PO BALTŲ LIETUVĄ
PADAVIMŲ ŽEMĖLAPIS
Sekmadieniais 9 val. per Balticum TV
nuo 2018 m. balandžio 15 d.

 

„Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“ –
kultūros laidų ciklas, skiriamas atkurtos Lietuvos šimtmečiui

LAIDŲ ARCHYVAS

Balandžio 29 d., sekmadienį, 9 val. (kartojimai: 30 d. 10.30 val., gegužės 3 d. 12.00 val., gegužės 5 d. 15.20 val. per Balticum TV)  –
Tarptautinę šokio ir Pasaulinės gyvybės dieną aplankysime unikalias Lietuvos vietoves, garsėjančias padavimais
apie akmenimis pavirtusias nuotakas ir kareivių kepurėmis suneštais kalnais. Keliausime
prie Migliniškėse esančių Nuotakos akmenų ir prie Aukštadvario regioniniame parke esančių Žuklijų piliakalnių.
Antroje (balandžio 22 d. 9 val. / kartojimai: 23 d. 10.30 val., 26 d. 12.00 val., 28 d. 15.15 val.) – padavimai
 ŽEMAIČIŲ KALENDORIUS apie orus pranašaujančią Platelių apylinkės daubą ir AUKŲ KALNAS apie šventvietę prie Salantų.
Dalyvauja mitologė Daiva Vaitkevičienė, miškininkas Arūnas Sakalauskas ir vietos gyventojas Robertas Beniušis.

Pirmoje ciklo laidoje (balandžio 15 d. 9 val. / kartojimai: 16 d. 10.30 val., 18 d. 17.30 val., 19 d. 12.00 val. , 21 d. 15.20 val.)
padavimai MILŽINO SUPILTAS KALNAS apie Drevernos kopą ir DŽIUGO KALNAS apie Džiuginėnų piliakalnį, esantį šalia Telšių.
Dalyvauja Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus renginių organizatorė Virgina Asnauskienė ir mitologė Daiva Vaitkevičienė.
 
Virgina Asnauskienė pasakoja padavimą apie Drevernos kopą. Nijolės Jačėnienės nuotr.
Praėjusiais metais TV laidų ciklas „Skrajojantys ežerai. Baltų mitai ir simboliai
pristatė įvairių baltų kultūros sričių Lietuvos mokslininkus, specialistus ir jų tyrinėjamas temas bei menininkus,
kuriuos įkvepia kurti mūsų senosios kultūros vaizdiniai.
 
Naujas TV laidų ciklas „Po baltų Lietuvą: padavimų žemėlapis“ pratęs pirmąjį – toliau gilinsis į baltiškąją Lietuvos kultūrą,
tačiau kitu aspektu. Šį kartą bus supažindinama su vietovėmis, apie kurias iki šiol pasakojami padavimai.
 
Lietuvių tautosakos rankraštyne saugoma daugiau kaip 20 000 padavimų
apie įvairias Lietuvos vietas – ežerus, upes, šaltinius, pelkes, kalvas, laukus, daubas,
taip pat gamtos objektus – medžius, akmenis, kaimus, miestus, istorinius įvykius ir iškilias asmenybes.
Niekas negali pasakyti, kiek padavimams metų, tačiau, be abejonės, jie „įaugę“
ir į Lietuvos kraštovaizdį, ir į mūsų pasaulėjautą.
Dėkojame
LIETUVOS NACIONALINEI MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKAI
KLAIPĖDOS APSKRITIES VIEŠAJAI IEVOS SIMONAITYTĖS BIBLIOTEKAI
Knygos LIETUVA. 101 LEGENDINĖ VIETA autoriams
Daivai VAITKEVIČIENEI ir Vykintui VAITKEVIČIUI
 Leidyklai ALMA LITTERA
 
Informaciniai partneriai
dienraštis VAKARŲ EKSPRESAS
interneto portalas Alkas.lt
Kūrybinė grupė
Nijolė JAČĖNIENĖ / režisierė, vedėja
Saulius GUDAS / operatorius
Algis GALATILTIS / videomontuotojas
Tadas SOKOLOVAS / videoanimatorius
Kristijonas LUČINSKAS / muzikos autorius
Sigutis JAČĖNAS / skaitovas

LAIDŲ ARCHYVAS

 

NUO 2005 METŲ ĮGYVENDINTI RADIJO IR TV PROJEKTAI

 

 

 

Visos teisės saugomos. Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu sukasiplanetos@gmail.com