TELEVIZIJOS KULTŪROS LAIDŲ CIKLAS
PO BALTŲ LIETUVĄ: PADAVIMŲ ŽEMĖLAPIS
 

Dangus, žemė, vandenys ir požemiai pilni paslapčių ir stebuklų, apie kuriuos pasakojami padavimai.
Mūsų kelionė po baltų Lietuvą artėja į pabaigą – atsisveikindami kviečiame prisiminti kai kurias vietoves ir išgirsti šią kelionę
įkvėpusios knygos „Lietuva. 101 legendinė vieta” autorių – mitologės Daivos Vaitkevičienės ir archeologo Vykinto Vaitkevičiaus – mintis.
Lapkričio 18 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai 19 d. (pirmadienį) 11.35 val. ir 23 d. (penktadienį) 13.30 val. per Balticum TV
 
Senovėje Vištyčio didįjį akmenį vietos gyventojai labai gerbė ir lankė.
Aplankysime ir mes šalia Lietuvos pasienio esantį akmenį bei papasakosime padavimą VANDUO ANT AKMENS.
Po to keliausime prie Piliakalnių kaimo esančio piliakalnio, apie kurį sklando padavimas PABUČIUOK MANE, BŪSI LAIMINGAS.
Laidoje dalyvaus prof. dr. Vykintas Vaitkevičius. Lapkričio 11 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimas 12 d. (pirmadienį) 11.35 val. per Balticum TV
 
Susitiksime prie Ricielių Krivo kalno ir prisiminsime pamirštą Krivulės tradiciją, kuri,
manoma, senaisiais laikais gyvybingiausia buvo Užnemunėje – išgirsime padavimą KRIVULĖS SUEIGA.
Dar apsilankysime Liškiavoje – ant piliakalnio, turinčio tris vardus, ir visai šalia esančio Alkakalnio bei ieškosime
mitologinių akmenų, apie kuriuos pasakojamas padavimas TVENKIAMA UPĖ. Laidoje dalyvaus prof. dr. Vykintas Vaitkevičius.
Lapkričio 4 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimas 5 d. (pirmadienį) 11.30 val. per Balticum TV
 
Lankysimės Šiaurės rytų Aukštaitijoje. Istorikė Danguolė Žukauskienė papasakos
apie Kriaunų apylinkėje esantį mitologinį akmenį su pėdomis, o archeologas Vykintas Vaitkevičius –
apie ežerus, vadinamus Kaušeliais. Išgirsime padavimus apie Pakriaunio akmenį PĖDOS AKMENYJE
ir Zarasų krašto ežerus VELNIAS MATUOJA EŽERUS. Spalio 28 d. (sekmadienį) 9 val. /
kartojimas 29 d. (pirmadienį) 11.30 val. per Balticum TV
 
Padavimai apie milžinus žinomi ne tik Žemaitijoje, bet ir Aukštaitijoje.
Etnografė Alma Pustovaitienė papasakos apie Dijokalnį ir ten vykusias paslaptingas,
mažai tyrinėtas šeimos ciklo apeigas, drauge žvalgysimės nuo Aukštupėnų ir Bakšėnų piliakalnių –
išgirsime padavimus apie Kupiškio apylinkių milžinų kalnus DIJŪTA, KALNELI ir BROLIAI MILŽINAI.
Dalyvaus archeologas, prof. dr. Vykintas Vaitkevičius. Spalio 21 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
22 d. (pirmadienį) 11.30 val., 24 d. (trečiadienį) 14.10 val. per Balticum TV
Perkūnas siejamas ne vien su ąžuolais ir jų giraitėmis, bet kaip vienas iš dangaus dievų – ir su aukštomis vietomis.
Aplankysime Šiaulių žemėje esantį Luponių piliakalnį ir išgirsime padavimą PERKŪNO KALNAS. Dar keliausime į Radviliškio rajoną, Verdulių kaimą.
Jo apylinkėse ieškosime verdenių – šaltinių, kurių vanduo verda „su burbulu iš žemės“ ir apie kuriuos pasakojamas padavimas VERDANTIS VANDUO.
Dalyvaus vietos gyventojai ir archeologas, prof. dr. Vykintas Vaitkevičius. Spalio 14 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
15 d. (pirmadienį) 11.40 val., 17 d. (trečiadienį) 14.20 val., 18 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. per Balticum TV
Kaušų Aušrinės kalnas matomas važiuojant iš Kauno į Klaipėdą.
Papasakosime apie deivę Aušrinę, apeigas, kurios senovėje čia buvo atliekamos anksti rytą, tekant saulei,
ir padavimą „Aušrinės šviesa“. Kita vietovė, kurią aplankysime, – vaizdingame kraštovaizdyje stūksantis Eržvilko piliakalnis,
su kuriuo siejamas padavimas „Eržilas išgelbėtojas“. Laidoje dalyvauja mitologas, prof. dr. Rimantas Balsys.
Spalio 7 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai: spalio 8 d. (pirmadienį) 12.50 val.,
10 d. (trečiadienį) 14.20 val., 12 d. (penktadienį) 11.40 val. per Balticum TV
 
Kaukinės kaimo viduryje telkšo taisyklingo apskritimo formos ežeras. Spėjama, kad jis atsirado nukritus meteoritui.
Geologo Artūro Baliukevičiaus teirausimės, ar po atliktų tyrimų spėjimas pasitvirtino, o archeologo Vykinto Vaitkevičiaus –
koks yra ežero ir žmogaus ryšys lietuvių mitinėje vaizduotėje. Dar išgirsime vietos gyventojų Janės ir Stasio pastebėjimus
apie Kaukinės ežerą bei padavimus ČIUKA ČIUKA, STRIUKUODEGĖ ir AŠ DUGNE GULIU... Rugsėjo 30 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
spalio 1 d. (pirmadienį) 12.50 val., 3 d. (trečiadienį) 14.10 val., 5 d. (penktadienį) 11.50 val. per Balticum TV
Žemaičiai išsaugojo daug padavimų, maldų, apeigų tradicijų, kurias perduoda iš kartos į kartą.
Sužinosime, kodėl griaustinio, žaibo ir lietaus dievas Perkūnas buvo ir karių dievas – apsilankysime Medvėgalyje,
ir kokias miško ir medžioklės dievybes gerbė mūsų protėviai – pamatysime Kražių medžiokalnį.
Girdėsime padavimus PERKŪNE DIEVAITI, NEMUŠK ŽEMAIČIO ir ŽEMAIČIŲ MEDEINA.
Dalyvaus mitologas, prof. dr. Rimantas Balsys, Kražiuose gyvenantys istorikas Vygantas Mažonas ir
102 metų senolė Juzefa Ramanauskaitė. Rugsėjo 23 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
24 d. (pirmadienį) 12.50 val., 26 d. (trečiadienį) 14.10 val., 28 d. (penktadienį) 11.50 val. per Balticum TV
 
Įpiltyje, istorinėje kuršių žemėje, randama daug mitologinių objektų,
apie kuriuos pasakojami padavimai, – tai ir šalia pagrindinio Senosios Įpilties piliakalnio esantis Aukuro akmuo,
ir Naujosios Įpilties Alkos kalnas, ir Laumės kūlis. Pamatysime ne tik šias vietoves – su mitologu, prof. dr. Rimantu Balsiu aiškinsimės,
 kodėl pirtis senovės lietuviams buvo šventa vieta ir kokiais darbeliais garsėjo laumės. Rugsėjo 16 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
17 d. (pirmadienį) 10.40 val., 19 d. (trečiadienį) 14.10 val., 21 d. (penktadienį) 11.45 val. per Balticum TV
apsilankysime Bajoruose, vietovėje, kurią dvylika metų tyrė mokslininko vadovaujama archeologinė ekspedicija.
Sužinosime apie slėpiningą senovės lietuvių paprotį ir jo mitologines priežastis, išgirsime pasaką „Antimi pavirtusi sesuo” ir padavimą „Akmuo Gaidelis“.
Rugsėjo 9 d., sekmadienį, 9 val. / kartojimai: 10 d. (pirmadienį) 10.40 val., 12 d. (trečiadienį) 14.10 val., 14 d. (penktadienį) 11.40 val. per Balticum TV
Keliautojai žino, kad kiekviena kelionė, kokia ji bebūtų – ar per džiungles, ar – dykumas,
ar per kitas nepažįstamas vietas, reikalauja jėgų ir ištvermės, tačiau vis vien keliauja.
Prieš tęsiant mūsų kelionę po baltų Lietuvą, kviečiame prisiminti
jau aplankytas vietoves ir su jomis siejamus padavimus:
Drevernos kopa – MILŽINO SUPILTAS KALNAS
Džiuginėnų piliakalnis – DŽIUGO KALNAS
Platelių apylinkės dauba – ŽEMAIČIŲ KALENDORIUS
Žemaičių alka – UGNIS ALKOS KALNE
Migliniškių Nuotakos akmenys – PIRMASIS ŠOKIS
Žuklijų piliakalniai – KAREIVIŲ SUPILTAS KALNAS
Šventvietė prie Baraučiznos kaimo – KUKAVAITIS, PAJAUTOS SŪNUS
Radžiūnų alkakalnis – SAULĖS KRĖSLAS
Lokavos piliakalnis – NUGRIMZDUSIOS PILIES RAKTAI
Bružo Ragankalnis šalia Žagarės – RAGANŲ TEISMAS
Kauno pilis – MIEGANTI KARIUOMENĖ
Rudaičių Dyklius – DRUSKOS KALNAS
Vieštovėnai – VIEŠTOVĖNŲ MINGĖLOS ĄŽUOLAS
Trakų rajonas – PLOMĖNŲ EŽERAS
Molėtų rajonas, Svobiškėlis – AKMUO VALIULIS
Narkūnų piliakalnis – UTENIS IR JO ŽMONA
Narkūnų piliakalnio Laimės slėnis – LAIMOS VANDUO
Kernavės archeologinė vietovė – KERNAVĖS KALNAI
Daubulių slėnis – RAUDONOJI GYVATĖ
Gėluvos šaltinis – VAIDILUTĖ BIRUTĖ
Padavimus pasakoja: Virgina ASNAUSKIENĖ, Nijolė JAČĖNIENĖ,
Rita BALSEVIČIŪTĖ, Aušra PETRAUSKIENĖ, Sigutis JAČĖNAS
Rugsėjo 2 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai: 3 d. (pirmadienį) 10.30 val.,
5 d. (trečiadienį) 14.10 val., 7 d. (penktadienį) 11.40 val. per Balticum TV
 
todėl tas vanduo jiems buvo šventas. Aplankysime garsųjį Birutės kalną prie Dubysos ir išgirsime padavimą
apie jo papėdėje kitados buvusį Gėluvos šaltinį, vadintą Birutės akimi. Liepos 1 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
2 d. (pirmadienį) 10.30 val., 5 d. (ketvirtadienį) 12.15 val., 7 d. (šeštadienį) 14.45 val. per Balticum TV
 
Čia susitiksime su archeologu Gintautu Vėliumi, tyrinėjančiu krikščioniškų ir pagoniškų papročių raidą, pamatysime muziejuje pristatomus
unikalius to laikotarpio archeologinius radinius. Išgirsime padavimus KERNAVĖS KALNAI apie Kernavės piliakalnius ir
RAUDONOJI GYVATĖ apie šalia plytintį Daubulių slėnį. Birželio 24 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
25 d. (pirmadienį) 10.30 val., 27 d. (trečiadienį) 17.30 val., 28 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. per Balticum TV
 
Papasakosime padavimus apie LAIMOS VANDENĮ, suteikiantį sveikatos ir laimės, ir apie legendinį kunigaikštį Utenį,
gyvenusį su gražuole žmona pilyje, kuri, manoma, stūksojusi ant Narkūnų piliakalnio. Birželio 17 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
18 d. (pirmadienį) 10.30 val., 21 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., 23 d. (šeštadienį) 14.30 val. per Balticum TV
 
kuriame rymo padavimais apipinti akmenys – gražuolis Valiulis su iškaltais mįslingais ženklais ir aukčiau,
kalno šlaite, apsamanojęs Valiulio tėvas. Birželio 10 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
11 d. (pirmadienį) 10.30 val., 14 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., 16 d. (šeštadienį) 14.30 val. per Balticum TV
 
apie kunigaikščio gimtinę Trakuose ant Senųjų Trakų piliakalnio, vaizdingą vietą tarp Skaisčio ir Birvos ežerų – Vytauto kalną
ir Plomėnų ežerą, siauru prataku besijungiantį su Totoriškių ežeru. Birželio 3 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
4 d. (pirmadienį) 10.30 val., 7 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., 9 d. (šeštadienį) per Balticum TV
 
druska yra mitinis turtas ir vertinama taip pat, kaip auksas ir brangenybės. Taip pat aplankysime dar vieną vietovę Žemaitijoje,
kur tebeauga Mingėlos ąžuolas, menantis Lietuvos krikšto laikų pradžią. Gegužės 27 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
28 d. (pirmadienį) 10.30 val., 31 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., birželio 2 d. (šeštadienį) 13.30 val. per Balticum TV
kas yra mitinė mieganti kariuomenė, o istorikas Simonas Jazavita ir menotyrininkas Paulius Stanišauskas –
ką galima pamatyti ir sužinoti apie seniausiųjų laikų Kauno pilį ir jos gyventojus. Gegužės 20 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
21 d. (pirmadienį) 10.30 val., 24 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., 26 d. (šeštadienį) 13.30 val. per Balticum TV
 
 
 
jame yra nugrimzdusi pilis, kurioje gyvena užburta valdovė. Yra ten ir durys, slepiančios neregimą požeminį pasaulį.
Dar pabuvosime Žagarės apylinkėje, ant garsiojo Bružo Ragankalnio, kur vyko raganų teismas. Gegužės 13 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
gegužės 14 d. (pirmadienį) 10.30 val., gegužės 17 d. (ketvirtadienį) 12.30 val., gegužės 19 d. (šeštadienį) 16.30 per Balticum TV
 
 
papasakosime apie legendinį Lietuvos valdovą Kukavaitį, kunigaikštienės Pajautos ir jos vyro, pražuvusio „paukščių karaliaus“ Kuko, sūnų.
Dar pabuvosime prie Radžiūnų alkakalnio – mitologinėje vietovėje, vadinamoje Saulės Krėslu. Gegužės 6 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
7 d. (pirmadienį) 10.30 val., 10 d. (ketvirtadienį) 12.00 val., 12 d. (šeštadienį) 15.35 val. per Balticum TV
 
apie akmenimis pavirtusias nuotakas ir kareivių kepurėmis suneštais kalnais. Keliausime prie Migliniškėse esančių
Nuotakos akmenų ir prie Aukštadvario regioniniame parke esnačių Žuklijų piliakalnių. Balandžio 29 d. (sekmadienį) 9 val. / kartojimai:
30 d. (pirmadienį) 10.30 val., gegužės 3 d. (ketvirtadienį) 12.00 val., 5 d. (šeštadienį) 15.20 val. per Balticum TV
 
ŽEMAIČIŲ KALENDORIUS apie orus pranašaujančią Platelių apylinkės daubą ir AUKŲ KALNAS apie šventvietę prie Salantų.
Dalyvauja mitologė Daiva Vaitkevičienė, miškininkas Arūnas Sakalauskas ir vietos gyventojas Robertas Beniušis
 
Kultūros dieną (balandžio 15 d. 9 val.) Balticum televizija pradės naujo kultūros laidų ciklo, skiriamo
atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui, „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“ transliacijas.
Praėjusiais metais TV laidų ciklas „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai“ pristatė įvairių baltų kultūros sričių
Lietuvos mokslininkus, specialistus ir jų tyrinėjamas temas bei menininkus, kuriuos įkvepia kurti mūsų senosios kultūros vaizdiniai.
Naujas TV laidų ciklas „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“ pratęs pirmąjį  – toliau gilinsimės į baltiškąją Lietuvos kultūrą, tačiau kitu aspektu,
šį kartą supažindindami su vietovėmis, apie kurias iki šiol dar pasakojami padavimai ir legendos. Pirmoje ciklo laidoje (kartojimai:
16 d. 10.30 val., 18 d. 17.30 val., 19 d. 12.00 val., 21 d. 15.20 val.) – padavimai MILŽINO SUPILTAS KALNAS
 apie Drevernos kopą ir DŽIUGO KALNAS apie Džiuginėnų piliakalnį, esantį šalia Telšių. Dalyvauja mitologė Daiva Vaitkevičienė
ir Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus renginių organizatorė Virgina Asnauskienė
 
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai: dienraštis „Vakarų ekspresas“, portalas Alkas.lt
Dėkojame už pagalbą Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo ir Klaipėdos apskrities viešajai Ievos Simonaitytės bibliotekoms,
leidyklai „Alma littera“, knygos „Lietuva. 101 legendinė vieta“ autoriams Daivai Vaitkevičienei ir Vykintui Vaitkevičiui.
Projekto sumanytoja ir vadovė TV režisierė Nijolė Jačėnienė, vaizdo operatorius Saulius Gudas, vaizdo montuotojas Algis Galatiltis,
vinjetės autorius Tadas Sokolovas, muzikos Kristijonas Lučinskas, tekstus skaito aktorius Sigutis Jačėnas.
Rengėjas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“

NUO 2005 METŲ ĮGYVENDINTI RADIJO IR TV PROJEKTAI

 

 

 

Visos teisės saugomos. Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu sukasiplanetos@gmail.com