LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL 2009 M. VALSTYBĖS LĖŠŲ PASKIRSTYMO nACIONALINIŲ MUZIKOS IR SCENOS
KŪRINIŲ ĮRAŠŲ IR NATŲ LEIDYBOS PROJEKTAMS dalinai finansuoti

2009 m. vasario 27 d. Nr. ĮV-106

Vilnius

           Vykdydamas Nacionalinių muzikos ir scenos kūrinių įrašų ir natų leidybos projektų dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-31 (Žin., 2008, Nr. 15-537, Nr. 134-5212) 20 punktą bei atsižvelgdamas į Muzikos ekspertų ir Teatrų ir koncertinių įstaigų tarybos pateiktas rekomendacijas (2009 m. vasario 13 d. protokolas Nr. 2):

1. S k i r i u  2009 m. valstybės biudžeto lėšas šiems projektams:

(išrašas)

            1.8. Viešosios įstaigos „Vieno aktoriaus teatras“ projektui „Kompaktinių plokštelių kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“. 2009 m. kolekcijos albumų (XV-XXI) leidyba - 11000 Lt;

2. P a v e d u:

 2.1. Profesionalaus meno skyriui parengti sutartis su  šio įsakymo 1 punkte nurodytais juridiniais asmenimis, išskyrus ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai priklausančias biudžetines įstaigas, nurodytas šio įsakymo 1.4, 1.7 ir 1.12 punktuose;

 2.2. Finansų ir turto valdymo skyriui parengti ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai priklausančių biudžetinių įstaigų, nurodytų 1.4, 1.7 ir 1.12 punktuose, projektų sąmatą;             

 2.3. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui finansavimą juridinių asmenų, nurodytų šio įsakymo 1 punkte, išskyrus  ministerijos tiesioginio reguliavimo sričiai priklausančių biudžetinių įstaigų, nurodytų šio įsakymo 1.4, 1.7 ir 1.12 punktuose, vykdyti tik pateikus projektų vykdymo dalinio finansavimo sutartis ir prie jų pridėtas vykdymo išlaidų sąmatas.

Kultūros ministras

 

Remigijus Vilkaitis

 

PRANEŠIMAS DĖL PARAMOS SKYRIMO

 

sutartys
1 žinutė

Irena Didžiulienė <i.didziuliene@lrkm.lt>

2009 m. kovo 2 d. 11:20

Kam: gretacholina@ach.lt, linas@mic.lt, Vaclovas <liuciva@gmail.com>, trimitas@muza.lt, info@classicalmusic.lt, daiva@keistuoliai.lt, maestro@polifonija.lt, info@polifonija.lt, sukasiplanetos@gmail.com, aukuras@ku.lt, space@dance.lt, gediminas@semas.lt, g.zujus@gmail.com, vidmantas@kaunofilharmonija.lt, kaunosimfoninis@yahoo.com, info@theatre.lt, Teresa Ziboliene <t.ziboliene@concept.lt>, ieva.tamutyte@filharmonija.lt

Laba diena, gerbiami projektų "Muzikos ir scenos kūrinių įrašai ir natų leidyba" paraiškovai. Jums skirtos lėšos. Ministro įsakymas yra skelbiamas mūsų tinklalapyje, prikabinu ir Jums

<<...>>
Prašau parengti sutartis ir atsiųsti el.paštu. Kai sutartis peržiūrėsiu, tada pasirašysim.

<<...>>
Pagarbiai,
Irena Didžiulienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Profesionalaus meno skyriaus
vyriausioji specialistė (muzika ir šokis)
tel. (8 5)
219 3440

 

PATIKSLINTA IŠLAIDŲ SĄMATA

 

NACIONALINIŲ MUZIKOS IR SCENOS KŪRINIŲ ĮRAŠŲ IR NATŲ

LEIDYBOS PROJEKTO

 „Kompaktinių plokštelių kolekcija „Lietuvių aktorių balsai“.
2009 m. kolekcijos albumų (XV-XXI) leidyba“

 IŠLAIDŲ SĄMATA 

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma (Lt)

Paslaugų pirkimas

Kaina

Albumų kiekis

1.

Albumo „33 W.Shakespeare SONETAI“ CD pramoninė gamyba su  4 sp. ofsetine spauda, skaidrus CD digi trėjus, digi trėjaus klijavimas, vokas CD digipakui, pakavimas į digipakus ir vokus

Vnt. = 2,08 Lt

Tiražas 750 vnt.

= 1560,00 Lt

1

1560,00

2.

Albumų „Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas!“, „Valhala“, „Apuoko valanda“ CD pramoninė gamyba su 4 sp. šilkografine spauda, 2 dalių CD digipako gamyba, skaidrus CD digi trėjus, digi trėjaus klijavimas, celofaninis vokas CD digipakui, pakavimas į digipakus ir vokus

Vnt. = 5,36 Lt

Tiražas 500 vnt.

= 2680,00 Lt

3

8040,00

3.

Albumo „44 ČIULBĖJIMAI“ CD pramoninė gamyba su 4 sp. šilkografinė spauda, celofaninis vokas su 2 priklijuojamom juostelėm, CD pakavimas i voką

Vnt. = 1,75 Lt

Tiražas 800 vnt.

= 1400,00 Lt

1

1400,00

Bendra lėšų suma:

11000 Lt

 

 VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ direktorius
(pareigų pavadinimas)                                                                      A.V.
                                                       
(parašas)
 
 Sigutis Jačėnas                                
(vardas ir pavardė)

 

PRANEŠIMAS DĖL FINANSAVIMO NUTRAUKIMO

 

Del CD,DVD, natu leidybos

Irena Didžiulienė <i.didziuliene@lrkm.lt>

2009 m. gegužės 25 d. 10:37

Kam: teatras@ach.lt, gretacholina@ach.lt, egle@mic.lt, vytautas.gailevicius@filharmonija.lt, daiva@keistuoliai.lt, sukasiplanetos@gmail.com, space@dance.lt, gediminas@semas.lt, g.zujus@gmail.com

Mielieji,
Apgailestauju uz informacija, bet Vyriausybei mazinant biudzeto lesas, Kulturos ministerija nutraukia finansavima Nacionaliniu muzikos ir scenos kuriniu irasu ir natu leidybos projektams.
Lesos buvo sustabdytos pirmame ketvirtyje, tad atsiprasome tu, kurie pateike suderintas sutartis, bet ju Kulturos ministerija nepasirase.

Tikiuosi, kad kitais metais Lietuvos ekonomine padetis leis vykdyti sia programa ir mes bendrausime.
Pagarbiai,
Irena Didžiulienė
Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
Profesionalaus meno skyriaus
vyriausioji specialistė (muzika ir šokis)
tel.
(8 5) 219 3440      

 

SOS

 

Vieno Aktoriaus Teatras <sukasiplanetos@gmail.com>

2009 m. gegužės 25 d. 15:04

Kam: Irena Didžiulienė <i.didziuliene@lrkm.lt>

Cc: "r.vilkaitis@lrkm.lt" <r.vilkaitis@lrkm.lt>, "d.valanciauskas@lrkm.lt" <d.valanciauskas@lrkm.lt>, "d.paknyte@lrkm.lt" <d.paknyte@lrkm.lt>, "j.sirvinskas@lrkm.lt" <j.sirvinskas@lrkm.lt>, "l.sukys@lrkm.lt" <l.sukys@lrkm.lt>, "d.siurblyte@lrkm.lt" <d.siurblyte@lrkm.lt>, "b.zurliene@lrkm.lt" <b.zurliene@lrkm.lt>, "l.zalieckaite@lrkm.lt" <l.zalieckaite@lrkm.lt>, "info@menufaktura.lt" <info@menufaktura.lt>, "info@rasytojai.lt" <info@rasytojai.lt>, Nemunas Redakcija <nemunasredakcija@gmail.com>, "savidava@gmail.com" <savidava@gmail.com>, "VE \\ Jurgita Petrauskiene" <ivaizdis@ve.lt>, Gediminas Kajėnas <gedas@bernardinai.lt>, Jūratė Grigaitienė <j.grigaitiene@gmail.com>, Daiva Nakrošienė <daiva.n@klavb.lt>, Ilona Balsyte <ilonabalsyte@gmail.com>, Dalia Teiserskyte <Dalia.Teiserskyte@lrs.lt>, Aidas Giniotis <giniotis@gmail.com>, Teatro projektai vadovas <teatroprv@yahoo.com>, ramunas simukauskas <ramunas.simukauskas@gmail.com>, "arnasmika@gmail.com" <arnasmika@gmail.com>, "saulius@bgq.lt" <saulius@bgq.lt>, Gediminas Storpirstis <gstorpirstis@yahoo.com>, RASTAUSKAS Rolandas <rora@takas.lt>, "rimvydas.stankevicius@respublika.net" <rimvydas.stankevicius@respublika.net>, Andrius Bialobzeskis <banderlogas@gmail.com>, "bialas@one.lt" <bialas@one.lt>, Kristijonas Lučinskas <kristijonas@soundprovocation.com>, Domantas Razauskas <bertranas@gmail.com>, Domantas Razauskas <domantasrazauskas@yahoo.com>, "v.kochanskyte@gmail.com" <v.kochanskyte@gmail.com>, Egle Rupeikaite <egle.rupeikaite@klaipeda.lt>, Goda Giedraityte <goda.giedraityte@klaipeda.lt>, "dziugas@gisco.lt" <dziugas@gisco.lt>, "dalia@mail.tele2.lt" <dalia@mail.tele2.lt>, Edita Sabalionytė <e.sabalionyte@lrkm.lt>, Rasida Zygiene <r.zygiene@lrkm.lt>, "o.saltyte@lrkm.lt" <o.saltyte@lrkm.lt>, "n.zienkiene@lrkm.lt" <n.zienkiene@lrkm.lt>, Sigita <sigita@centras.lt>, Rūta Oginskaite <rutaogi@gmail.com>, Arunas M <am@nominum.lt>, Linas Balsys <linas@grybauskaite2009.lt>

Sveiki, bet taip elgtis valstybes institucijai tiesiog neleistina! Du projektai jau pagaminti ir apmoketi. Trecias parengtas ir priduotas i gamyba. Ketvirtas baigiamas. Visa tai jau ivykusios islaidos! Zinodamas, kad bus taip, kaip dabar parasete, jokiu budu nebuciau leides asmeniniu lesu, bent jau tokia apimtimi, kokia buvo paskirta isakymu. Laukti negalejau - jau geguzes pabaiga, nes buvau isipareigojes, kad iki II ketvircio pabaigos viska ivykdysiu. Ant pagamintu cd, pakuociu atspausdintas ministerijos logotipas kaip remejo.. Veikiau vadovaudamasis sveika nuovoka, suderinta, sutikslinta samata ir sutartimi, kuria taip pat derinome, pagal ministro isakyma. Tai samatos punktai, pagal kuriuos projektas jau ivykdytas:

Nr.

Išlaidų pavadinimas

Suma (Lt)

Paslaugų pirkimas

Kaina

Albumų kiekis

1.

Albumo „33 W.Shakespeare SONETAI“ CD pramoninė gamyba su  4 sp. ofsetine spauda, skaidrus CD digi trėjus, digi trėjaus klijavimas, vokas CD digipakui, pakavimas į digipakus ir vokus

Vnt. = 2,08 Lt

Tiražas 750 vnt.

= 1560,00 Lt

 

1

1560,00

3.

Albumo „44 ČIULBĖJIMAI“ CD pramoninė gamyba su 4 sp. šilkografinė spauda, celofaninis vokas su 2 priklijuojamom juostelėm, CD pakavimas i voką

Vnt. = 1,75 Lt

Tiražas 800 vnt.

= 1400,00 Lt

 

1

1400,00

Argi niekas neturetu prisiimti atsakomybe del teisetu lukesciu suzlugdymo, del suklaidinimo, galu gale, del nuskurdinimo? VsI "Vieno aktoriaus teatras" kaip direktorius teuzdirbu 364 Lt per menesi. Taip. Tik tiek. Gal kas nors visa tai ir kitaip isivaizduoja, bet situacija tragiska, nyki ir beviltiska. Ir is tu paciu, del veluojanciu mokejimu, nuolat pats skolinu atsiskaitymams, mokesciams, kuriozas, net savo atlyginimui. Stai saskaitos israso fragmentas:  

2009.03.02

608

-364.00

SIGUTIS JAČĖNAS LT667300010016524661  
atlyginimas už 2009 m. 2 mėn.

2009.03.02

611

-1 790.99

UAB BOD GROUP LT367300010103704242  
galutinis pagal PVM s/f Serija
GRP Nr.20090261 (už CD "33 Shakespeare sonetai" [KOLEKCIJA Lietuvių aktorių balsai / XV] gamyba)

2009.04.16

207

+1 000.00

SIGUTIS JAČĖNAS LT667300010016524661  
asmeninių lėšų skolinimas VAT atsiskaitymams

2009.05.04

626

-728.00

SIGUTIS JAČĖNAS LT667300010016524661  
atlyginimas už 2009 m. 3 ir 4 mėn.

2009.05.08

209

+2 000.00

SIGUTIS JAČĖNAS LT667300010016524661  
asmeninių lėšų skolinimas VAT atsiskaitymams

2009.05.12

628

-1 359.46

UAB BOD GROUP LT367300010103704242  
pagal PVM s/f Serija
GRP Nr.20090743 / už CD "44 čiulbėjimai" [KOLEKCIJA "Lietuvių aktorių balsai" XVI] gamyba

Ir pagaliau, ar kas nors dar prisiima sitoj saly bent kokia atsakomybe? Juk jeigu dabar imtu kas ir paprasytu sugrazinti pvz. i nesurenkama biudzeta bent viena jau isleista Jusu menesio atlyginima, kaip jaustumetes? Todel esu tikras, kad bent jau ta isakymu skirto dalinio finansavimo dali, kuria del situacijos vilkinimo (net 2 men praejo nuo dokumentu: sutarties ir patikslintos samatos pateikimo ministerijai), o pagaliau pranesus, kad zadeto dalinio finsansavimo nebus visai, privalu butu pagal pateiktus fin. islaidu dokumentus kompensuoti projekto vykdytojui ir taip prisiimti bent dali rupesciu nastos, del patirtu vidiniu isiskolinimu, kurie susidare patikejus ministerijos ketinimu tikrumu. Suma nera milijonai, tai viso labo tik 3000 is zadetu 11000, bet juos atrasti ir grazinti (kad ir pasiskolinus), t.y. is principo elgiantis zmogiskai su kitais pilieciais, vertinant ju iniciatyvas ir veiklos specifika, butu garbinga ir padoru.

Tai jau, beje, antras panasaus turinio laiskas per viena menesi, nes zadetas dalinis finansavimas skaitymo skatinimui, taip pat kybo ant plauko, ir greiciausiai situacija finale bus panasi.. Ka tada reiks daryti nebezinau.. Bet Naktigones siandien pradedame. Nuotaika dar ryte buvo pakyli. Ruosiames apdovanoti moksleivius, dalyvavusius skaitovu konkurse "Donelaicio keliu - Lietuvos keliu".

Dabar jau pasidare suniskai liudna. Liudna, kad negaliu pasiklausti Donelaicio, kur vede jo kelias.. Nes panasu, kad Lietuva pasiklydo ir klaidzioja.. kladindama ir kitus. Liudna, nes bus sunku ziureti tai saujelei moksleiviu i akis, sunku bus neissiduoti, kad priejome akligatvi. Kad tik nesuprastu, nepajustu, kad pradedame tai, ka ju tevu rinkta valdzia ruosiasi numarinti. Kad pradedame tai, kam jau rytoj gali buti galas. Visai panasiai, kaip Brisiui..

--
Su geriausiais linkėjimais!

Pagarbiai,
Sigutis Jačėnas
VšĮ "Vieno Aktoriaus Teatras"
+370 656 57011
www.sukasiplanetos.net

 
FAKTINĖS PROJEKTO IŠLAIDOS

33 W. Shakespeare Sonetai (Vertė S. Geda, Muzika A. Mikalkėno)

STUDIJA+CD MASTERIS

-500

CD DIZAINAS

-400

PAKUOTĖS DIZAINAS+SPAUDA

-2118,2

LICENCIJAVIMAS

-670,26

CD GAMYBA

-1790,99

44 Čiulbėjimai (1965 - 2008 M. Poezijos Pavasario Laureatų Eilėraščius Skaito Aktoriai)

STUDIJA+CD MASTERIS

-600

DIZAINAS

-595

LICENCIJAVIMAS

-1806,47

GAMYBA (su pakuote)

-1359,46

GAMYBA (be pakuotės)

-2201,5

Gyvenimas – tai geidžiamas apsigavimas! (Vytautas Mačernis)

STUDIJA+CD MASTERIS

-500

DIZAINAS

-595

GAMYBA

-3451

Apuoko Valanda (Algimantas Mikuta)

STUDIJA+MASTERIS

-500

DIZAINAS

-400

FOTOGRAFIJOS

-250

GAMYBA

-714

Valhala (Rimvydas Stankevičius)

STUDIJA+MASTERIS

-500

DIZAINAS

-400

GAMYBA

-3218,95

IŠ VISO:

-22570,83

 
P. S.