www.sukasiplanetos.net

VAT-CD-064, 2020

PARTNERIAI IR RĖMĖJAI
Vydūno draugija
Kintų Vydūno kultūros centras
Lietuvos nacionalinis kultūros centras
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka
Klaipėdos miesto savivaldybė
Vakarų ekspresas / ve.lt
Portalas Alkas.lt

Dizainerė Agnė Matulionytė
Aurelijaus Žemgulio nuotrauka „Miglotas rugpjūčio rytas“
Redaktorė Nijolė Jačėnienė. Sudarytojas Sigutis Jačėnas
Garso režisierius Kristijonas Lučinskas
Leidėjas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“
www.sukasiplanetos.net

Tėvynė žmogui tiek daug reiškia tikriausiai todėl, kad jis čia viską patyrė pirmąsyk: pasiaukojamą motinos meilę, rūpestingą tėvo gerumą. Čia pirmąsyk išgirdo žmogaus balsą. Čia motinos širdingumas, tėvo mąslumas pirmąsyk leido jam patirti žmogų. Taigi tėvynėje žmogų pirmąsyk apsiautė saulės spinduliai, apgobė nakties tamsa, čia jam pražydo pirmasis pavasaris, nuvyto pirmasis ruduo ir nukūpėjo vešli vasara, su baltais sapnais išaušo žiema. Visos gėlės, visi medžiai, laukai ir miškai, visa žemės, vandens ir oro gyvybė pirmąsyk žmogui pasirodė tėvynėje. Ir visa tai jam savitai pasireiškė. Čia, tėvynėje, palinko laikas ties erdve, kurioje jis užgimė, ir nuvedė jį į pirmąsias dienas, mėnesius, per metų laikus, nuolatinę jų kaitą ir permainas pro kitų žmonių gyvenimus, leisdamas pražysti jo paties gyvenimui.“

Fragmentai iš knygos „Mano Tėvynė“ – Vydūno veikalo „Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykių“ (pirmasis leidimas vokiečių kalba – Tilžėje, 1932) pirmojo skyriaus „Tėvynės Prūsų Lietuvos erdvė“. Vertė Vita Gaigalaitė ir Rapolas Šaltenis (Čikaga: Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas, 1993). Skaito aktorius Sigutis Jačėnas. Muzikos autorius ir garso režisierius – Kristijonas Lučinskas

Lietuvos šimtmečio Dainų šventės „Vardan tos...“ Teatro dienos „Sau, tautai, žmonijai“ (2018 m. liepos 4 d.) Nijolės Sinkevičiūtės finalinė vokalinė kompozicija pagal Vydūno „Lietuva brangi šalelė“ (m. Alberto Storostos) ir „Lietuvių giesmė“ (m. Karlo Janzo). Atlieka Klaipėdos universiteto Menų akademijos aktoriai – „Taško teatras“ (vad. Valentinas Masalskis, Nijolė Sinkevičiūtė), Vilniaus kamerinis choras „Sodžius“ (vad. Regina Maleckaitė). Garso režisieriai Algirdas Zigmantas ir Giedrius Kriūnas

Iš 2018 m. radijo laidų ciklo „Lietuvos giesmė“, skirto Vydūno metams, archyvo. Vydūno kūrybos tyrinėtoją ir puoselėtoją, Vydūno draugijos Garbės pirmininką, filosofą dr. Vaclovą Bagdonavičių kalbino aktorius Ramūnas Abukevičius. Sumanytojas ir vedėjas – Sigutis Jačėnas. Garso režisieriai Kristijonas Lučinskas, Justinas Raudonis ir Vytautas Bedalis. Projektą iš dalies finansavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Rengėjas – Viešoji įstaiga „Vieno aktoriaus teatras“

Bendra trukmė 3 val. 53 min. / MP3 formatas

UŽSAKYTI CD

 © VAT 2020TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011