Viešoji įstaiga „Vieno aktoriaus teatras“ nuo 2005 m. vykdo unikalų kultūros projektą: sudarinėja, rengia leidybai ir pristato visuomenei kompaktinių plokštelių Kolekciją „Lietuvių aktorių balsai”. Tikslas – įamžinti šimtmečių sandūroje kūrusių ir tebekuriančių Lietuvos teatro menininkų – dainuojančių aktorių ir aktorių skaitovų – balsus. Tai mūsų gyvojo – žodinio ir nematerialaus – kultūros paveldo išraiškų atmintis bei istorinis dokumentas ateities kartoms, puoselėjantis gimtąją kalbą, literatūrą, žinomiausius jos interpretatorius, kurių scena – visa Lietuva...

2005 m. I

2006 m. II III

2007 m. IV V VI VII

2008 m. VIII IX X XI XII XIII

2009 m. XIV XV XVI XVII

XVIII XIX XX 2010 m. XXI

Kompaktinių plokštelių kolekcijos LIETUVIŲ AKTORIŲ BALSAI albumų serija DEDIKACIJOS LT

2011 m. XXII XXIII XXIV

 2012 m. XXV XXVI

 2013 m. XXVII XXVIII XXIX XXX

2014 m. XXXI XXXII 2015 m. XXXIII

2016 m. XXXIV 2018 m. XXXV 2019 m. XXXVI 2020 m. XXXVII

 

***
www.vateatras.lt

© 2004-2023 VšĮ "Vieno  aktoriaus teatras". Visos teisės saugomos.

Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų  adresu  sukasiplanetos@gmail.com