www.sukasiplanetos.net
 
 
 
VAT-CD-019
PROJEKTĄ  IŠ  DALIES FINANSAVO

 
 
1 Pranciškus NARUŠIS                   Pradžių pradžia 3:17
2 Jonas DOMARKAS                      Dedikacija 4:30
3 Jonas DOMARKAS                      Šokis be klumpių 2:13
4 Alvidas REMESA                          Ežero preliudas 6:21
5 Alvidas REMESA                          Septyni Kristaus žodžiai 16:33
6 Natalija MŪDRAJA                      Momentai įrašas iš koncerto  8:22
7 Remigijus ŠILEIKA                       Rudens prĀnĀ 10:44
8 Vytautas BLŪŠIUS                       Romansas 2:39
9 Pranciškus NARUŠIS                   Laiškas Tau 2:47
10 Žemaičių krašto daina             VobelElė 2:50
11 Banga BALAKAUSKIENĖ          Eisva mudu abudu 4:08
12 Pranciškus NARUŠIS                Spontanjola 3:01
      
Pranciškus NARUŠIS birbynė  –  1, 8, 10, 11 klarnetas  –  2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 balsas  –  7
Saulina ATKOČAITYTĖ fortepijonas  –  3, 8, 9
Alvidas REMESA fonogramos programavimas  –  5  
Edmundas FEDERAVIČIUS konga   –  10, 11
Tautinių šokių ir dainų ansamblio „Žilvinas“ vokalinė grupė (vad. Judita Kiaulakytė)  – 10, 11
Garso režisieriai:  A. Zigmantas, A. Mateika (6), R. Motiejūnas (10, 11)
Masteringas – Algirdas Zigmantas
Dizainas – Gytis Skudžinskas
Leidėjas –  VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“
www.sukasiplanetos.net
 
Viršelyje Ernesto Žvaigždino paveikslas „Figūra su birbyne“
Algirdo Kubaičio nuotrauka