PO BALTŲ LIETUVĄ
PADAVIMŲ ŽEMĖLAPIS
Sekmadieniais 9 val. per Balticum TV
nuo 2018 m. balandžio 15 d.

 

„Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“ –
kultūros laidų ciklas, skiriamas atkurtos Lietuvos šimtmečiui

LAIDŲ ANONSAI IR ARCHYVAS

Tęsime kelionę po Aukštaitiją. Įsitikinsime, ar iš tiesų šalia Narkūnų piliakalnio yra Laimės slėnis su Sveikatos versme.
Papasakosime padavimus apie LAIMOS VANDENĮ, suteikiantį sveikatos ir laimės, ir apie legendinį kunigaikštį Utenį, gyvenusį su gražuole žmona pilyje,
kuri, manoma, stūksojusi ant Narkūnų piliakalnio. Birželio 17 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai: 18 d. (pirmadienį) 10.30 val.,
21 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., 23 d. (šeštadienį) 14.30 val.  per Balticum TV
 
 
Mitologė Daiva Vaitkevičienė                                        Poetas, publicistas Vytautas Kaziela
Keliausime į Aukštaitiją. Pabuvosime šalia Svobiškėlio kaimo besidriekiančiame Alkos gojuje,
kuriame rymo padavimais apipinti akmenys – gražuolis Valiulis su iškaltais mįslingais ženklais ir aukčiau, kalno šlaite, apsamanojęs Valiulio tėvas.
Birželio 10 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai: 11 d. (pirmadienį) 10.30 val., 14 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., 16 d. (šeštadienį) 14.30 val.  per Balticum TV
 
Etnokosmologas Jonas Vaiškūnas ir režisierė Nijolė Jačėnienė prie Valiulio akmens
Padavimai apie Lietuvos vietoves, siejamas su Vytauto Didžiojo vardu, yra retenybė. Papasakosime istorijas apie kunigaikščio gimtinę Trakuose
ant Senųjų Trakų piliakalnio, vaizdingą vietą tarp Skaisčio ir Birvos ežerų – Vytauto kalną ir Plomėnų ežerą, siauru prataku besijungiantį su Totoriškių ežeru.
Birželio 3 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai: 4 d. (pirmadienį) 10.30 val., 7 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., 9 d. (šeštadienį) 14.30 val.  per Balticum TV
 
Dyklius – mitinė vietovė, kurioje, pasak padavimo, buvo randama druska. Sužinosime, kodėl senajame baltų tikėjime
druska yra mitinis turtas ir vertinama taip pat, kaip auksas ir brangenybės. Taip pat aplankysime dar vieną vietovę Žemaitijoje,
kur tebeauga Mingėlos ąžuolas, menantis Lietuvos krikšto laikų pradžią. Gegužės 27 d. (sekmadienį) 9 val. /
kartojimai: 28 d. (pirmadienį) 10.30 val., 31 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., birželio 2 d. (šeštadienį) 13.30 val. per Balticum TV.
 
Kauno dienos proga papasakosime padavimą „Mieganti kariuomenė“. Mitologas Dainius Razauskas atskleis, kas yra mitinė mieganti kariuomenė,
o istorikas Simonas Jazavita ir menotyrininkas Paulius Stanišauskas – ką galima pamatyti ir sužinoti apie seniausiųjų laikų Kauno pilį ir jos gyventojus.
Gegužės 20 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai: 21 d. (pirmadienį) 10.30 val., 24 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., 26 d. (šeštadienį) 16.15 val. per Balticum TV.
                                                                                                                                Mitologas Dainius Razauskas               
 
   Menotyrininkas Paulius Stanišauskas                                                                    Kauno pilis                                                                                             Istorikas Simonas Jazavita
Pasak padavimų, jame yra nugrimzdusi pilis, kurioje gyvena užburta valdovė. Yra ten ir durys, slepiančios neregimą požeminį pasaulį.
Dar pabuvosime Žagarės apylinkėje, ant garsiojo Bružo Ragankalnio, kur vyko raganų teismas.
Gegužės 13 d., sekmadienį, 9 val. / kartojimai: gegužės 14 d. (pirmadienį) 10.30 val., gegužės 17 d. (ketvirtadienį) 12.30 val.,
gegužės 19 d. (šeštadienį) 16.30 val. per Balticum TV.
 
Tautodailininkė Aušra Petrauskienė
Mitologas Rimantas Balsys                                                                                                                                 Vietos gyventojas Kazys Kigas
Motinos dieną aplankysime baltų šventvietę, esančią Deltuvos žemėje prie Šventosios, kuri vadinama Baraučiznos Kukavaičiu, –
papasakosime apie legendinį Lietuvos valdovą Kukavaitį, kunigaikštienės Pajautos ir jos vyro, pražuvusio „paukščių karaliaus“ Kuko, sūnų.
Dar pabuvosime prie Radžiūnų alkakalnio – mitologinėje vietovėje, vadinamoje Saulės Krėslu.
Gegužės 6 d., sekmadienį, 9 val. (kartojimai: gegužės 7 d. 10.30 val., gegužės 10 d. 12.00 val., gegužės 12 d. 15.35 val.) per Balticum TV.
 
Deltuvos seniūnijos seniūnas Gintaras Radzevičius ir žurnalistė Aldona Kvedarienė 
pasirengę keliauti į legendinę vietovę prie Šventosios upės
 
Balandžio 29 d., sekmadienį, 9 val. (kartojimai: 30 d. 10.30 val., gegužės 3 d. 12.00 val., gegužės 5 d. 15.20 val.) per Balticum TV
Tarptautinę šokio ir Pasaulinės gyvybės dieną aplankysime unikalias Lietuvos vietoves, garsėjančias padavimais
apie akmenimis pavirtusias nuotakas ir kareivių kepurėmis suneštais kalnais. Keliausime prie Migliniškėse esančių
Nuotakos akmenų ir prie Aukštadvario regioniniame parke esančių Žuklijų piliakalnių.
 
                                                                                                                                                 Migliniškių antrasis Nuotakos akmuo, ant kurio, manoma,
                                                                                                                                  XIX a. vestuvininkai šokdavę pirmąjį šokį. Gerdos Šareikaitės nuotr.
Antroje laidoje (balandžio 22 d. 9 val. / kartojimai: 23 d. 10.30 val., 26 d. 12.00 val., 28 d. 15.15 val. per Balticum TV) – padavimai
 ŽEMAIČIŲ KALENDORIUS apie orus pranašaujančią Platelių apylinkės daubą ir AUKŲ KALNAS apie šventvietę prie Salantų.
Dalyvauja mitologė Daiva Vaitkevičienė, miškininkas Arūnas Sakalauskas ir vietos gyventojas Robertas Beniušis.
 

– padavimai MILŽINO SUPILTAS KALNAS apie Drevernos kopą ir DŽIUGO KALNAS apie Džiuginėnų piliakalnį, esantį šalia Telšių.
Dalyvauja Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus renginių organizatorė Virgina Asnauskienė ir mitologė Daiva Vaitkevičienė.
 
Virgina Asnauskienė pasakoja padavimą apie Drevernos kopą. Nijolės Jačėnienės nuotr.
Praėjusiais metais TV laidų ciklas „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai
pristatė įvairių baltų kultūros sričių Lietuvos mokslininkus, specialistus ir jų tyrinėjamas temas bei menininkus,
kuriuos įkvepia kurti mūsų senosios kultūros vaizdiniai.
 
Naujas TV laidų ciklas „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“ pratęs pirmąjį – toliau gilinsis į baltiškąją Lietuvos kultūrą,
tačiau kitu aspektu. Šį kartą bus supažindinama su vietovėmis, apie kurias iki šiol pasakojami padavimai.
 
Lietuvių tautosakos rankraštyne saugoma daugiau kaip 20 000 padavimų
apie įvairias Lietuvos vietas – ežerus, upes, šaltinius, pelkes, kalvas, laukus, daubas,
taip pat gamtos objektus – medžius, akmenis, kaimus, miestus, istorinius įvykius ir iškilias asmenybes.
Niekas negali pasakyti, kiek padavimams metų, tačiau, be abejonės, jie „įaugę“
ir į Lietuvos kraštovaizdį, ir į mūsų pasaulėjautą.
Dėkojame
LIETUVOS NACIONALINEI MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKAI
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠAJAI IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKAI
Knygos LIETUVA. 101 LEGENDINĖ VIETA autoriams
Daivai VAITKEVIČIENEI ir Vykintui VAITKEVIČIUI
 Leidyklai ALMA LITTERA
 
Informaciniai partneriai
dienraštis VAKARŲ EKSPRESAS
interneto portalas Alkas.lt
Kūrybinė grupė
Nijolė JAČĖNIENĖ / režisierė, vedėja
Saulius GUDAS / operatorius
Algis GALATILTIS / videomontuotojas
Tadas SOKOLOVAS / videoanimatorius
Kristijonas LUČINSKAS / muzikos autorius
Sigutis JAČĖNAS / skaitovas

LAIDŲ ANONSAI IR ARCHYVAS

 

NUO 2005 METŲ ĮGYVENDINTI RADIJO IR TV PROJEKTAI

 

 

 

Visos teisės saugomos. Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu sukasiplanetos@gmail.com