PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSAVO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
 

 

1965-2008 POEZIJOS PAVASARIO LAUREATŲ

2/ Algimantas Baltakis „Iš anksto...“
3/ Eduardas Mieželaitis „Plaukai“
4/ Janina Degutytė „Paukščio gimimas“
5/ Juozas Macevičius „Kasdienė duona“
6/ Antanas Venclova „Čiurlionis“
7/ Eugenijus Matuzevičius „Kai manęs nebus...“
9/ Paulius Širvys Aš – beržas“
10/ Albinas Žukauskas „Apie ką eilėraštis?“
12/ Vytautas Rudokas „Žiūrint į savo širdį“
15/ Algimantas Mikuta „Kuo ilgiau gyvensi...“
16/ Petras Palilionis „Tarp veidrodžių“
17/ Antanas Miškinis „Vasara baigiasi“
18/ Sigitas Geda „Giesmė apie dangišką kartografiją“
19/ Onė Baliukonė „...virsti šviesa“
20/ Albinas Bernotas „Argirdiškė“
23/ Stasys Jonauskas „Tiesą žinoti geriau“
24/ Robertas Keturakis „Lietuviškoji kalba“
25/ Bernardas Brazdžionis „Mes neturime namų“
26/ Gražina Cieškaitė „Į amžinybės lizdą“
28/ Henrikas Algis Čigriejus „Jūs žvirbliai ir jūs vaikai, mano džiaugsme...“
29/ Algirdas Verba Jų skiemenis ir negudrius jų darbus...“
30/ Aidas Marčėnas „vakaras“
31/ Donaldas Kajokas „: namai?“
32/ Kornelijus Platelis „Regėjimas“
33/ Vytautas P. Bložė „Krūtinę skausmas sugniaužė“
34/ Gintaras Patackas Amžiaus pradžia
35/ Jonas Juškaitis „Mėlyna žibutė apšvietė likimą“
36/ Gintaras Grajauskas „apie ką visa tai?...“
37/ Stasys Stacevičius „Perpildytam knygom kambary...“
38/ Kazys Bradūnas Vilniaus varpai
39/ Antanas A. Jonynas „Atsisėsk po raudonu šermukšnio medžiu“
40/ Alfonsas Maldonis „Pilnatvė“
41/ Daiva Čepauskaitė „Kaip gyveni?“
42/ Gintautas Dabrišius „Rašyti“
43/ Vytautas Rubavičius „Botičelis. Teorija be pavadinimo“
44/ Viktoras Rudžianskas „Nuo do iki do“
 
 
Poezijos pavasario 45-mečiui skirtos kompaktinės plokštelės sumanytojas ir rengėjas,
aktorius Sigutis Jačėnas su pirmosios šventės laureatu, poetu Justinu Marcinkevičiumi
Vilniaus knygų mugėje 2009 02 14, fotografavo Petras Venslovas

EILĖRAŠČIUS SKAITO AKTORIAI

Vytautas Paukštė /1, 13, 42
Ramūnas Abukevičius /2, 10, 23, 33, 39
Gražina Urbonaitė /3, 7, 14, 19, 22
Regina Paliukaitytė /4, 17, 40
Sigutis Jačėnas /5, 8, 15, 21
Egidijus Stancikas /6, 16, 24, 43
Petras Venslovas /9, 29, 34, 35, 38
Virginija Kochanskytė /11, 18, 20, 26, 32, 36
Joana Čižauskaitė /12, 28, 41
Olita Dautartaitė /25, 27, 30, 31, 37, 44
 
 
2009 m. balandžio 15 – Kultūros dieną – aktoriai Vytautas Paukštė ir Virginija Kochanskytė
Klaipėdoje pirmieji įskaitė eilėraščius būsimai kompaktinei plokštelei, fotografavo Sigutis Jačėnas
Įrašai vyko Viniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių studijose
Garso režisieriai: Sigitas Mickis, Arnoldas Akelaitis,
Kristijonas Lučinskas, Virginijus Jasiūnas
Dizaineris Džiugas Šaulys | Sudarytojas Sigutis Jačėnas
Leidėjas Vieno aktoriaus teatras, VšĮ
 

© VAT 2009TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011