BUVO NAKTIGONĖS  > 2006 m.

Vasarotojai Palangoje „gano”, kaip kas išmano... Daugelis kultūringo poilsio ar pramogų kultūros jau nebeįsivaizduoja be triukšmingų minios renginių, dosniai remiamų ir rėksmingai reklamuojamų.

Vidurvasarį Seimo priimtas ( įsigaliosiantis nuo 2008 m. sausio 1 d.) Lietuvos Respublikos Kultūros rėmimo fondo įstatymas, teigia, kad “Fondo lėšomis bus remiami (...) meno projektai, reikšmingai prisidedantys  prie kultūros ir meno plėtros, sklaidos,  prieinamumo, atvirumo bei atsinaujinimo visuose šalies regionuose”. Iš pirmo žvilgsnio, deja, nėra aišku  ar  bus atsigręžta į kamerines erdves, alternatyvias kultūrines programas, akcentuojančias ne tiek „meno plėtrą”, kiek jo turinį, gilumą ir gyvybingumą.

Jau antrą vasarą viešosios įstaigos „Vieno Aktoriaus Teatras” iniciatyva pasiilgusiems poezijos, „gyvo” muzikavimo ir jaukaus bendravimo, kiekvieną pirmadienio vakarą duris atverdavo Palangos kultūros centras „Ramybė". Sukviesti literatūros ir muzikos „Naktigonių”, tarsi laužo liepsnos, prie kurios kadaise, senaisiais laikais, pradžiuvus vasaros žolei burdavosi piemenys, rinkosi nuo rutinos gindamiesi ir jauni, ir jau garbingo amžiaus poilsiautojai. Lyg žvaigždės danguje žiebėsi žodžiai, kuriais poetai išreiškė savo regėjimus apie pasaulio begalybę, o mylimi talentingi aktoriai ir muzikai – iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių – ieškojo naujų  jų prasmių.

Pristatome šių metų „Naktigonių” nuotaikų naktigarsius...

Bernardo Brazdžionio 100-mečiui skirtos kompaktinės plokštelės „Per pasaulį keliauja žmogus” pristatymo vakarą gaubė balta spalva, buvo gera nuo lietuvybės ženklais prisodrintų Poeto minčių apie Tėvynę, jos ilgesį, būties trapumą. Aktorių Virginijos Kochanskytės ir Petro Venslovo skaitymams antrino kompozitoriaus Vidmanto Bartulio ir smuikininko Juozo Staniulio akustinės improvizacijos. Plačiau...

Keistuoliškos variacijos pagal Daivos Čepauskaitės poeziją – skaitė aktorė Joana Čižauskaitė, šoko aktorius Irmantas Bačelis, grojo ir dainavo kompozitorius Andrius Kulikauskas – pateikė savitą atsakymą - receptą į diagnozę - klausimą, kodėl susvetimėjimo ir priešiškumo nuolat daugėja? Gal būtų visiškai kitaip, jeigu... jeigu net pačiose kasdieniškiausiose, iki begalybės banalaus mūsų gyvenimo situacijose, prabiltume į savo artimą - tolimą eilėmis! Poezija! Gal verta pabandyti? Plačiau...

Poeto Sigito Gedos kūrybos vakaras, kuriame dalyvavo ir aktorė Virginija Kochanskytė, patvirtino, kad atsitiktinumų nebūna, o susitinkame tam, kad nuo akių nupūstume netobulo pasaulio miglas. Vėso rožių pumpurų arbata... Sklido šviesa – žilagalvis poetas neskubriai vedė savų minčių takais – jau žinomais ir naujai pramintais. Plačiau...

Sutinkant VI-ąjį albumą iš unikalios kompaktinių plokštelių Kolekcijos „Lietuvių aktorių balsai” – „Ričardas Bachas: Džonatanas Livingstonas Žuvėdra”(iš anglų kalbos vertė Lilija Talmantienė) – charizmatiškoji Doloresa Kazragytė sužavėjo tvirtu Tikėjimu – išliksime, jei suvoksime, kad turėti, tai dar nereiškia būti laimingu. Daug svarbiau yra siekti tobulumo ir mylėti. Kitaip planeta, knibždanti nuo aistrų dėl daiktų, grėsmingai priartės prie susinaikinimo. Improvizacijų virtuozas pianistas Saulius Šiaučiulis garsų viražais „skraidino” pilnutėlę žiūrovų salę muzikos dangumi. Plačiau...

Poetas, eseistas ir dramaturgas Rolandas Rastauskas, prieš pradėdamas skaityti  „Savąją XX a. lietuvių poezijos antologiją”, neskaitomas knygas palygino su miegančiomis gražuolėmis, kurias, norėdami prikelti, privalome pabučiuoti. Plačiau...

Kito pirmadienio simboliu tapo Pasaulio medžio viršūnėn įkeltas inkilas, kuriame tąsyk prisiglaudė ne tik dviejų poetų Jonų (vieno iš Lietuvos, kito iš už Atlanto), bet ir Vakarų bei Rytų muzikos klasikų sielos. Stulbino Kristinos Kuprytės talento dėka naujai suskambusios lietuviškos kanklės bei šarmingosios Olitos Dautartaitės interpretuojama Strielkūno ir Meko kūryba. Plačiau...

Saulius Bareikis, baigiantis įrašinėti Kolekcijai autorinių dainų albumą „Svečias”, „Naktigonėse” svečiavosi su dviem ištikimais bendražygiais – aktoriumi Olegu Ditkovskiu ir poetu Robertu Daniu, tą vakarą skaičiusiu jausmingus eilėraščius iš naujausios knygos „Dvylika meilės paukštelių”. Plačiau...

Buvo šių metų „Naktigonėse” ir įstabus dvikalbis vakaras, skirtas žymaus prancūziškai rašiusio lietuvių poeto, kuriam 1937 metais buvo suteiktas VDU Garbės daktaro vardas, filosofo mistiko, Lietuvos diplomato Oskaro Milašiaus (save vadinusio O. W. de Lubicz Milosz) 130 - osioms gimimo metinėms paminėti. Skaitė aktoriai Karolina Masiulytė - Paliulis / prancūzų k./ ir Petras Venslovas / lietuvių k./. Muzikavo prof. Pranciškus Narušis / klarnetas, birbynė/. Plačiau...

Atsisveikinome iki kitos vasaros klausydamiesi skaidresnių už rytmečio rasą estų poeto Jaano Kaplinskio / vertė S. Geda / eilių ir užburiančių klasikinės gitaros garsų. Du nenurimstantys menininkai – aktorė Virginija Kochanskytė ir gitaristas Saulius S. Lipčius – pristatydami Kolekcijos „Lietuvių aktorių balsaialbumą „Romansero bėgančiam laikui” sukūrė šviesų liūdesio paveikslą, kurio vardas – žmogiškasis laikas, kvietė juo dalintis su draugais arba... su vienatve. Plačiau...

Literatūros ir muzikos „Naktigones” planuojama organizuoti ir kitąmet. Nėra abejonių, kad norintys turiningiau pailsėti, atitrūkti nuo kasdienybės, bent trumpam nugrimzti į save ir, it paragavus nemirtingumo gėrimo amrito,  atgaut pusiausvyrą – vėl atras Ramybę”. Gal išjausdami grožį – gėrį, ilgainiui patirsime dieviškąją galią kurti ir savo gyvenimus? Gal?..

Tai, beje, priklausys ir nuo nepriekaištingų naujojo fondo Kultūros ir meno ekspertų komisijos sprendimų, nagrinėjant projektus, pretenduosiančius į finansavimą 2008-iesiems. Laimingų naujų ieškojimų ir atradimų! Kas už „Naktigones” be bilietų?

 Parengė Nijolė Jačėnienė 

Informaciniai partneriai:

Organizatoriai:

Į PRADŽIĄ >>>