www.sukasiplanetos.net

VAT-CD-064, 2019

 
Kompaktinėje plokštelėje skamba Vydūno veikalo „Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykiams“ pirmosios dalies „Tėvynės Prūsų Lietuvos erdvė“ pirmojo skyriaus „Mano Tėvynė“ fragmentai. Vertė Rapolas Šaltenis ir Vita Gaigalaitė, redaktorius Vytautas P. Makūnas (Čikaga: Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas, 1993).
 
Skaito aktorius Sigutis Jačėnas. Muzika Kristijono Lučinsko ir 2018 m. Lietuvos šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos...“ Teatro dienos „Sau, tautai, žmonijai“ Nijolės Sinkevičiūtės finalinė vokalinė kompozicija, pagal Vydūno (Vilhelmo Storostos) „Lietuva brangi šalelė“ (m. Alberto Storostos) ir „Lietuvių giesmė“ (m. Karlo Janzo). Atlieka Klaipėdos universiteto Menų akademijos aktoriai – Taško teatras (vad. Valentinas Masalskis, Nijolė Sinkevičiūtė), Vilniaus kamerinis choras „Sodžius“ (vad. Regina Maleckaitė). Garso režisieriai Algirdas Zigmantas ir Giedrius Kriūnas.
 
DEDIKACIJA 2018 įprasmino Lietuvos valstybės 100-metį, Vydūno 150-osioms gimimo metines ir ateinančioms kartoms bylos, kad „Tėvynė žmogui tiek daug reiškia tikriausiai todėl, kad jis čia viską patyrė pirmąsyk: pasiaukojamą motinos meilę, rūpestingą tėvo gerumą. Čia pirmąsyk išgirdo žmogaus balsą. Čia motinos širdingumas, tėvo mąslumas pirmąsyk leido jam patirti žmogų. Taigi tėvynėje žmogų pirmąsyk apsiautė saulės spinduliai, apgobė nakties tamsa, čia jam pražydo pirmasis pavasaris, nuvyto pirmasis ruduo ir nukūpėjo vešli vasara, su baltais sapnais išaušo žiema. Visos gėlės, visi medžiai, laukai ir miškai, visa žemės, vandens ir oro gyvybė pirmąsyk žmogui pasirodė tėvynėje. Ir visa tai jam savitai pasireiškė. Čia, tėvynėje, palinko laikas ties erdve, kurioje jis užgimė, ir nuvedė jį į pirmąsias dienas, mėnesius, per metų laikus, nuolatinę jų kaitą ir permainas pro kitų žmonių gyvenimus, leisdamas pražysti jo paties gyvenimui.“
Rėmėjai: Klaipėdos miesto savivaldybė, UAB „Olifėja“
 Partneriai: Vydūno draugija, Lietuvos nacionalinis kultūros centras,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Pagėgių rajono savivaldybės viešoji Vydūno biblioteka
Garso režisierius Kristijonas Lučinskas. Dizaineris Ernestas Šimkūnas
Redaktorė Nijolė Jačėnienė. Aurelijaus Žemgulio nuotrauka
Leidėjas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“
 
 © VAT 2004-2019TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011