BIRŽELIO 17 ATIDARYMAS
MUDU DU
AKTORĖ, REŽISIERĖ, CHOREOGRAFĖ, POETĖ
BIRUTĖ MAR
DAINŲ AUTORIUS IR ATLIKĖJAS
ALFREDAS KUKAITIS
 
 
BIRŽELIO 24
BALTOJO KIRO GIESMYNŲ
POETĖ, DAILININKĖ, ŽURNALISTĖ
DAIVA MOLYTĖ-LUKAUSKIENĖ
GRUPĖ GERĄJA PRASME
Jonas Baltokas gitara, balsas
Alvydas Stalaučinskis
gitara, balsas, trimitas, akordeonas, altas
 
 
LIEPOS 1
DAINOS IR ISTORIJOS
DAINŲ AUTORIUS IR ATLIKĖJAS
ALEKSANDRAS MAKEJEVAS
KŪRYBOS VAKARAS
 
 
„Naktigonės 2016“ tęsiasi │ve.lt
LIEPOS 8
AK JONVABALIAI!..
DAINŲ AUTORIAI IR ATLIKĖJAI
KAROLIS RUPKUS žurnalistas
LINAS ŠVIRINAS studijos GROCK vadovas
MINDAUGAS VALIUKAS poetas, prozininkas, dramaturgas
 
 
LIEPOS 15
PRIE DIDELIO KELIO
POETĖ, ŽURNALISTĖ
DALIA BIELSKYTĖ
PROF. DR., REŽISIERIUS, TEATROLOGAS
PETRAS BIELSKIS
SANDRA DIRGĖLAITĖ smuikas
TOMAS MIKALAUSKAS violončelė
 
 
 
"Naktigonėse" atgims legendinis duetas │ve.lt
Tęsiasi "Naktigonės 2016" │ve.lt
RUGPJŪČIO 12
...TIKĖKIMĖS, KAD TAIP IR BUS!
DAINŲ AUTORĖ IR ATLIKĖJA
JULIJA JAČĖNAITĖ
PROF., DŽIAZO PIANISTAS
SAULIUS ŠIAUČIULIS
AKTORIUS, REŽISIERIUS
SIGUTIS JAČĖNAS
 
 
"Naktigonėse 2016" – vakaras "Tarmiškai" │ve.lt
RUGPJŪČIO 19
TARMIŠKAI
ALGIRDAS SVIDINSKAS AUKŠTAITIŠKAI
POVILAS GIRDENIS ŽEMAITIŠKAI
 
RUGPJŪČIO 26
VAKAR BUVO RYTOJ
DAINŲ AUTORIUS IR ATLIKĖJAS
KRISTIJONAS RIBAITIS
 
 
„Naktigonių“ pabaigtuvės su „Antro posmelio klubu“ │ve.lt
RUGSĖJO 2 UŽDARYMAS
Kojinės per kiauros -
Širdis per plati
Antrojo Posmelio Klubas:
Gintarius Petkus, Vilija Gruodytė-Šeputienė,
Edita Miravičiūtė, Rita Andriulionienė, Ramūnas Šeputis
SUSITIKIMŲ PRADŽIA 20 VAL.
MALONIAI KVIEČIAME!
 
Remia: LIETUVOS KULTŪROS TARYBA,
Klaipėdos miesto savivaldybė
Globoja Klaipėdos apskrities viešoji
I. Simonaitytės biblioteka
Informuoja: RADIJO STOTIS „EXTRA FM“,
dienraštis „Vakarų ekspresas
Projekto partneris kavinė „Pauzė
Organizuoja VšĮ „Vieno aktoriaus teatras
BUVO NAKTIGONĖS 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2013 / 2015