www.sukasiplanetos.net
PAGRINDINIS RĖMĖJAS
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ

CLIII ▪ ŪKSMINGOJ GIRIOJ SNAUDĖ KUPIDONAS / 1

CLI ▪ JAUNYSTĖ SĄŽINĖS GRAUŽIMO NEPAŽĮSTA / 2

CXLIX ▪ SAKAI, KAD MEILĖS MANYJE NĖ LAŠO / 3

CL ▪ IŠ KUR, SAKYK, JĖGA IR SVEIKATA / 4

CXLVII ▪ O Meilė – tai liga, susirgo siela / 5

CXLV ▪ „Neapkenčiu!“ –  tai mano Meilės žodžiai / 6

CXLIV ▪ NEBEŽINAU, AR DŽIAUGTIS, AR LIŪDĖTI / 7

CXXXIX ▪ NEVERSK MANĘS IEŠKOTI PRIEŽASTIES / 8

CXXXVIII ▪ PRISIEKINĖJI, JOGEI PASIRYŽUS / 9

CXXXIV ▪ DABAR JIS TAU PRIKLAUSO, O AŠ PATS / 10

CXXXIII ▪ BŪK PRAKEIKTA, ABU MUS IŠKANKINUS / 11

 CXXXI ▪ TIRONIŠKA, VALDINGA, ĮGEIDI / 12

CXXX ▪ AKIS - ŽVAIGŽDĖM VADINTI NUSIBODO / 13

CXXI ▪ GERIAU JAU NUSIDĖTI, NEI GARSĖTI / 14

CXVI ▪ AŠ SANDRAUGAI DVIEJŲ ŠIRDŽIŲ NEDRĮSČIAU / 15

CXV ▪ AŠ MELAVAU BANDYDAMAS PRISIEKTI / 16

CIX ▪ TIK NEKALBĖK, KAD PRIESAIKĄ SULAUŽIAU / 17

CVII ▪ NEI BAIMĖ, ANEI PROTAS ĮŽVALGUS / 18

CIV ▪ AŠ TAVO BRUOŽUOS NIEKAD NERANDU / 19

XCVI ▪ KAS NORS SAKYS: TAIP ELGIAS LENGVABŪDŽIAI / 20

XCIII ▪ MANYKIMĖS, KAD NIEKO NENUTIKO / 21

XCI ▪ VIENI KILME IR PAŽINTIM DIDŽIUOJAS / 22

XC ▪ JEI PALIEKI, PALIK TĄ PAČIĄ DIENĄ / 23

LXXX ▪ IR BALSAS, IR MELODIJA PASUOJA / 24

LXXV ▪ TU SOTINI IR MINTĮ MAN, IR KŪNĄ / 25

LXVI ▪ PATYRIAU SAVO SKAUSMO DALĮ, NORIU MIRTI / 26

LV ▪ NET MARMURAS KARALIŠKŲ SKULPTŪRŲ / 27

XLII ▪ KAD TAU JI ATITEKO – MAN NEGAILA / 28

XXV ▪ KITI, UŽGIMĘ PO ŽVAIGŽDE LAIMINGA / 29

XX ▪ SAKYTUM MOTERĮ – GRIEŽTESNĘ, TOBULESNĘ / 30

XIV ▪ NE IŠ ŽVAIGŽDYNŲ PRANAŠAUJU LEMTĮ / 31

X ▪ TARK IŠ ŠIRDIES, KĄ MYLI IŠ TIKRŲJŲ? / 32

 II SONETAS ▪ KAI STUMS Į PENKTĄ DEŠIMTĮ ĮTŪŽĘ / 33

Trukmė 48 min.

TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011