ANKSTESNI  PROJEKTAI

PANEVĖŽYJE 93,2  •  KAUNE 97,1  •  ŠIAULIUOSE 98,5  •  KLAIPĖDOJE 100,2  •  VILNIUJE 100,5   TRANSLIACIJA INTERNETU
 

 

 

2010

 

2009

 

2008

 

2005-2007

 

RENGĖJAS

www.sukasiplanetos.net

 

 

INTELEKTUALI PARAMA

MOKSLO LIETUVA

 

INFORMACINĖ PARAMA

 

 

PROJEKTĄ REMIA

SRTRF

2011 m. sausiolapkričio mėn. 15 ir 30 dienomis 12:30 val.

Sausio 15 d. Klaipėdos diena u Mažosios Lietuvos kultūros veikėjui, vokiečių poliglotui, mažųjų tautų tyrinėtojui ir gynėjui, publicistui ir poetui Jurgiui Zauerveinui 180 (Georg Sauerwein, 18311904) / klausyti

Sausio 30 d. Mažosios Lietuvos kultūros veikėjui, tautosakininkui, literatūros istorikui Liudvikui Rėzai 235 / klausyti

Vasario 15 d. Ieva Simonaitytė (18971978) rašytoja, įamžinusi lietuvninkų gyvenimą / klausyti

Kovo 15 d. Vilhelmas Storosta–Vydūnas (1868–1953) Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas, rašytojas, filosofas, lietuvininkų dvasios žadintojas / klausyti

Kovo 30 d. Mažosios Lietuvos kultūrinio gyvenimo organizatoriui, dailininkui, architektui, pedagogui Adomui Brakui 125 / klausyti

Balandžio 15 d. Kristupas Lekšas (18721941) Mažosios Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, poetas, giesmynų sudarytojas / klausyti

Balandžio 30 d. Fridrichas Bajoraitis (18831909) – Mažosios Lietuvos poetas, publicistas, įkūrė ir vadovavo pirmajai kilnojamai bibliotekai „Lietuvių keliaujantis knygynas“/ klausyti

Gegužės 15 d. Martynas Jankus (1858–1946) – Mažosios Lietuvos patriarchas, visuomenės veikėjas, spaudos leidėjas, Tilžės akto signataras / klausyti

Gegužės 30 d. Danielius Kleinas (1609.05.30–1666.11.28) lietuvių kalbos gramatikos pradininkas / klausyti

Birželio 15 d. Martyno Mažvydo (~15201563) „Katechizmusa prasty žadei, makslas skaityma rašta yr giesmes“ (1547) pirmoji lietuviška knyga / klausyti

Birželio 30 d. Enzys Jagomastas (18701941) Mažosios Lietuvos leidėjas, spaustuvininkas, kultūros veikėjas, bibliofilas, Tilžės akto signataras (pagal virtualios parodos Lietuviška knyga - visas mano gyvenimas rengėjų medžiagą) / klausyti

Liepos 15 ir 30 d.  Klaipėda, Šaulių g. 31 namas: Erdmonas Simonaitis (18881969) – Mažosios Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas / klausyti u Jokūbas Stikliorius (1871–1942) – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, mokytojas, kariškis, lietuviškų laikraščių leidėjas ir draugijų steigėjas / klausyti  (pagal žurnalistės Gražinos Juodytės rašinių ciklą Klaipėdos akvarėlės: namai ir žmonės, publikuojamą dienraštyje Vakarų ekspresas)

Rugpjūčio 15 d. Vilius Kalvaitis (1848–1914) – Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas, lietuvių tautosakos ir lietuvių kalbos žodžių rinkėjas bei leidėjas, leksikografas, spaudos darbuotojas, poetas u Pokalbis su paminklo Jurgiui Zauerveinui Klaipėdoje iniciatyvinės grupės vadovu, literatūros kritiku, poetu, KU doc. Aleksandru Žaliu / klausyti

Rugpjūčio 30 d. Kristijonas Donelaitis – mūsų tvirtovė (Bernardas Aleknavičius, Mokslo Lietuva) / klausyti

Rugsėjo 15 d. Jonas Vanagaitis (18691946) Mažosios Lietuvos kovotojas, laikraštininkas, lietuvybės skleidėjas, Tilžės akto signataras / klausyti

Rugsėjo 30 d. Jonas Bretkūnas (1536 m. Bambliuose, netoli Frydlando – 1602 m. spalio 1 d. Karaliaučiuje) – žymiausias XVI a. Mažosios Lietuvos rašytojas, vienas lietuvių raštijos pradininkų, Biblijos vertėjas, istorikas / klausyti

Spalio 15 d. Mažosios Lietuvos gyventojų genocido atminimo diena u Studijos svečias Lietuvos fotografas, fotožurnalistas, kraštotyrininkas, Mažosios Lietuvos ir jos paveldo puoselėtojas Bernardas Aleknavičius / klausyti

Spalio 30 d. Ansas Bruožis (1876.11.101928.12.27) – Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, rašytojas, istorikas / klausyti

Lapkričio 15 d. Pedagogui, kalbininkui, Mažosios Lietuvos istorikui, Tilžės akto signatarui Jonui Užpurviui 120 / klausyti

Lapkričio 30 d. Mažosios Lietuvos diena u Studijos svečias menotyrininkas, pedagogas, fotografas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyriaus pirmininkas Petras Šmitas / klausyti

PROJEKTO PRISTATYMAS DIENRAŠTYJE "VAKARŲ EKSPRESAS"

 

Pradžia <<<

© 2005-2011 VšĮ "Vieno aktoriaus teatras". Visos teisės saugomos.

Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu:  sukasiplanetos@gmail.com