Ankstesni projektai

2010 m. "Vieno aktoriaus teatro" projektai

EXTRA FM ETERYJE PANEVĖŽYJE 93,2 / KAUNE 97,1 / ŠIAULIUOSE 98,5 / KLAIPĖDOJE 100,2 / VILNIUJE 100,5 / IR INTERNETU

 

2009

 

2008

 

2005-2007

 

PROJEKTĄ REMIA SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDAS

 

JUBILIEJINIŲ METŲ KIEKVIENO MĖNESIO 15 - 16 DIENOMIS 10:45, 14:45 ir 18:45 VAL.

ŽALGIRIO KODAS

Pergalei 600 - mūšio kronika

Jano Mateikos (Jan Matejko) paveikslo „Žalgirio mūšis“ centre – Vytautas Didysis.

Š. m. liepos mėn. 15 d. sukanka 600 metų, kai Lietuva ir Lenkija nugalėjo Žalgirio mūšyje. Pažymint istorinės pergalės reikšmę, 2010-ieji Lietuvoje paskelbti Žalgirio metais.

 

„Žalgirio kodas“ – tai audiometraščiai, parengti pagal istorikų veikalus ir įspūdingi, panoraminių kovų filmų garso takeliams prilygstantys pasakojimai, tikroviškai ir įtaigiai primenantys lemtingo visai Europai mūšio priešistorę, eigą, Vytauto ir Jogailos vadovaujamų pulkų pasipriešinimą priešų galybei, mūšio baigtį...

 

 Jubiliejinių metų kiekvieno mėnesio 15–16 dienomis radijo stoties Extra FM eteryje (dažniai: Vilniuje 100.5, Kaune 97.1, Klaipėdoje 100.2, Šiauliuose 98.5, Panevėžyje 93.2 MHz ir internetu) transliuojamų specialaus VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ projekto „Žalgirio kodas: pergalei 600 – mūšio kronika“ laidų kviečiame klausytis tris kartus per dieną - be 15 min. 11-tą, 15-tą ir 19-tą valandą.

„Tokio mūšio pasaulis dar nebuvo regėjęs! Kryžiuočių atsigabentos grandinės ir pančiai belaisviams rišti teko jiems patiems. Daugybė jų vėliavų buvo sumesta Vytautui ir Jogailai po kojomis. Kaip nugalabytas devyngalvis slibinas susmuko visiems laikams kryžiuočių galybė. Po Žalgirio mūšio jau nedrįso nė joks kryžiuotis trempti mūsų krašto. Daug, vai daug jaunų Lietuvos bernelių priglaudė tada juoda žemelė. Bet minės per amžius didvyrius!”

 

Skamba I  "Žalgirio kodas" laidų, parengtų pagal Vydo Asto sakmę "Žalgiris:", I-oji dalis. Dėkojame leidyklai „Kronta“ 

 

 

Pradžia <<<

C 2005-2010 VšĮ "Vieno aktoriaus teatras". Visos teisės saugomos.

Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu:  sukasiplanetos@gmail.com