www.sukasiplanetos.net
PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSAVO
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ
 

1965-2008 POEZIJOS PAVASARIO LAUREATŲ EILĖRAŠČIUS

1/ Justinas Marcinkevičius „Mažoji trilogija: Mindaugas. Mažvydas. Katedra“
2/ Algimantas Baltakis „Iš anksto...“
3/ Eduardas Mieželaitis „Plaukai“
4/ Janina Degutytė „Paukščio gimimas“
5/ Juozas Macevičius „Kasdienė duona“
6/ Antanas Venclova „Čiurlionis“
7/ Eugenijus Matuzevičius „Kai manęs nebus...“
8/ Antanas Drilinga „Neparašytas eilėraštis“
9/  Paulius Širvys Aš – beržas“
10/ Albinas Žukauskas „Apie ką eilėraštis?“
11/ Marcelijus Martinaitis „Aukojimas“
12/ Vytautas Rudokas „Žiūrint į savo širdį“
13/ Vacys Reimeris „Ko jūsų akys – piktos ir nustebusios...“
14/ Judita Vaičiūnaitė „Odė Vilniaus universitetui“
15/ Algimantas Mikuta „Kuo ilgiau gyvensi...“
16/ Petras Palilionis „Tarp veidrodžių“
17/ Antanas Miškinis „Vasara baigiasi“
18/ Sigitas Geda „Giesmė apie dangišką kartografiją“
19/ Onė Baliukonė „...virsti šviesa“
20/ Albinas Bernotas „Argirdiškė“
21/ Jonas Jakštas „Neskinkite baltos lelijos...“
22/ Aldona Elena Puišytė „Elegija Mykalojui  Daukšai“
23/ Stasys Jonauskas „Tiesą žinoti geriau“
24/ Robertas Keturakis „Lietuviškoji kalba“
25/ Bernardas Brazdžionis „Mes neturime namų“
26/ Gražina Cieškaitė „Į amžinybės lizdą“
27/ Jonas Strielkūnas „To neturi jauni“
28/ Henrikas Algis Čigriejus „Jūs žvirbliai ir jūs vaikai, mano džiaugsme...“
29/ Algirdas Verba Jų skiemenis ir negudrius jų darbus...“
30/ Aidas Marčėnas „vakaras“
31/ Donaldas Kajokas „: namai?“
32/ Kornelijus Platelis „Regėjimas“
33/ Vytautas P. Bložė „Krūtinę skausmas sugniaužė“
34/ Gintaras Patackas Amžiaus pradžia
35/ Jonas Juškaitis „Mėlyna žibutė apšvietė likimą“
36/ Gintaras Grajauskas „apie ką visa tai?...“
37/ Stasys Stacevičius „Perpildytam knygom kambary...“
38/ Kazys Bradūnas Vilniaus varpai
39/ Antanas A. Jonynas „Atsisėsk po raudonu šermukšnio medžiu“
40/ Alfonsas Maldonis „Pilnatvė“
41/ Daiva Čepauskaitė „Kaip gyveni?“
42/ Gintautas Dabrišius „Rašyti“
43/ Vytautas Rubavičius „Botičelis. Teorija be pavadinimo“
44/ Viktoras Rudžianskas „Nuo do iki do“
 
Jubiliejinės kompaktinės plokštelės sumanytojas ir rengėjas,
aktorius Sigutis Jačėnas ir I-osios šventės laureatas poetas Justinas Marcinkevičius
Vilniaus knygų mugėje 2009 02 14, fotografavo Petras Venslovas

SKAITO AKTORIAI

Vytautas Paukštė /1, 13, 42
Ramūnas Abukevičius /2, 10, 23, 33, 39
Gražina Urbonaitė /3, 7, 14, 19, 22
Regina Paliukaitytė /4, 17, 40
Sigutis Jačėnas /5, 8, 15, 21
Egidijus Stancikas /6, 16, 24, 43
Petras Venslovas /9, 29, 34, 35, 38
Virginija Kochanskytė /11, 18, 20, 26, 32, 36
Joana Čižauskaitė /12, 28, 41
Olita Dautartaitė /25, 27, 30, 31, 37, 44
 
2009 m. balandžio 15 – Kultūros dieną – aktoriai Vytautas Paukštė ir Virginija Kochanskytė
Klaipėdoje pirmieji  įskaitė eilėraščius būsimai kompaktinei plokštelei, fotografavo Sigutis Jačėnas
Įrašai vyko Viniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių studijose
Už pagalbą dėkojame Kauno valstybiniam dramos teatrui
 
Garso režisieriai: Sigitas Mickis, Arnoldas Akelaitis,
Kristijonas Lučinskas ir Virginijus Jasiūnas
Dizaineris Džiugas Šaulys
 

Leidėjas VšĮ VIENO AKTORIAUS TEATRAS

CD PLATINTOJAS