VAT-CD-020
KOLEKCIJA "Lietuvių aktorių balsai" / XII
 
PROJEKTĄ  IŠ DALIES FINANSAVO
KULTŪROS RĖMIMO FONDAS
 
IR ATMINTIS, IR DABARTIS…
Skiriama Didžiosios tremties 60-mečio ir Lietuvos Sąjūdžio 20-mečio sukaktims paminėti
 
Vytauto Aleksandro Cinausko eilėraščius skaito aktorius Vytautas Dumšaitis
Kauno karilionu skambina kompozitorius Giedrius Kuprevičius
 
 
 
1 Juozas Tallat-Kelpša Kur lYgūs laukaI
2 Silpnumo valandėlė
3 EILUTĖS
4 JODAMAS STEPE
5 „Rašiau anglim ant beržo tošies...“
6 Juozas Naujalis KUR BĖGA ŠEŠUPĖ
7 JAUNYSTĖ Mū
8 VAIKYSTĖS MIŠIOS
9 KUR LIONGINAS KAMAROJE STRAZDELIO...
10 DAR BUVO
11 VAKARONĖ
12 TARDYMAS  Birutei S., pokario metų moksleivei
13 NAKTIS BIJSKE
14 „Pasakyk, kur gimei, Severina?..“
15 Česlovas Sasnauskas Marija, Marija
16 SIBIRIETĖMS

17 „Nuo Igarkos iki Kolymos...“
18 KĄ AŠ GALIU
19 Antanas Strazdas PULKIM ANT KELIŲ
20 APIE SENĄ BENAMĮ STALĄ
21 EŽIA
22 TAI KAIP, SŪNAU, TEN LIETUVOJ...
23 ATLEISKIT MAN
24 PASAKA
25 AVILYS
26 Paplak dar truputį, širdie...
27 Stasys Šimkus LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ
28 Mano Gimtinė – upelio pradžia...“
29 AVINAS
30 VIETOJE PAREIŠKIMO...
31 Giedrius Kuprevičius Preliudas M. K. Čiurlionio atminimui
 
Skambėjimo trukmė 73 min.
 
Viršelyje Mariaus Jonučio paveikslas  „Varpas“
Garso režisierius Audrius Janonis | Dizaineris Džiugas Šaulys
Sudarytojas Sigutis Jačėnas | Leidėjas „Vieno aktoriaus teatras“, VšĮ