www.sukasiplanetos.net

 

 

VAT-CD-008

 
Poeto 100-mečiui skirto albumo rėmėjai
Elena ir Juozas Kojeliai
Ramunė ir Gintautas Vitkai
 
Projekto partneris
Maironio lietuvių literatūros muziejus
 
Skaito aktoriai
Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas
Kompozitorius Vidmantas Bartulis
    
Judita Leitaitė mecosopranas
Vidmantas Bartulis klavišiniai
Kauno styginių kvartetas:
Karolina Beinarytė I smuikas, Dalia Terminaitė II smuikas,
Dovilė Sauspreikšaitytė altas, Saulius Bartulis violončelė
Kauno valstybinis choras,
meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingelis
Skambėjimo trukmė 40 min.
Garso režisieriai  Virgis Jasiūnas, Arnoldas Akelaitis
Fotografas Romualdas Rakauskas
Dizaineris Algis Kliševičius
 
Leidėjas Viešoji įstaiga “Vieno aktoriaus teatras”
www.sukasiplanetos.net

 

 
Bernardas Brazdžionis – vienas pačių iškiliausių nepriklausomybės metais susiformavusių lietuvių poetų. Priklausydamas neokatalikiškajam visuomenės ir literatūros sparnui, jis anksti patraukė skaitytojų dėmesį vizionieriška ir tragiška lyrika, kurioje bibliniai motyvai derinosi su modernizmu. Toje lyrikoje vyravo artėjančio karo, okupacijų ir tremties nuojauta. Okupacijų periodu Brazdžionis įgijo tautinio poeto statusą ir tapo beveik toks pat populiarus, kaip ankstesnėje epochoje buvo Maironis. Egzilėje Brazdžionio poezija pirmiausia vykdė socialinę funkciją, palaikydama lietuvių identitetą ir gindama Lietuvos bylą pasaulio akivaizdoje. Šiuo laikotarpiu Brazdžionis atsidūrė jaunesniųjų poetų šešėlyje. Tačiau geriausi jo eilėraščiai, rašyti tiek nepriklausomybės periodu, tiek ir vėliau, virto chrestomatiniais, o jų autorius pelnė lietuvių literatūros klasiko vardą.
Tomas Venclova:  Lietuvių egzodo literatūra 1940 – 1990 /  Čikaga, 1992 m.

Į PRADŽIĄ >>>