SOS
2009 VASARĮ KULTŪROS MINISTERIJA SKYRĖ 11000 DALINĮ FINANSAVIMĄ PENKIŲ KOLEKCIJOS ALBUMŲ LEIDYBAI, O PO TRIJŲ MĖNESIŲ, KAI LAUKDAMAS,
KOL MINISTRO PARAŠU PATVIRTINTA VALSTYBĖS PARAMA PASIEKS ĮSTAIGOS SĄSKAITĄPROJEKTĄ DIDŽIA DALIMI ASMENINĖMIS LĖŠOMIS JAU BUVAU ĮPUSĖJĘS ĮGYVENDINTI,
NETIKĖTAI GAVAU ŽIAURŲ PRANEŠIMĄ, KAD MINISTERIJA PAKEITĖ SAVO SPRENDIMĄ IR SKIRTO DALINIO FINANSAVIMO NEBEBUS. KAIP GALĖJO VYKDOMOSIOS VALDŽIOS INSTITUCIJA,
IGNORUODAMA TEISĖTŲ LŪKESČIŲ APSAUGOS PRINCIPĄ, TAIP NEGARBINGAI IR NETEISINGAI PASIELGTI SU JAU ĮGYVENDINAMU NEKOMERCINIU KULTŪROS PROJEKTU?
NEŽMONIŠKAI APMAUDU, KAD MINISTERIJA LIGI ŠIOL NEPRISIIĖMĖ ATSAKOMYBĖS IR NEKOMPENSAVO BENT DALĮ ASMENS PATIRTŲ NUOSTUOLIŲ.
www.sukasiplanetos.net
VAT-CD-030, 2009
Albume VALHALA skamba eilėraščiai iš knygos LAUŽIU ANTSPAUDĄ (Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2008),
už kurią poetas Rimvydas Stankevičius buvo vainikuotas 45-ojo „Poezijos pavasario’2009” laureatu

Rimvydas Stankevičius: „Besimokant septintoje klasėje mano lietuvių literatūros mokytoja paskolino vinilinę garso plokštelę, kurioje aktorius Valentinas Masalskis įskaitęs Vytauto Mačernio eiles. Galingai įskaitęs. Pribloškiančiai. Dabar jau niekas tikrai to nepatikrins, tačiau galbūt tai ir buvo mano pirmas tikras sąlytis su poezija, gal ir buvo infekcija, užkrėtusi mane visam gyvenimui likti poetu... Kai aktorius Sigutis Jačėnas pasiūlė leisti mano poezijos plokštelę (gaila, kad ne vinilinę), kai aktorius ir mano bičiulis Andrius Bialobžeskis sutiko eilėraščius įskaityti, kai poetas, kompozitorius ir vienas artimiausių mano draugų Domantas Razauskas sutiko sukurti ir įgroti šiai plokštelei muziką, pamaniau – neįtikėtina, bet, pasirodo, net ir tokios svajonės išsipildo. Visos iki vienos pildosi. Na, o perklausęs, ką draugai iš mano poezijos sukūrė, apstulbau nė kiek ne mažiau nei anuomet... Pasirodo, Andrius ne tik įskaitė, bet ir balsu išvaidino eilėraščius, o Domantas sukūrė ne tik muziką, bet ir viso to vyksmo režisūrinį scenarijų, sujungė, pavertė kaži kokiomis galingomis poetinėmis apeigomis... Nepaprastai gera turėti talentingų draugų. Nepaprastai gera turėti galimybę kurti drauge – petys į petį su kitų menų atstovais. Tik šitaip galima įsiūbuoti gaivalus, kurie netelpa į jokių menų rėmus, nes (nuoširdžiai tuo tikiu) patys yra kur kas daugiau nei menas.“

   

Skaito aktorius Andrius Bialobžeskis, muzikos autorius ir atlikėjas Domantas Razauskas*

   
1. Laužiu antspaudą
2. Prologas
3. Nuo pradžių
4. KopėčioS
5. Vietoj fleitos*
6. Pigiausiu tarifu
7. Replika iš auditorijos
8. Medžioklė
9. Kanauninkas
10. Gurguolė
11. Valhala
12. Kasnakt
13. Tarpinės stotys. Koma
14. Tarpinės stotys. Amnezija
15. Didžiajam kauliukų subėrimui atminti
16. Laužavietė
 
   

* Nr. 5  fleita groja Remigijus Audiejaitis (1972–2007). Įrašo autorius Virginijus Gasiliūnas

Skambėjimo trukmė 70 min.

Eilėrašiai įrašyti studijoje „Spostudio“, muzika – Domanto Razausko įrašų studijoje, 2009
Suvedimas ir masteringas Domanto Razausko / Dailininkas Romas Orantas / Dizaineris Ernestas Šimkūnas / Prodiuseris Sigutis Jačėnas

LITERATŪRINIAME-MUZIKINIAME KIOSKE GALITE UŽSISAKYTI JUS DOMINANTĮ UNIKALŲ ALBUMĄ-AUDIO KNYGĄ TIESIOGIAI IŠ LEIDĖJO

© VAT 2009TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011