VAT-CD-028
RĖMĖJAS KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS
DĖKOJAME p. LAIMAI STUOPELIENEI
Richard Strauss (1864-1949), Johannes Brahms (1833-1897), Feliks Mendelsohn - Bartholdy (1809-1947), Ferenc Liszt (1811-1886), Franz Schubert (1797-1828),
Antonín Dvořák (1841-1904), Ludwig van Beethoven (1770-1827) vokalinė, instrumentinė muzika ir Hans Christian Andersen (1805-1875 ) pasakų, dienoraščio, laiškų fragmentai.
H. Ch. Andersen „Dvylika iš pašto karietos. Žiemos pasakos“, iš danų k. vertė ir sudarė L. Remeika, Vilnius: Alumnus, 2002.
 
 „Artinosi Kalėdų metas...
Tūkstančiai minčių šiandien lekia per mano sielą...
Sveikatos ir stiprybės naujais metais!..
Teprasmenga visos negandos ir bėdos!“
H. Ch. Andersen

„Anderseno pasakose ir istorijose tragiškoji linija persipynusi su didžiu humoro jausmu. Jo pasaulėžiūros gylis ir plotis suteikia menui šviesaus žaismingumo, lengvo alsavimo, aidu sugrįžtančių vis naujų atgarsių. (...) Tiesą sakant, Anderseno gyvenimas buvo nuolatinis virsmas, amžini sunkumai tiek sielai, tiek kūnui. Jį ginė amžinas nerimas, ir kaip žmogus, ir kaip kūrėjas jis visada keliavo ir nepaliaujamai keitėsi. Kaip žmogus jis gyveno keistu laikinumu. (...) Visas jo gyvenimas buvo atiduotas kūrybai, iki pat karjeros pabaigos jis tarsi paklaikęs ieškojo, kaip mirtį ir užmarštį pakeisti garbe ir nemirtingumu. O kaina, kurią jis už visa tai sumokėjo, buvo begalinis vienišumas. (...) Jis žvelgė gilyn, skverbdamasis į supantį pasaulį ir už jo ribų, – jo vidinis balsas, jo nuolatinis būdravimas ir nerimastis, jo godžios klajonės – tai kelias pranokstant mirtį, tai nuolatinis ėjimas Dievo link. Toks buvo Undinėlės kelias, tokia buvo ir paties Anderseno kelionė: nuolatinis virsmas, peržengiant didžiąją skirties ribą, vadinamą „nepažintuoju pasauliu“ (...). Andersenas įveikia visus laiko ir vietos riboženklius. Daug yra nemirtingų poetų, tačiau Andersenas – visaapimantis. Ir tai galiausiai pakeri.“

 Johan de Mylius
 filosofijos daktaras, Hanso Christiano Anderseno centro direktorius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 R. Strauss  „Morgen!“ / „Rytoj!“ Op. 27 Nr. 4 Iš laiško E. Kolinui, 1843 m. gruodžio 30 d., Bregentvedas
3 Iš „Užrašų knyga: speigas“, 1860 m., Basnėso dvaras tarp Kalėdų ir  Naujųjų  Metų  Fr. Schubert ,,Auf dem Wasser zu singen“/ „Barkarolė“ (fragmentas) Iš laiško E. Kolinui, 1845 m. gruodžio 27 d., Berlynas
4 J. Brahms „Wie Melodien zieht es mir“ / „Kai skamba man melodija“ Op. 105 Nr. 1
5   Iš ,,Mano gyvenimo pasakos“, 1845 m. Kalėdos Berlyne
6   F. Mendelssohn - Bartholdy „Auf flügeln des Gesanges“ / „Dainos sparnais“ Op. 34, lietuviškas tekstas A. Žukausko
7-8   Iš laiško B. S. Ingemanui, 1861 m. gruodžio 25 d., svečiuojantis Holstenborgo pilyje F. Liszt  „Consolations“ / „Paguoda“ Nr. 3
9-10   Iš laiško B. S. Ingemanui, 1861 m. gruodžio 25 d., svečiuojantis Holstenborgo pilyje R. Strauss „Allerseelen“ / „Vėlinės“ Op. 10 Nr. 8
11-12   Iš laiško B. S. Ingemanui, 1843 m. lapkričio 20 d. Fr. Schubert „Die Forelle“ / „Forelė“ Op. 32 Nr. 8 D550
13-14   Iš ,,Mano gyvenimo pasakos“, 1859 m., Basnėsas A. Dvořák „Als alte Mutter“ / „Kai sena motulė“ Op. 55 Nr. 4 (iš vokalinio ciklo ,,Zigeunermelodien“ / „Čigonų melodijos“)
15-16   Iš laiško H. Vulf, 1843 m. gruodžio 28 d., Bregentvedo dvaras Fr. Schubert „Auf dem Wasser zu singen“/ „Barkarolė“  Op. 72 Nr. 14 D774
17-18   Iš ,,Mano gyvenimo pasakos“, 1864 m., Kopenhaga F. Liszt  ,,Consolations“/ „Paguoda“ Nr. 4
19-20   Iš laiško H.  Vulf, 1836 m. vasario 3 d. J. Brahms  „Dein blaues Auge“ / „Tavo mėlynos akys“ Op. 59 Nr. 8
21    Iš laiško M. Henrikes, 1869 m. gruodžio 30 d., Nica
22   L. van Beethoven  „Ich liebe Dich“ / „Myliu Tave“

23-25

Iš laiško M. Ersted, 1865 m. gruodžio 17 d.  Iš dienoraščio, 1868 m. gruodžio 31 d., Kopenhaga  Fr. Schubert  „Ständchen“ / „Serenada“ Nr. 4  (iš vokalinio ciklo „Schwanengesang“ / „Gulbės giesmė“), lietuviškas tekstas V. Bložės Iš pasakos „Liaudies dainos paukštė“

Trukmė 51  min.

VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ, aktorė
Kalėdinės impresijos sumanytoja ir scenarijaus autorė, su įvairių sričių menininkais nuolat įgyvendinanti originalius kamerinius projektus. Pristatomų literatūrinių – muzikinių programų maršrutai driekiasi ne tik šalyje, bet ir užsienyje. Aktorė yra pelniusi apdovanojimus už vaidmenis teatre ir  poetinius skaitymus. Paskirta UNICEF Geros Valios ambasadore Lietuvoje.
 
GIEDRĖ ZEICAITĖ, dainininkė (sopranas)
Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. I.Milkevičiūtės kl.), Graco meno universitete (prof. L. Šukytės kl.), Zalcburgo universitete Mozarteum (prof. B.Zakotnik kamerinio dainavimo kl.). Menų magistrė, Lotte Lehammann garbės medalininkė, Sir. Georg Solti (Prancūzija), Agnes – Jacobi (Austrija) prizininkė. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Dainavimo katedros ir St. Šimkaus konservatorijos dėstytoja.
 
EDITA ZIZAITĖ, pianistė
Studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (prof. J. Karnavičiaus klasė), pagal Erazmus – Socrates studijų programą tobulinosi Zalcburgo universitete Mozarteum (prof. H. Höll koncertmeisterio klasė), dalyvavo meistriškumo kursuose  Rostoke.  Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos fortepijono skyriaus vyr. mokytoja, St. Šimkaus konservatorijos, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto ir Kretingos kamerinio choro koncertmeisterė.
 
Garso režisierius Virginijus Jasiūnas | Įrašyta Šiaulių filharmonijoje
Fotografė Žaneta Plečkaitienė | Dizaineris Mantas Sakalauskas
Leidėjas Vieno Aktoriaus Teatras, VšĮ
 
© VAT 2009TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011