www.sukasiplanetos.net
 
Skiriama prozininko, poeto, publicisto, kritiko, vertėjo, kompozitoriaus, 
vieno iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, laikraščio „Varpas“ (1889 m.) steigėjų,
„Tėvynės varpų“ redaktoriaus, Lietuvos valstybės himno autoriaus,
Dr. Vinco Kudirkos (1858–1899) atminimui

 

Kompaktinėje plokštelėje skamba V. Kudirkos eilėraščiai, satyros, prisiminimai, laiškai, 
instrumentinės muzikos kūriniai ir Česlovo Sasnausko daina „Karvelėli mėlynasis“ (ž. V. Kudirkos)
Atlikėjai: aktorė Virginija Kochanskytė, tarptautinių konkursų laureatai 
pianistė Inga Maknavičienė ir dainininkas Liudas Mikalauskas
(akompanuoja pianistė Virginija Unguraitytė), styginių kvartetas „Musica Libera“
(Sandra Dirgėlaitė/ I smuikas, Rovena Žiogė/ II smuikas,
Edvinas Kaziukaitis/ altas, Tomas Mikalauskas/ violončelė)
 
 
Garso režisierius Kristijonas Lučinskas | Dizaineris Mantas Sakalauskas
Leidėjas Sigutis Jačėnas | VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“