VAT-CD-031

Mykolo Kleopo OGINSKIO (1765–1833) laiškų, knygų, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus fondų straipsnių fragmentus
skaito aktorė Virginija KOCHANSKYTĖ, muzikinius kūrinius atlieka pianistė Šviesė ČEPLIAUSKAITĖ ir dainininkė Giedrė ZEICAITĖ
 
MYKOLAS KLEOPAS OGINSKIS
Polonezas a-moll Nr. 13 „Atsisveikinimas su Tėvyne“ / „Les Adieux à la Patrie“
Romansas ,,Paskutinė graži rudens diena“ / ,,Le dernier beau jour d‘automne“,
žodžiai J. E. Esmenard
Polonezas d-moll Nr. 16
Polonezas F-dur Nr. 1
Romansas ,,Leisk man tikėti“ / „Fallait-il me guerir“
Romansas ,,Dafniui“ / „Dafni“, žodžiai G. B. Perucchini
Romansas ,,Tik dėl Jūsų“ / ,,C‘est pour Vous“
Tempo di Menuetto
Polonezas d-moll Nr. 10
Romansas ,,Išgirsk mirštantį!“ / ,,Odi di un uom che muore“, žodžiai M. K. Oginskio
Romansas ,,Prisiminimai“ / „Doux souvenir“
ŠVIESĖ ČEPLIAUSKAITĖ
Improvizacija M. K. Oginskio polonezo „Atsisveikinimas su Tėvyne“ tema
 
Projekto iniciatorius - Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus
PartneriaI: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, M. K. Oginskio provaikaitis, RIETAVO GARBĖS PILIETIS IVaS Zaluskis (D. Britanija), Lietuvos Istorijos institutas,
M. K. Oginskio muziejus Zalesėje (Baltarusija),  Lietuvos bajorų  Karališkoji sąjunga, Rietavo meno mokykla, Žemaičių kolegija, Žemaičių dailės muziejus
   

Kompaktinėje plokštelėje įrašyta koncertinė–edukacinė programa „Mykolas Kleopas Oginskis: gyvenimas ir kūryba“ jau apkeliavo nemažą dalį Lietuvos, buvo pristatyta Lenkijoje, Rusijoje. Ją inicijavusios ir parengusios talentingos menininkės: aktorė, literatūrinio scenarijaus autorė Virginija Kochanskytė (redaktorė Dalia Bielskytė), pianistė Šviesė Čepliauskaitė, dainininkė Giedrė Zeicaitė – pirmosios Lietuvoje išsamiai pristatė plačiajai visuomenei kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio kūrybą. Tai sudėtinė M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių įprasminimo programos dalis, galimybė pažinti jo asmenybę, kūrybinį palikimą, mažai težinomus ano meto kultūros paveldo klodus.

M. K. Oginskio kūriniai: polonezai (išskyrus „Atsisveikinimas su Tėvyne“), „Tempo di menuetto“, romansai balsui ir fortepijonui – Lietuvoje įrašyti pirmą kartą. Kompaktinės plokštelės tekstai – M. K. Oginskio laiškų, knygų „Atsiminimai“, „Laiškai apie muziką“, I. Belza knygos „Mykolas Kleopas Oginskis“ (Maskva: „Muzika“, 1974 m.) fragmentai, Regionų kultūrinių iniciatyvų centro leidinių, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus fondų, Plungės kraštotyrininkės Eleonoros Ravickienės (1916–2004) straipsnių medžiaga.

 
1786 m. į Abiejų Tautų Respublikos (ATR) Seimą buvo išrinktas vienas jauniausių to meto politikų – kunigaikštis Mykolas Kleopas Oginskis, kuriam tada buvo 21 metai. Talentinga, išsilavinusi, lengvai bendraujanti, darbšti ir principinga asmenybė, sugebėjusi savo gyvenimo credo – tarnauti tėvynei! – apibūdinti dar ankstyvos vaikystės metais. Kai priėmimo metu 1769 m. paskutinis ATR valdovas Stanislovas Augustas Poniatovskis jį, ketverių metų „vyrą“ – būsimojo Trakų vaivados, LDK Didžiojo kanclerio, ypatingojo pasiuntinio Andriaus Oginskio sūnų – smagiai paegzaminavęs iš istorijos, tikybos, geografijos, kilstelėjo ant stalo ir šmaikštaudamas paklausė, ką jo mylista galvoja apie ateitį, kokius darbus žada nuveikti, pasigirdo atsakymas – TARNAUTI TĖVYNEI!

Šiuo credo ir vadovautasi - Seime, diplomatinėse misijose, vykdant Tado Kosciuškos sukilimo metu duotą priesaiką, puoselėjant LDK atkūrimo viziją pasibaigus maištingos emigracijos periodui - iki pat gyvenimo saulėlydžio Florencijoje. Čia, palinkus prie garsiųjų atsiminimų „Memoires de Michel Oginski...“ , prasiverš sunkus atodūsis: „Jei ne dramatiškas mano Tėvynės likimas, gal būčiau tapęs kompozitoriumi“...

Vis tiktai, ne tiesioginė tarnystė Tėvynės labui, o muzikinis palikimas, ypač polonezas „Atsisveikinimas su Tėvyne“, pelnė M. Kl. Oginskiui ilgaamžę šlovę. Daugiau nei du šimtmečius per bekraštes garsų ir įvykių erdves, prakilniu ilgesiu vilnijanti šio polonezo melodija, jo raiškiai moduliuoti, atsikartojantys akordai keliauja ir smelkiasi į žmonių širdis, įsiūbuodami čia sunkiai įžvelgiamas jausmų ir vaizduotės gelmes. Tūkstančiams klausytojų ši melodija - tai vienintelė gija jungianti su dramatiškais XVIII a. paskutinio dešimtmečio įvykiais, kai Abiejų Tautų Respublikos, o tuo pačiu ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vardas buvo ištrintas iš Europos politinių žemėlapių, kai, numalšinus Tado Kosciuškos sukilimą, ne tiktai M. Kl. Oginskis, bet ir kiti ano meto patriotai pirmą kartą patyrė su niekuo nesulyginamą TĖVYNĖS praradimo gėlą.
Vytas Rutkauskas
Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius
Garso režisierius Virginijus Jasiūnas. Įrašyta Šiaulių filharmonijoje
Leidinio apipavidalinimui panaudota Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus medžiaga
Fotografai: Žaneta Plečkaitienė, Vytas Rutkauskas, Stasys Urbonas
Dailininkas Mantas Sakalauska. Dizaineris Džiugas Šaulys
Sudarytojas Sigutis Jačėnas. Leidėjas Vieno aktoriaus teatras, VšĮ
 

© VAT 2009TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011