VAT-CD-010/

011/012
PAPILDOMO TIRAŽO RĖMĖJAS
 
Gimiau Rusijoje, augau Žemaitijoje, „išskridau” į Vilnių, „nutūpiau” Kaune.
Bet tai tik ... „persikėlimas iš vietos į vietą. Taip ir uodas skraido.” Dvasia (Tavo, Jūsų, mano...) dūsta nuo vartotojiškos kasdienybės, nes Ji sutverta Aukštybei.
1974 m. perskaičiau R.Bacho „Žuvėdrą” – nusinešė ir nebepaleido. Nors esu žvirblių – geriausiu atveju – kregždžių giminės, kas uždraus fantazuoti, svajoti, pasileisti Vaizduotės keliais, ilgėtis? Laisvas, drąsus, baltas paukštis – mūsų Sielos simbolis.
Ši istorija tapo mano (ir Jūsų) giesme, malda, melodija, kuri niekada nenusibosta.
Linkiu šios istorijos klausytojams Laimingos Kelionės „...link Tolimųjų Uolų”.
Doloresa
Didžiausiu impulsu improvizacijoms buvo ypatingas aktorės skaitymas. Jos atsidavimas, susiliejimas su alegorijos idėja amžinojo gėrio, tobulumo kasdienybėje ilgesys, atjauta silpnesniajam suskambo sieloje prasmingiausiu gyvenimo himnu! Džonatano monologai tai atsakymai šiuolaikinei, vidinių prieštaravimų draskomai visuomenei.
Saulius
Ričardas Bachas „Džonatanas Livingstonas Žuvėdra”
Iš anglų kalbos vertė Lilija Talmantienė
Skaito Doloresa Kazragytė, muzikuoja Saulius Šiaučiulis
3 CD rinkinio leidybą rėmė LR Kultūros ir sporto rėmimo fondas
Sigučio Jačėno nuotraukos. Astos Kaušpėdaitės dizainas
Garso režisieriai: Audrius Janonis, Aivaras Bočarnikovas
Leidėjas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras”
Į PRADŽIĄ >>>