VAT-CD-007 / KOLEKCIJA "Lietuvių aktorių balsai" / V
PAGRINDINIS ALBUMO RĖMĖJAS LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMO DIREKCIJA
 

Tėvynės dainiaus Maironio 145-osioms gimimo metinėms skirtame rinkinyje skamba paskutiniai aktoriaus Laimono Noreikos (19262007) įrašai ir 1966-aisiais metais įskaityta – didžiausiu visais laikais tiražu išleista literatūrinė plokštelė – „Maironis. Lyrika. Skaitovas Laimonas Noreika“.

1966 m. Vilniaus plokštelių studijos įrašai, saugomi Lietuvos centriniame valstybės archyve. 
Redaktorė Zina Nutautaitė, garso režisierius Vilius Kondrotas

Nuo 1966 m. prekybos organizacijos užsakydavo pakartoti šios plokštelės tiražą kas ketvirtį kiekvienais metais, kol pradėjo rastis kompaktinių plokštelių. Maždaug per 24 metus jų išleista 96 – 100 tūkst. egz. / Lietuvos rekordų knyga / Vytautas Navaitis. Vilnius : Žara, 2003. -  p. 180

2007 m. įrašai. Garso režisierius Aleksandras Saralidzė / MAMA STUDIOS.
Dizainerė Asta Kaušpėdaitė / studija CREATA. Sudarytojas Sigutis Jačėnas.
Leidėjas VšĮ VIENO AKTORIAUS TEATRAS

Už Raseinių ant Dubysos*

1966 m. įrašai  LIETUVA BRANGI I AŠ NORĖČIAU PRIKELTI I TRAKŲ PILIS I OI NEVERK, MATUŠĖLE I PAVASARIS I UŽMIGO ŽEMĖ I VASAROS NAKTYS I NUO BIRUTĖS KALNO I  AR AŠ KALTAS? I VARPAI I IŠNYKSIU KAIP DŪMAS I ŠATRIJOS KALNAS I JŪRATĖ IR KASTYTIS I ČIČINSKAS I JAUNOJI LIETUVA Iš šeštosios giesmės

Jaunimo giesmė*

2007 m. įrašai   TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS I VILNIUS  Prieš aušrą I MANO GIMTINĖ I MANO MOKSLADRAUGIAMS I SKURDŽIOJ VALANDOJ I UOSIS IR ŽMOGUS I ANT PUNIOS KALNO Ties Nemunu

 

Lietuva brangi*

 

* Juozo Naujalio dainas Maironio eilėmis dainuoja Kauno valstybinis choras, meno vadovas ir vyr. dirigentas Petras Bingeliswww.sukasiplanetos.net