www.sukasiplanetos.net

VAT-CD-054, 2018

Projektą iš dalies finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė
Partneriai: Liudviko Rėzos kultūros centras,
Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka
Informaciniai partneriai: dienraštis „Vakarų ekspresas“,
kultūros žurnalas „Literatūra ir menas“
Pirmą kartą vienoje plokštelėje (MP3 formatas) įrašytas visas išlikęs Kristijono Donelaičio literatūrinis palikimas (išskyrus du ankstyvuosius „Metų“ fragmentus
„Pričkaus pasaka apie lietuvišką svodbą“/222 eilutės ir „Tęsinys“/Fortsetzung“, 29 eilutės, kurie vėliau buvo įtraukti į poemos dalis) – šešios pasakėčios
(„Lapės ir gandro česnis“/75 eilutės, „Rudikis jomarkininks“/49 eilutės, „Šuo Didgalvis“/32 eilutės, „Pasaka apie šūdvabalį“/54 eilutės, „Vilks provininks“/39 eilutės )
ir „Aužuols gyrpelnys“/49 eilutės), keturių dalių poema „Metai“ („Pavasario linksmybės“/660 eilučių, „Vasaros darbai“/714 eilučių, „Rudenio gėrybės“/912 eilučių ir
„Žiemos rūpesčiai“/682 eilutės), trys eilėraščiai vokiečių kalba („Ihr Schatten schneller Zeit“/„Tykiai sklendžiančios valandos..“, „Der Gott der Finsterniß“/„Tamsybių dievas..“
ir „Unschuld sey mein ganzes Leben“/„Tyrumas telydi kiekvieną dieną..“, vertė Gytis Norvilas). Įskaitė Klaipėdos aktoriai: Jūratė Jankauskaitė, Virginija Kochanskytė,
Nijolė Narijauskaitė, Nijolė Sabulytė, Julija Sakalaitė, Sigutis Jačėnas, Linas Lukošius, Darius Meškauskas, Vytautas Paukštė, Aleksandras Šimanskis, Liudas Vyšniauskas.
Plokštelėje taip pat skamba Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblio „Aušrinė“ dainuojamos dainos iš Martyno Liudviko Rėzos tautosakinio palikimo.
Vadovė – Ramunė Pečiukonytė (vokalas, kanklės, būgnas), Rita Rušinskienė (vokalas, lamzdelis), Marius Balsys (vokalas, būgnas), Daina Radzevičiūtė-Jašinskienė (vokalas, žvangučiai),
Aldona Sinkevičiūtė (vokalas, kočėtuvė), Lina Stonienė (vokalas, akmenukai), Virginija Videikienė (vokalas), Jurgita Aurylaitė (vokalas). Plokštelės apipavidalinimui panaudoti
Jūratės Buožienės tekstilės paveikslų, sukurtų unikalia marginimo technika („Tolminkiemis“, „Tamsybių dievas“), fragmentai ir Petro Šmito nuotrauka,
kurioje – klaipėdiečiai prie Kristijono Donelaičio paminklo 2014 m. sausio 1 d.
Dizaineris Ernestas Šimkūnas
Garso režisieriai Kristijonas Lučinskas ir Donatas Bielkauskas
Redaktorė Nijolė Jačėnienė. Sudarytojas Sigutis Jačėnas
VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“

LITERATŪRINIAME-MUZIKINIAME KIOSKE GALITE UŽSISAKYTI JUS DOMINANTĮ UNIKALŲ ALBUMĄ-AUDIO KNYGĄ TIESIOGIAI IŠ LEIDĖJO

© VAT 2004-2019TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011