Dedikacija (lot. dedikatio – paskyrimas) – knygos ar kūrinio pradžioje įrašyti autoriaus žodžiai apie tai, kam ar kieno atminimui autorius tą kūrinį ar knygą skiria. Pirminė reikšmė – paskyrimas ar pašventimas kokio nors  pastato, šventovės, paminklo, knygos, karsto žmogui ar Dievui, padedant įrašą ir nurodant jo paskirtį. Seniausios dedikacijos įrašytos karstuose: ypač ryškus pavyzdys – Egipto piramidės, faraonų kapai. Egiptiečiais pasekė graikais, o šiais – romėnai. Senovės Romoje dedikacija – iškilmingas šventyklos pašventinimas ar šiaip dovanos įteikimas dievams. Iš čia dedikacija vadinamas ir įrašas, įrašomas skiriamajame pastate ar šiaip daikte. Vėliau terminas įsigalėjo įrašui, kuriuo autorius savo knygą skiria padėkos ar pagarbos ženklu. Tokios dedikacijos buvo rašomos mecenatams, davusiems lėšų knygai išleisti. Šiuo laikotarpiu dedikacija – įrašas kūrinio pradžioje, reiškiant kam nors dėkingumą, bičiulystės, pagarbos jausmus.  Neretai skiriama mirusio žmogaus atminimui. Dedikacija rašoma kūrinio pradžioje, dažniausiai atskirame lape, kuris vadinamas Dedikaciniu puslapiu. Žurnalistikos enciklopedija, Vilnius, 1997.

Kompaktinių plokštelių kolekcijos LIETUVIŲ AKTORIŲ BALSAI albumų serija
DEDIKACIJOS LT

2011

DALINĮ FINANSAVIMĄ SKYRĖ: KAUNO M. SAVIVALDYBĖ, KULTŪROS RĖMIMO FONDAS
 
 
Poetės Juditos Vaičiūnaitės (1937-2001) atminimui
...gal dar plauksi laike –
juk lyg Mėnuo keities
Skaito aktorė Gražina Urbonaitė
 
Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės (1886-1958) gimimo 125-mečiui
Mikalojaus Konstantino Čiurlionio (1875-1911) mirties 100-mečiui
ŠVENTMARĖ
Skaito aktorė Lucija Zorūbaitė, fortepijonu skambina Rokas Zubovas
 
Aktoriaus, poeto, Laisvės šauklio -
Kęstučio Genio (1928-1996) atminimui
d i a l o g a i
Savo eilėraščius skaito Kęstutis Genys (archyvinių įrašų rinkinys)

2012

RĖMĖJAI: RASEINIŲ RAJ. SAVIVALDYBĖ, RASEINIŲ KRAŠTO ISTORIJOS MUZIEJUS, REMIGIJAUS AČO LABDAROS IR PARAMOS FONDAS
DALINĮ FINANSAVIMĄ SKYRĖ KULTŪROS RĖMIMO FONDAS

MECENATAI  DALIA IR KONRADAS VITKEVIČIAI
 
Edvardo Grygo (Edvard Hagerup Grieg, 1843-1907)
105-osioms mirties metinėms
GROŽIO IR ŠVIESOS LINK...
Skaito aktorė Virginija Kochanskytė,
dainuoja Rita Preikšaitė, fortepijonu skambina Rūta Blaškytė
MECENATAI RAMUNĖ IR GINTAUTAS VITKAI
 
Maironio (Jono Mačiulio, 1862-1932)
150-osioms gimimo metinėms
MAIRONIS. ANT AUKURO ŠIRDĮ NEŠIAU...
Skaito aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas,
dainuoja Rita Preikšaitė, fortepijonu skambina Rūta Blaškytė

2013

Rėmėjai Klaipėdos miesto savivaldybė
Lietuvos buriuotojų sąjunga, UAB Rotas

 

SALYS ŠEMERYS. OI JŪRĖS, BURĖS...
Poeto keturvėjininko, pedagogo ir aistringo buriuotojo 
Salio  Šemerio-Šmerausko (1898-1981) atminimui
Parengė ir skaito aktorius Sigutis Jačėnas
 
 
MUDU DU
Meilės lyriką skaito aktorė Birutė Mar
Gitara groja ir dainuoja muzikos autorius Alfredas Kukaitis
 

Rėmėjai: Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, vicemeras Vytautas Čepas,
Irena ir Valentinas Greičiūnai, Rima Stonienė, Birutė ir Kazimieras Vaišvilos,
Nijolė ir Sigutis Jačėnai
 
ŠIRDIES DANGUS
Justino Marcinkevičiaus, Henriko Nagio ir Rabindranato Tagorės
 lyriką skaito aktorė Nijolė Sabulytė
Инициатор проекта
Ретавский музей истории культуры Огинских
Михал Клеофас Огинский
Прощание с Родиной
Посвящается 250-ой годовщине со дня рождения
Отрывки из писем, книг Михала Клеофаса Огинского (1765–1833) и статей,
находящихся в Ретавском музее истории культуры Огинских,
читает актриса Виргиния КОХАНСКИТЕ, музыкальные произведения исполняют
пианистка Швесе ЧЕПЛЯУСКАЙТЕ и вокалистка Гедре ЗЕЙЦАЙТЕ

2014

MECENATAS  VYTAUTAS  BITINAS
ŽMOGAUS MISTERIJA
Kompaktinėje plokštelėje skamba V. Kudirkos eilėraščiai, satyros, prisiminimai, laiškai,
instrumentinės muzikos kūriniai ir Česlovo Sasnausko daina „Karvelėli mėlynasis“ (ž. V. Kudirkos)
Atlikėjai: aktorė Virginija Kochanskytė, tarptautinių konkursų laureatai
pianistė Inga Maknavičienė ir dainininkas Liudas Mikalauskas
(akompanuoja pianistė Virginija Unguraitytė), styginių kvartetas „Musica Libera“
(Sandra Dirgėlaitė/ I smuikas, Rovena Žiogė/ II smuikas,
Edvinas Kaziukaitis/ altas, Tomas Mikalauskas/ violončelė)
MECENATAS  JONAS DOVYDĖNAS
GYVENIMO PILNATVĖ
RAŠYTOJO LIUDO DOVYDĖNO KŪRYBĄ SKAITO AKTORĖ OLITA DAUTARTAITĖ
3CD RINKINYS:  APSAKYMAI IR APYSAKA (66 min.),
PASAKOS (78 min.), HUMORISTINĖS PASAKOS (55 min.)

2015

2016

Archyvinių įrašų rinkinys (2CD), skiriamas aktorės Rūtos Staliliūnaitės (1938-2011) atminimui
VALANDA KAI ESI... (1978) ir PIRMOJI MANO VAIKYSTĖS KNYGA (2008)
RĖMĖJAI: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA, RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ

2CD rinkinys, dedikuotas Nacionalinės kultūros ir meno premijų laureatų
rašytojo Romualdo Granausko (1939–2014) ir poeto Jono Strielkūno (1939–2010) atminimui
PASIJOS PAGAL JONĄ ir MŪSŲ DVASIOS GYVENS INKILUOS
RĖMĖJAI: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA, UAB CINEVERA, p. DAIVA BUDRIENĖ (SKUODAS)

2018

 
Dedikacija Kristijonui Donelaičiui ir Liudvikui Rėzai, kuris pirmasis prieš du šimtus metų savo lėšomis išleido ir pristatė pasauliui K. Donelaičio kūrybą
METŲ METAI: VYŽLAUKIOVIEŽLYBIEJI IRNENAUDĖLIAI / VISAS KRISTIJONO DONELAIČIO LITERATŪRINIS PALIKIMAS
Pirmą kartą vienoje plokštelėje (MP3 formatas) įrašytas visas išlikęs Kristijono Donelaičio literatūrinis palikimas – keturių dalių poema „Metai“, šešios pasakėčios,
trys eilėraščiai (iš vokiečių kalbos vertė Gytis Norvilas), kurį įskaitė Klaipėdos aktoriai: Jūratė Jankauskaitė, Virginija Kochanskytė, Nijolė Narijauskaitė, Nijolė Sabulytė, 
Julija Sakalaitė, Sigutis Jačėnas, Linas Lukošius, Darius Meškauskas, Vytautas Paukštė, Aleksandras Šimanskis, Liudas Vyšniauskas. Plokštelėje taip pat skamba Juodkrantės
Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblio „Aušrinė“ (vad. Ramunė Pečiukonytė) dainuojamos dainos iš Martyno Liudviko Rėzos tautosakinio palikimo
Projektą iš dalies finansavo Klaipėdos miesto savivaldybė, Partneriai: Liudviko Rėzos kultūros centras,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Klaipėdos apskrities viešoji Ievos Simonaitytės biblioteka

2019

2020

2CD rinkinys, skirtas Lazdijų rajono garbės piliečio, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato,
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario,  poeto, eseisto, dramaturgo, vertėjo Sigito Gedos (1943–2008) atminimui
SEPTYNIŲ VASARŲ GIESMĖS ● ARS POETICA
SKAITO VIRGINIJA KOCHANSKYTĖ IR SIGUTIS JAČĖNAS
KOMPOZITORIUS GINTARAS KIZEVIČIUS
RĖMĖJAI: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA, LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Skiriama Vydūno (1868–1953) ir Vaclovo Bagdonavičiaus (1941–2020) atminimui
Visi už Lietuvą, Tėvynę Lietuvą
Vydūnas „Mano Tėvynė“ ● Pašnekesiai su Vaclovu Bagdonavičiumi
Fragmentus iš Vydūno knygos „Mano Tėvynė“ skaito Sigutis Jačėnas, Vaclovą Bagdonavičių kalbiną
Ramūnas Abukevičius / iš 2018 m. radijo laidų ciklo „Lietuvos giesmė“ archyvo (2020). MP3 FORMATAS
ALBUMO LEIDYBĄ PARĖMĖ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖ
***

© 2004-2023 VšĮ "Vieno  aktoriaus teatras". Visos teisės saugomos.

Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų  adresu  sukasiplanetos@gmail.com