Vacys Bukauskas
KNYGNEŠIAI
 
Širdys - pilnos lietuviškų žodžių,
Nesudegusių amžių ugny.
Jie iš tolimo sodžiaus į sodžių
Ėjo žodžiais šitais nešini.
Baltose lankose - juodos avys …
Prie naktigonės laužo blausos
Kaimo bernas maldaknygę gavęs,
Dievo vardą pernakt slabizuos.
Kai raides tarsi stacijas keliais
Jis apeis, kai visas prisišauks,
Prie Valančiaus klūpos lyg smūtkelis
Ir ilgėsis pasaulio gražaus.
Prie Žemaitės rymos, apžavėtas
Savo brolių alpiais sopuliais …
Knygnešiai - tarsi dūšios be vietos -
Eis per Lietuvą vargo keliais.
Tų kelių tolumoj - ne palaima:
Baltos meškos urzgės, pūgos staugs.
Ten sapnuos jie lietuvišką kaimą
Ir grįžimo dienos nesulauks … -
Šitaip ėjo sermėgiai vyžočiai
Su pasaulio šviesa širdyje.
Paprasti kaip lietuviški žodžiai,
Ir per amžius neramūs kaip jie.

BUVO NAKTIGONĖS

> 2009 > 2008 > 2007 > 2006

„...budėjimas ties gelme...“
Rašytojas Jurgis Gliauda (1906–1996) prieš 5 dešimtmečius apžvelgdamas vienuolio pranciškono, kunigo, teologijos daktaro, eseisto, poeto Leonardo Andriekaus (1914–2003) poezijos rinkinį „Naktigonė“ rašė: „Naktigonė reiškia budėjimą, o kartu naktigonė subtiliai paliečia dienos bėgyje neliečiamas temas. Toms temoms gvildenti reikia neįprastų aplinkos sąlygų... „Naktigonė“ yra kova su ta naktimi, ir visas pasaulis „Naktigonėje“ yra naktigonės laužą supantis pasaulis, pasirodąs virpančiose laužo liepsnų pašvaistėse. „Naktigonė“ yra budėjimas ties gelme...“

Darijos Vasiliauskienės, Laimos Kaupienės,  Sauliaus Stonio, Nerijaus Jankausko, Tomo Kimondros,  
I. Simonaitytės bibliotekos  ir  www.efoto.lt ; www.fotokudra.lt ; www.fakyrai.lt ; www.klaipedainfo.lt  
autorių nuotraukos. Ačiū!
 
 
Gegužės 31 - rugsėjo 6  / pirmadieniais įvyko trylika V-ųjų literatūros ir muzikos NAKTIGONIŲ 2010 „budėjimų“, kuriuose dalyvavo beveik pusšimtis kūrėjų ir atlikėjų. Apsilankė  arti 3000 klaipėdiečių bei uostamiesčio svečių... Projektą iš dalies finansavo Kultūros rėmimo fondas ir Klaipėdos miesto savivaldybė.
Rengėjas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras

 Nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems, atlikėjams, rėmėjams, informaciniams partneriams ir visiems, kurie bent žodeliu užsiminė savo skaitytojams, žiūrovams ar klausytojams apie uostamiestyje vykstančius nepakartojamus susitikimus. Dažną (net rekordiškai karštos vasaros) pirmadienį susidomėjimas literatūros ir muzikos vakarais buvo toks didžiulis, kad negalėjome visų norinčių deramai priimti... Dovanokite. Ypatingai esame dėkingi I. Simonaitytės bibliotekos žmonėms už plačiai atvertas duris ir tikėjimą, kad susibūrę prie „Naktigonių“ ugniakuro dar galime bendromis pastangomis suteikti vieni kitiems viltį, gintis nuo beprotiškai skubančio pasaulio tamsos, tuštybės ir triukšmo. Tai yra prasmė ir tai yra didžiulė laimė.
Sumanytojas ir vedėjas Sigutis Jačėnas
Skamba G.Kubiliaus ir A.Kulikausko "Prisiminus karusėlę"
Dainuoja Vytautas Kernagis ir "Dainos teatras"
"Eik savo keliu...", Vilniaus plokštelių studija, 1987 m.
Telefonas pasiteiravimui +370 656 57011
© 2005-2011 VšĮ "Vieno aktoriaus teatras". Visos teisės saugomos.
Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu:  sukasiplanetos@gmail.com