nemalonumų   tiems,   kurie mus myli...

KOLEKCIJA VIII

SVEČIAS / 2008 VAT-CD-014 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

DAINUOJA SAULIUS BAREIKIS
„Dešimt šio albumo dainų yra leidžiamos pirmą kartą. Todėl vadinu jas naujomis, nors sukurtos įvairiais laikotarpiais. Vienintelė daina „Tokia naktis“ skambėjo „Adios” albume „Virš debesų“. Tai viena pirmųjų mano dainų, todėl neatsispyriau pagundai įrašyti naują jos versiją, – sako Saulius Bareikis. – Tikiuosi, kad nepaisant minorinio tono, „Svečio“ dainos kiek praskaidrins Jūsų monologus ir suteiks peno Jūsų dialogams. Linkiu nepavargti stebėtis savimi ir pasauliu...

KOLEKCIJA VII

«Господин мой – Время…» / 2007 VAT-CD-013

SKAITO DALIA RASA JANKAUSKAITĖ, FORTEPIJONU SKAMBINA BIRUTĖ VAINIŪNAITĖ
„Cvetajeva visuomet kalbėjo tiesiai, nepaisydama laikmečio ar mokyklos diktuojamų normų. Jeigu yra poezija, apie kurią galima pasakyti, kad ji įkūnija laisvę, – tai Cvetajevos poezija (...) Ji gyveno taip, kaip rašė, konstruodama biografiją pagal meno dėsnius. Niekam savo gyvenime neleido sustingti, virsti stereotipu, tilpti į išankstinę formą. Bet ir pačiomis ekstaziškiausiomis akimirkomis ji mokėjo būti sau reikli. Ne be reikalo jos geriausias esė pavadintas „Menas sąžinės šviesoje.
 
Tomas Venclova „Poetė Stalino žiemą. Vilties formos: eseistika ir publicistika.  V.: LRS leidykla, 1992.

KOLEKCIJA VI (3 CD)

DŽONATANAS LIVINGSTONAS ŽUVĖDRA / 2007 VAT-CD-010-012 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

SKAITO DOLORESA KAZRAGYTĖ, MUZIKUOJA SAULIUS ŠIAUČIULIS
Džonatanas Livingstonas Žuvėdra“ visame pasaulyje populiari amerikiečių rašytojo Ričardo Bacho alegorinė apysaka, kurioje kalbama apie laisvę, tobulumo siekį, atstumtojo dalią, draugystę, mokytojo ir mokinio santykius, meilę ir atleidimą... Veikėjai pajūrio žuvėdros.  Iš anglų kalbos vertė Lilija Talmantienė
 
3CD:  I CD PIRMA DALIS 38:18 / II CV ANTRA DALIS 42:11 / 3CD TREČIA DALIS 40:22

       VAIKŲ KULTŪROS METAMS

VISOSSaulės zuikučio - Julijos Jačėnaitės DAINELĖS / 2007 VAT-CD-009  / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
DAINUOJA JULIJA JAČĖNAITĖ IR SIGUTIS JAČĖNAS
Nuotaikingame rinkinyje net dvidešimt penki 1988-2004 metų įrašai gražiausios dainelės vaikams ir visai šeimai. Daugelis jų pirmą kartą skambėjo legendinėje  laidoje Saulės zuikutis, o vėliau Julija jas viena ar su tėčiu dainavo daugybėje koncertų visoje Lietuvoje. Saulės zuikutis buvo bene pirmoji ir tuo metu vienintelė TV laida vaikams, kurią vedė jų bendraamžė, mergaičiukė su akinukais... 1989 m. vasario 11-ąją pirmąją laidelę Julija pradėjo taip: Labas rytas. Mano vardas Julija. Man ketveri metai. Aš labai mėgstu dainuoti ir ... sekti pasakas

PER PASAULĮ KELIAUJA ŽMOGUS / 2007 VAT-CD-008  / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

SKIRIAMA BERNARDO BRAZDŽIONIO 100-MEČIUI
 
SKAITO AKTORIAI VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ ir PETRAS VENSLOVAS
KOMPOZITORIUS VIDMANTAS BARTULIS
 
PROJEKTO RĖMĖJAI
ELENA ir JUOZAS KOJELIAI, RAMUNĖ ir GINTAUTAS VITKAI
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 65 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PERDAVĖ LIETUVOS VIEŠOSIOMS BIBLIOTEKOMS

KOLEKCIJA V

MAIRONIS  / 2007 VAT-CD-007 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

LYRIKA. SKAITO LAIMONAS NOREIKA
Prof. Vanda Zaborskaitė:  Laimonas Noreika (1926-2007) – vienas ryškiausių skaitovų, atvėrusių plačiai auditorijai daugelį svarbių lietuvių literatūros vertybių. Jo interpretuojamas Maironis skambėjo itin gyvai ir aktualiai okupacinės priespaudos metais, o vėliau – Atgimimo ir Sąjūdžio laikais, žadino viltį, tikėjimą, drąsą. Plokštelė pasklido milžiniškais tiražais, beveik 100 000 egzempliorių. Bet ir šįmet, minint Maironio gimimo 145-ąsias ir Jaunosios Lietuvos parašymo 100-ąsias  sukaktuves, mūsų didžiojo klasiko poezija į klausytoją prabyla nesenstančia savo kūrybos prasme.
 
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 500 LEIDINIO EGZEMPLIORIUS PADOVANOJO LIETUVOS MOKYKLOMS

KOLEKCIJA IV

ROMANSERO BĖGANČIAM LAIKUI... / 2007 VAT-CD-006 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

SKAITO VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ, MUZIKUOJA SAULIUS S. LIPČIUS
Muzikologė Eugenija Žakienė: Apie ką ši poezijos ir muzikos meditacija? Apie gyvenimą. Greitai bėgantį laiką. Tamsą ir šviesą.  Jų buvimą greta. Tai tauri baladė, mokanti kantrumo, išminties, meilės, kviečianti nekovoti su laiku, o tiesiog gyventi ir mylėti... Klausykimės poezijos ir gitaros garsų mirgančių žvakių šviesoje:  žiemos vakaro migloje, pavasario, vasaros vaiskume, vėlyvo rudens lietuje... Dalinkimės dviejų talentingų menininkų sukurtu šviesaus liūdesio paveikslu, kurio vardas – žmogiškasis laikas. Dalinkimės juo (tarsi geru vynu) su draugais arba... su vienatve.

KOLEKCIJA III

POETA / 2006 VAT-CD-005 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

LIETUVIŲ LYRIKĄ SKAITO LAIMONAS NOREIKA
Filosofas Arvydas Juozaitis: Laimonas Noreika – Lietuviško žodžio Vaidila. Aktoriaus balsas, jo dikcija ir tembras – atpažįstamas lietuviško pasaulio ženklas. Praplėšęs tylos uždangą XX amžiaus septintajame dešimtmetyje, jis pradėjo klasikos įgarsinimo tradiciją. Per keturiasdešimt metų aktorius parengė dvidešimt programų, kurias perskaitė daugiau nei 3000 kartų. Skaityta ne vien Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, kur žmonės klausė ir suprato mūsų kalbą. Sutaurinęs lietuvišką žodį savo siela, aktorius padėjo jam virsti kūnu: tūkstančių tūkstančiai sėmėsi išminties ir meilės iš Laimono Noreikos atskleisto lobyno. Atgimimo metais aktorius nuolat buvo tarp žmonių, jo balsu iš naujo prabilo į mus Maironis ir kiti tautos poetai. Į veiklos ištroškusias širdis dosniai biro lietuvybės perlai. Tapęs mūsų kultūros ir prisikėlusios Lietuvos turtu, Laimonas Noreika padėjo Lietuvai giliau įspausti savo pėdą amžinybės smėlynuose. Maironis įrašytas į 100 000 plokštelių – taip buvo ruošiamos šimtatūkstantinės Sąjūdžio minios...

KOLEKCIJA II

TOLIMOJI KLAJŪNO VILTIS / 2006 VAT-CD-004 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

SKAITO PETRAS VENSLOVAS, MUZIKUOJA PRANCIŠKUS NARUŠIS
Tai antrasis kompaktinų plokštelių Kolekcijos „Lietuvių aktorių balsai“ albumas. Jame populiariausio pokario lietuvių poeto Pauliaus Širvio lyrika prabyla žinomo skaitovo, aktoriaus Petro Venslovo balsu. Muzikuoja Klaipėdos universiteto Menų fakulteto, Džiazo katedros profesorius Pranciškus Narušis. Laiko patikrinta poezija ir džiazinės improvizacijos klarnetu, saksofonu, birbyne...

KOLEKCIJA I

NIEKO NEPASAKYTA / 2005 VAT-CD-003 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS

DAINUOJA SAULIUS MYKOLAITIS
NIEKO NEPASAKYTA tai 2006-ųjų vasarį netikėtai mus palikusio talentingojo viduriniosios kartos aktoriaus ir režisieriaus Sauliaus Mykolaičio (1966–2006) debiutinis autorinių dainų albumas, kuriuo VšĮ Vieno aktoriaus teatras 2005-ųjų rugsėjį pradėjo kompaktinių plokštelių Kolekciją „Lietuvių aktorių balsai“...
 
PAGRINDINIS RĖMĖJAS UAB STATYBŲ LYGA DIREKTORIUS DARIUS MYKOLAITIS
 
VIENO AKTORIAUS TEATRAS 1OO LEIDINIO EGZEMPLIORIŲ PERDAVĖ KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDUI,
KURIS DRAUGE SU LR KULTŪROS MINISTERIJA 2006 m. INICIJAVO AKCIJĄ LIETUVOS REGIONŲ BIBLIOTEKOMS
PRISIMINKIM HANSĄ KRISTIANĄ... / 2004 VAT-CD-002 / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
Hanso Kristiano Anderseno (1805–1875) pasakas
(vertė Juozas Balčikonis) skaito ir savo kūrybos dainas
pagal Violetos Palčinskaitės eilėraščių ciklą
Prisminkim Hansą Kristianą...
dainuoja Sigutis Jačėnas su dukra Julija.
Aranžuotės Andriaus Kulikausko ir Arūno Navako
19...live / 2004 VAT-CD-001  / TIRAŽAS PASIBAIGĘS
Debiutiniame Julia Jazz Trio albume "nineteen...live"
skamba 2004 m. kovo 11 d. Vilniaus Jazz klube vykusio koncerto įrašas
 
Julija Jačėnaitė / vokalas,  Paulius Zdanavičius / klavišiniai,
Mindaugas Juškevičius / mušamieji
 
RĖMĖJAS UAB DOMEINA

PLANUOJAMI NAUJI KOLEKCIJOS ALBUMAI

 

Į PRADŽIĄ >>>

2004-2016 VšĮ "Vieno  aktoriaus teatras". Visos teisės saugomos.

Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų  adresu:  sukasiplanetos@gmail.com