www.sukasiplanetos.net

VAT-CD-020
KOLEKCIJA "Lietuvių aktorių balsai" / XII
 
PROJEKTĄ  IŠ DALIES FINANSAVO
KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

 

IR ATMINTIS, IR DABARTIS…
Skiriama Didžiosios tremties 60-mečio ir Lietuvos Sąjūdžio 20-mečio sukaktims paminėti

 

Vytauto Aleksandro Cinausko eilėraščius skaito aktorius Vytautas Dumšaitis
Kauno karilionu skambina kompozitorius Giedrius Kuprevičius

 

 1. Juozas Tallat – Kelpša Kur lYgūs laukaI
 2. Silpnumo valandėlė
 3. EILUTĖS
 4. JODAMAS STEPE
 5. „Rašiau anglim ant beržo tošies...”
 6. Juozas Naujalis KUR BĖGA ŠEŠUPĖ
 7. JAUNYSTĖ Mū
 8. VAIKYSTĖS MIŠIOS
 9. KUR LIONGINAS KAMAROJE STRAZDELIO...
 10. DAR BUVO
 11. VAKARONĖ
 12. TARDYMAS  Birutei S., pokario metų moksleivei
 13. NAKTIS BIJSKE
 14. „Pasakyk, kur gimei, Severina?..”
 15. Česlovas Sasnauskas Marija, Marija
 16. SIBIRIETĖMS
 17. „Nuo Igarkos iki Kolymos...“
 18. KĄ AŠ GALIU
 19. Antanas Strazdas PULKIM ANT KELIŲ
 20. APIE SENĄ BENAMĮ STALĄ
 21. EŽIA
 22. TAI KAIP, SŪNAU, TEN LIETUVOJ...
 23. ATLEISKIT MAN
 24. PASAKA
 25. AVILYS
 26. Paplak dar truputį, širdie...
 27. Stasys Šimkus LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
 28. Mano Gimtinė – upelio pradžia...”
 29. AVINAS
 30. VIETOJE PAREIŠKIMO...
 31. Giedrius Kuprevičius Preliudas M. K. Čiurlionio atminimui

Skambėjimo trukmė 73 min.

Viršelyje Mariaus Jonučio paveikslas  “Varpas”
Garsas – Audrius Janonis
Dizainas – Džiugas Šaulys
Sudarytojas – Sigutis Jačėnas