www.sukasiplanetos.net
PAGRINDINIS ALBUMO RĖMĖJAS LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA
   

Tėvynės dainiaus Maironio 145-osioms gimimo metinėms skirtame rinkinyje skamba paskutiniai aktoriaus Laimono Noreikos (19262007) įrašai ir 1966-aisiais metais įskaityta – didžiausiu visais laikais tiražu išleista literatūrinė plokštelė – „Maironis. Lyrika. Skaitovas Laimonas Noreika“.

1966 m. Vilniaus plokštelių studijos įrašai
saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve 
Redaktorė Zina Nutautaitė, garso režisierius Vilius Kondrotas

Nuo 1966 m. prekybos organizacijos užsakydavo pakartoti šios plokštelės tiražą kas ketvirtį kiekvienais metais, kol pradėjo rastis kompaktinių plokštelių. Maždaug per 24 metus jų išleista 96–100 tūkst. egz. / Lietuvos rekordų knyga / Vytautas Navaitis. Vilnius : Žara, 2003. -  p. 180

2007 m. įrašų garso režisierius Aleksandras Saralidzė / MAMA STUDIOS
Dizainerė Asta Kaušpėdaitė / studija CREATA. Sudarytojas Sigutis Jačėnas
Leidėjas VšĮ VIENO AKTORIAUS TEATRAS
 

 
MAIRONIO LYRIKĄ SKAITO LAIMONAS NOREIKA
1 Už Raseinių ant Dubysos*
1966 m. įrašai
2 LIETUVA BRANGI
3 AŠ NORĖČIAU PRIKELTI
4 TRAKŲ PILIS
5 OI NEVERK, MATUŠĖLE
6 PAVASARIS
7 UŽMIGO ŽEMĖ
8 VASAROS NAKTYS
9 NUO BIRUTĖS KALNO
10 AR AŠ KALTAS?
11 VARPAI
12 IŠNYKSIU KAIP DŪMAS
13 ŠATRIJOS KALNAS
14 JŪRATĖ IR KASTYTIS
15 ČIČINSKAS
16 JAUNOJI LIETUVA Iš šeštosios giesmės
17 Jaunimo giesmė*
2007 m. įrašai  
18 TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS
19 VILNIUS  Prieš aušrą
20 MANO GIMTINĖ
21 MANO MOKSLADRAUGIAMS
22 SKURDŽIOJ VALANDOJ
23 UOSIS IR ŽMOGUS
24 ANT PUNIOS KALNO Ties Nemunu
25 Lietuva brangi*
*eilĖS Maironio, MUZIKA Juozo Naujalio
 
DAINUOJA KAUNO VALSTYBINIS CHORAS, MENO VADOVAS IR VYR. DIRIGENTAS PETRAS BINGELIS
Į PRADŽIĄ >>>