www.sukasiplanetos.net

VAT-CD-054

Projektą iš dalies finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė
Partneriai: Liudviko Rėzos kultūros centras,
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Informaciniai partneriai: dienraštis „Vakarų ekspresas“,
kultūros žurnalas „Literatūra ir menas“
Pirmą kartą vienoje plokštelėje (MP3 formatas) įrašytas visas išlikęs Kristijono Donelaičio literatūrinis palikimas
(išskyrus du ankstyvuosius „Metų“ fragmentus „Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“ ir „Tęsinys“) – keturių dalių poema „Metai“
(„Pavasario linksmybės“/660 eil., „Vasaros darbai“/714 eil., „Rudenio gėrybės“/912 eil., „Žiemos rūpesčiai“/682 eil.), šešios pasakėčios
(„Lapės ir gandro česnis“/75 eil., „Rudikis jomarkininks“/49 eil., „Šuo Didgalvis“/32 eil., „Pasaka apie šūdvabalį“/54 eil., „Vilks provininks“/39 eil., „Aužuols gyrpelnys“/49 eil.),
trys eilėraščiai vokiečių kalba („Ihr Schatten schneller Zeit“/„Tykiai sklendžiančios valandos..“, „Der Gott der Finsterniß“/„Tamsybių dievas..“
ir „Unschuld sey mein ganzes Leben“/„Tyrumas telydi kiekvieną dieną..“, vertė Gytis Norvilas). Įskaitė Klaipėdos aktoriai: Jūratė Jankauskaitė, Virginija Kochanskytė,
Nijolė Narijauskaitė, Nijolė Sabulytė, Julija Sakalaitė, Sigutis Jačėnas, Linas Lukošius, Darius Meškauskas, Vytautas Paukštė, Aleksandras Šimanskis, Liudas Vyšniauskas.
Plokštelėje taip pat skamba Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblio „Aušrinė“ dainuojamos dainos iš Martyno Liudviko Rėzos tautosakinio palikimo.
Vadovė – Ramunė Pečiukonytė (vokalas, kanklės, būgnas), Rita Rušinskienė (vokalas, lamzdelis), Marius Balsys (vokalas, būgnas), Daina Radzevičiūtė-Jašinskienė (vokalas, žvangučiai),
Aldona Sinkevičiūtė (vokalas, kočėtuvė), Lina Stonienė (vokalas, akmenukai), Virginija Videikienė (vokalas), Jurgita Aurylaitė (vokalas). Plokštelės apipavidalinimui panaudoti
Jūratės Buožienės tekstilės paveikslų, sukurtų unikalia marginimo technika („Tolminkiemis“, „Tamsybių dievas“), fragmentai ir Petro Šmito nuotrauka,
kurioje – klaipėdiečiai prie Kristijono Donelaičio paminklo 2014 m. sausio 1 d.
Dizaineris Ernestas Šimkūnas
Garso režisieriai Kristijonas Lučinskas ir Donatas Bielkauskas
Redaktorė Nijolė Jačėnienė. Sudarytojas Sigutis Jačėnas
VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“

© VAT 2018TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011