www.sukasiplanetos.net
                                                                                                                                               
VAT-CD-034, 2010
 
AKIMIRKA SIMONAITYTEI

 

Kas yra Ieva Simonaitytė šiame bėgančiame, skubančiame, pelno, šlovės ir populiarumo siekiančiame postmoderniame pasaulyje? Gal vienišas balsas aidintis tyruose? Gal pritilęs, prislopęs lyg iš po žemių bylojantis balsas? Gal ideologiniais sumetimais tildomas balsas? Gal tiesiog – nebemadingas balsas? Ar nepastovių literatūrinių madų vėjai nenunešė Simonaitytės balso į beribį užmaršties okeaną, iš kurio niekas – o niekas – negrįžta, nes tautos atmintis sumaniai ir nuolatos griozdinama vienadienių, netikrų dievų gausa? Gal Ieva Simonaitytė tik literatūros reiškinys, įvardijamas daug kartų girdėtais bei kiek pabodusiais epitetais: paskutinė Mažosios Lietuvos metraštininkė, žymiausia Klaipėdos krašto gyvenimo vaizduotoja lietuvių prozoje, savamokslė rašytoja, ryškiausiai pavaizdavusi lietuvininkų gyvenimo būdą ir panašiai? Gal Ieva Simonaitytė – talentas, gimstantis mūsų mažame krašte kas šimtas ar keli šimtai metų? Klausimai, klausimai, į kuriuos niekas neskuba atsakyti. Nes nėra universalaus, tinkančio visoms progoms atsakymo − kas yra Ieva Simonaitytė šiandien? Šiuo klausimu nesiekiama chrestomatinio rašytojos talento ir vietos literatūroje nustatymo, bet norima įvardinti jos dydį ir prabą dabar, praėjus daugiau kaip šimtui metų nuo gimimo, einant aštuntai dešimčiai metų nuo jos žvaigždės sužibėjimo lietuvių literatūros padangėje ir daugiau nei trisdešimčiai metų nuo mirties...
Būtina priminti, kad iki šios netvarios laiko ribos dabarties rašytojos talentas buvo ne kartą pasvertas, išmatuotas, sunumeruotas, sudėliotas į lentynėles, suseikėtas, aiman! Įvertintas objektyviai (užtenka prisiminti V. Kubiliaus ir R. Dambrauskaitės monografijas). Įvertinimas nesensta, talentas nesensta, mažta skaitytojų interesas Ievai Simonaitytei ir tuo pačiu jos tematikos ašiai – Mažajai Lietuvai. Tarsi laikas margu aktualijų kaleidoskopu nuosekliai trintų žmoniškosios atminties diską. Ar vieną rytą neatsipeikėsime su žiojančiomis atminties duobėmis, kurių jau nepajėgs užpildyti apkarpytos, klasikos sąskaita nukraujintos bendrojo lavinimo mokyklų programos, droviai peršami privalomojo skaitymo planai, masiškai kepamos ir leidžiamos kūrinių interpretacijos, kurios eliminuoja poreikį skaityti patį kūrinį. Žiojančių atminties duobių nepajėgs užpildyti niekas, tad karta po kartos gyvens televizijos šou pseudorealybėje – be Viliaus Karaliaus, be Aukštujų, be Mažosios Lietuvos. Daug be ko. Juk atminties duobės gali užželti tik užmaršties žole. Mes galime prigalvoti aibę naujų epitetų Ievai Simonaitytei, mes galime statyti jai naujus paminklus, mes galime rengti jai vienadienius pompastiškus minėjimus, galime prisiekinėti jai savo neblėstančią meilę ir pagarbą, bet visa tai tebus dabarties margo, skubraus gyvenimo pasekmė, o priežastis – Ieva Simonaitytė dabartinio gyvenimo banalybės bei tuštybės fone yra nekintantis ir orus dydis. Raskime savyje jėgų ir pavokime akimirką stabtelti ties ja...
Juozas Šikšnelis
Rašytojas, Klaipėdos apskrities viešosios
I. Simonaitytės bibliotekos direktorius
 
1. Kalba Ieva Simonaitytė: „Klaipėda, mano mylimas mieste...“
2. Lietuvininkų karalienė...*
3. „Skurdas“. Mažosios Lietuvos buities romano „Aukštųjų Šimonių likimas“ fragmentas
4. Mačiau, girdėjau, pergyvenau...*
5. „Barbė juokiasi“. Romano „Vilius Karalius“ fragmentas
6. Kryžiaus nestatykit...*
7. „Verdenas“. Romano „Vilius Karalius“ fragmentas
8. Knyga po siuvinių krūva...*
9. Apysakos „Pikčiurnienė“ fragmentas
10. Ak, buvo visko... I. Simonaitytės prisiminimai, kuriuos užrašė O. Pajedaitė 1978 m.
11. Jau lazdą padėjau...*

Trukmė 69 min.

* Scenarijaus autorė Virginija Kochanskytė 
Naudota literatūra: Ieva Simonaitytė. Raštai / 7 tomai. Vilnius : Vaga, 1987-2003.
Vytautas Kubilius. Ievos Simonaitytės kūryba. Vilnius : Vaga, 1987.
Ona Pajedaitė. Ji buvo Simonaitytė. Vilnius : Regnum fondas, 1997.
Bernardas Aleknavičius. Vakarė žvaigždė. Klaipėda : Druka,  1998.
Garso režisierius Virginijus Jasiūnas
Dizaineris Mantas Sakalauskas
Projekto rengėjas Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka
Rėmėjai: Kultūros rėmimo fondas, Klaipėdos miesto savivaldybė

© VAT 2004-2018TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011