VšĮ „Vieno aktoriaus teatras" nuo 2005 m. vykdo unikalų kultūros projektą : sudarinėja, rengia leidybai ir pristato visuomenei unikalią kompaktinių plokštelių Kolekciją „Lietuvių aktorių balsai”. Tikslas – įamžinti  XX-XXI šimtmečių sandūroje kūrusių ir tebekuriančių įvairių kartų Lietuvos teatro menininkų – dainuojančių aktorių ir aktorių skaitovų – balsus. Tai mūsų gyvojo – žodinio ir nematerialaus – paveldo išraiškų atmintis ir istorinis dokumentas ateities kartoms, puoselėjantis gimtąją kalbą, literatūrą, žinomiausius jos interpretatorius, kurių scena – visa Lietuva...

2005 m. I

2006 m. II III

2007 m. IV V VI VII

2008 m. VIII IX X XI XII XIII

2009 m. XIV XV XVI XVII

XVIII XIX XX 2010 m. XXI

Kompaktinių plokštelių kolekcijos LIETUVIŲ AKTORIŲ BALSAI albumų serija DEDIKACIJOS.LT

2011 m. XXII XXIII XXIV

 2012 m. XXV XXVI

 2013 m. XXVII XXVIII XXIX XXX

2014 m. XXXI XXXII 2015 m. XXXIII

2016 m. XXXIV

 

www.sukasiplanetos.net