BALTŲ MITINIO PASAULIO ŠVENTUMAS
Dalyvauja dr. Dainius Razauskas
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
 
Kodėl baltų mitologinis pasaulėvaizdis neatsiejamas nuo šventumo? Ir kas iš tiesų yra mitai?
Kaip pasireiškia mitologinio ir realaus pasaulio sąveika? Kuo ypatingas Vyčio simbolis? Atsakymus į šiuos klausimus
surasime su mitologu Dainiumi Razausku pirmoje televizijos ciklo laidoje apie baltų kultūrą per Balticum TV
VIJOS, RIŠANČIOS SU SENOVĖS LIETUVIAIS
Dalyvauja archeologas Evaldas Babenskas
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
 
Archeologas, juvelyras, dainų autorius ir atlikėjas Evaldas Babenskas yra „metalistas“ visomis prasmėmis:
jis rekonstruoja tūkstantmečių senumo metalinius papuošalus, groja grupėje „Obtest“, domisi chtoniškaisiais baltų simboliais.
Kokios vijos riša ir jį, ir mus su senovės lietuviais?
MITŲ PRASMIŲ RAŠTAI
Dalyvauja prof. habil. dr. Kęstutis Nastopka
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
 
Literatūrologas Kęstutis Nastopka save vadina Algirdo Greimo mokiniu ir yra sakęs,
kad jo gyvenimo prasmė – įtvirtinti Greimo semiotiką Lietuvoje. Sužinosime, kodėl pasaulyje domimasi šiuo mokslu,
išgirsime komentarą „Zuikių dievo reabilitacijos klausimu“, ką reiškia „vėliava“ – pažvelgsime į mitų prasmių raštus
GINTARO TRADICIJA
Dalyvauja prof. dr. Adomas Butrimas
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
 
Kiekvienas lietuvis mano, kad ką jau ką, o apie gintarą tai jau žino viską. Ar iš tiesų?
Įsitikinkite patys – meno istorikas, archeologas Adomas Butrimas papasakos apie gintaro tradiciją baltų žemėse:
surastus akmens amžiaus gintaro dirbinius, unikalius gintaro skridinius, jų simbolinę prasmę
BALTŲ KALBŲ LIKIMAI
Dalyvauja doc. dr. Vytautas Rinkevičius
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
 
Pasaulyje yra apie septynis tūkstančius kalbų.
Lietuvių kalba laikoma archajiškiausia iš visų gyvųjų indoeuropiečių kalbų.
Kas vienija baltų kalbas? Kas mes – baltai ar aisčiai? Kodėl prūsų kalba išnyko? Kaip ji atkuriama?
Laidoje apie baltų kalbų likimus svarstysime su kalbos istoriku, poliglotu Vytautu Rinkevičiumi
Sutartinių kosmogoniniai kodai
Dalyvauja prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Sutartinės yra unikalios dar ir todėl, kad jose išsaugoti senovės baltų kosmogoniniai kodai.
Ką reiškia metafora „giesmių kamuolys“? Kokius Visatos simbolius atspindi kanoninės trejinės ir keturinės?
Ką reiškia „rinkti sutartinę“? Koks ryšys tarp sutartinių ir simbolių, atstovaujančių Dangaus sferą?
Į šiuos klausimus gilinsimės su garsiausia sutartinių žinove ir tyrėja etnomuzikologe Daiva Vyčiniene
Jorės šventės prasmė senovės baltų tikėjime
Dalyvauja senovės baltų religinės bendrijos „Romuva“ vyriausioji krivė,
folkloro grupės „Kūlgrinda“ vadovė, kultūros sociologė Inija Trinkūnienė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Molėtų krašto muziejaus Senovinėje dangaus šviesulių stebykloje kasmet švenčiama Jorė.
Kokios atliekamos apeigos ir ritualai? Kokias dvasines vertybes puoselėja romuviai?
Ir ką reiškia simbolis Žalčių svastika? Laidoje – išskirtinis pokalbis su Inija Trinkūniene,
senovės baltų religinės bendrijos Romuva vyriausiąja krive
GRIAUSMAVALDIS PERKŪNAS
Dalyvauja habil. dr. Nijolė Laurinkienė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Pasak mitologės Nijolės Laurinkienės, vienas ryškiausių lietuvių mitologijos personažų
yra griaustinio dievas Perkūnas. Laidoje sužinosime apie Perkūno veiklos sferas, vardus, šeimą,
kas yra jo priešininkas, kodėl tarp jų nuolat vyksta kova ir apie Saulės simbolį
APIE SIMBOLIUS, ŽENKLUS IR RELIGIJAS
Dalyvauja doc. dr. Naglis Kardelis
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Filosofas Naglis Kardelis padės išsiaiškinti, ką reiškia sąvoka „simbolis“ ir kaip ji interpretuojama filosofijoje,
ar žodžiai „simbolis“ ir „ženklas“ reiškia tą patį, kokia buvo graikų pagonybė. Sužinosime mokslininko filosofinę viziją
apie religijų ateitį Lietuvoje ir kokia yra Pasaulio medžio simbolinė prasmė
JUDESIŲ KALBOS PRASMĖS BALTŲ KULTŪROJE
Dalyvauja doc. dr. Dalia Urbanavičienė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Ar iš žaidimais ir pokštais virtusių formų galima atstatyti lietuvių šokių archetipus, apeigų ritualus?
Kuo pasižymi autentiški baltų tradiciniai šokiai, kuo jie skiriasi nuo stilizuotų? Judesių kalbos prasmes baltų kultūroje atskleis
bene ryškiausia choreologijos tyrinėtoja Lietuvoje Dalia Urbanavičienė
Lietuvių tradiciniai kostiumai – žvilgsnis į gyvenimą senovėje
Dalyvauja etnografė, istorikė Dalia Bernotaitė-Beliauskienė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
 
Kokie yra tradiciniai lietuvių drabužiai? Kokie regioniniai savitumai atsiskleidžia jų spalvose, deriniuose, puošyboje?
Dairysimės ne tik po unikalią parodą Radvilų rūmuose, bet ir Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus saugykloje
su jos vedėja Dalia Bernotaite-Beliauskiene, lietuvių materialinės ir dvasinės kultūros tyrinėtoja bei puoselėtoja
Medžių mitiniai įvaizdžiai senovės lietuvių pasaulėvaizdyje
Dalyvauja prof. dr. Libertas Klimka
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
 
Kodėl senovės lietuviai gerbė medžius? Ir kokius? Profesorius, gamtos mokslų daktaras Libertas Klimka
papasakos apie populiariausių mūsų šalyje medžių mitinius įvaizdžius: kokia ąžuolo reikšmė pagoniškuose kultuose,
ką simbolizuoja liepa ir  ką liaudyje vadino „vynas žaliasai“, kodėl uosio aklumas siejamas su teisybe
ir kokią vietą senovės lietuvių tikėjime užėmė šermukšnis
 
APIE BALTIŠKĄSIAS TEOFANIJAS
Dalyvauja prof. dr. Rimantas Balsys
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Kaip klasifikuojami senovės baltų dievai? Ir kuo reikšmingi ritualus atpasakojantys mitai?
Kokiais argumentais remiantis, galima įrodyti, kad senasis baltų tikėjimas visavertis?
Teirausimės nenuilstančio senosios baltų religijos ir mitologijos tyrinėtojo
Rimanto Balsio laidoje apie baltiškąsias teofanijas
Senųjų rašytinių šaltinių patikimumo problema. Matas Pretorijus
Dalyvauja Klaipėdos universiteto etnologijos mokslo krypties doktorantas Žydrūnas Vičinskas
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Su kokiomis problemomis susiduria mokslininkai, analizuodami ikikrikščioniškąją baltų kultūrą?
Jaunas mokslininkas Žydrūnas Vičinskas papasakos, kokiais būdais siekia nustatyti
Prūsijos kultūros istoriko Mato Pretorijaus užfiksuotos mitologinės medžiagos patikimumą,
apie kronikininko gyvenimo kelią ir kuo ypatinga saulašarė
 
Dangaus šviesulių mitiniai vaizdiniai
Dalyvauja etnokosmologas Jonas Vaiškūnas
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Pokalbyje apie dangaus šviesulių mitinius vaizdinius etnokosmologas Jonas Vaiškūnas atskleis,
kada Lietuvos danguje matome daugiausia žvaigždžių, su kuo mūsų protėviai siejo dangaus šviesulius,
koks yra senasis lietuvių zodiakas ir ką simbolizuoja verpsčių ornamentai
 
PADAVIMŲ ĮKVĖPTAS DEBESŲ MENAS
Dalyvauja menininkė Jūratė Buožienė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
„Debesų menas“, – taip savo kūrybą juokaudama apibūdina menininkė Jūratė Buožienė.
Sužinosime, kas įkvepia kurti unikalius paveikslus, kuo ypatinga autorės sukurta tekstilės marginimo ir rišimo technika
bei kuo ji skiriasi nuo kitų, žinomų Lietuvoje, kaip vyksta kūrybos procesas ir – apie simbolį Jūrmatė
 
APIE KURŠIŲ GENTĮ IR JOS ŽMONIŲ GYVENIMĄ
Dalyvauja akademikas, prof. habil. dr. Vladas Žulkus
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Kokį laikotarpį galime pavadinti kuršių suklestėjimo amžiumi? Ar iš tiesų kuršiai buvo „žiaurūs ir itin turtingi stabmeldžiai“?
Kas yra tarpgentinės dykros, kaip jos siejamos su senąja baltų pasaulėžiūra? Teirausimės akademiko Vlado Žulkaus,
bene vienintelio archeologo Lietuvoje, nuosekliai ir ilgą laiką tyrinėjančio kuršių kultūrą kaip sudėtinę viso Baltijos regiono kultūros dalį
 
Įvaizdinių prasmės
Dalyvauja senovinių simbolių ir jų prasmių tyrinėtoja Rasa Ambraziejienė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Kokios yra pagrindinės mus supančio pasaulio galios? Ką reiškia taškas? Vertikalė ir horizontalė?
Žodžiai „įvaizdinys“, „skvarma“? Plačiau sužinosime pokalbyje su knygos „Rasties versmė. Apie ženklus ir simbolius“
autore Rasa Ambraziejiene, tyrinėjančia senovinius simbolius ir jų prasmes
 
UGNIES MITINĖ SAMPRATA
Dalyvauja doc. dr. Dalia Senvaitytė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Etnologė Dalia Senvaitytė papasakos apie ugnies sampratą baltų mitinėje pasaulėžiūroje:
kokios yra ugnies rūšys ir kokie yra ugnies vardai bei globėjai, kaip anksčiau buvo reglamentuojamas
elgesys su ugnimi, kokios yra ugnies ritualinės funkcijos
 
TELEGRAMA ALGIRDUI JULIUI GREIMUI
Dalyvauja doc. dr. Marijus Šidlauskas
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Kodėl poetas Sigitas Geda rašė „Telegramą Algirdui Juliui Greimui“? „Kairiarankio kentauro“ – Sigito Gedos pėdomis
seksime su literatūros tyrinėtoju, kritiku, vertėju Marijumi Šidlausku. Pakeliui svarstysime, kuo ypatingi poetai,
kodėl Sokratas kalbasi su vėju, ir kodėl, pasak Greimo, „mūsų nudievintoje ir nužmogintoje kultūroje,
kur nebetikima į jokias vertybes, poezijos kalba vienintelė išsaugojo sakralinę meno dimensiją“
 
Artėjimas prie Algirdo Juliaus Greimo
Dalyvauja prof. habil. dr. Arūnas Sverdiolas
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Ar galima drauge būti ir lietuviu, ir žmogumi, sirgti ir Lietuva, ir žmonija? Kaip suvaldyti vidinę sumaištį
ir kaip įveikti lietuviškosios kultūros provincialumą? Su A. J. Greimo centro vadovu filosofu Arūnu Sverdiolu
artėsime prie iškiliausio lietuvių semiotiko Algirdo Juliaus Greimo galvojimų
Apie laimę ir deivę Laimą
Dalyvauja dr. Daiva Vaitkevičienė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Mitologė Daiva Vaitkevičienė atskleis, kaip mitologijoje aiškinama,
kas yra žmogaus laimė: sužinosime, kuo rūpinasi deivė Laima ir kaip dauginti laimę, yra viena Laima ar trys laimos,
ką reiškia išsireiškimas „laimė kaip... kepurė“ ir kokie yra su tuo susiję ritualiniai veiksmai,
taip pat – apie simbolius Žirgeliai ir Roželė
NUO REGIMO IKI NEREGIMO
Dalyvauja doc. dr. Stanislovas Juknevičius
 Anonsas                                                                                                                                                        Laida
 
Kas tai yra „neregimas“ ir kokios jo pasireiškimo formos? Ką reiškia „etniniai“ ir „bendražmogiškieji“ mitai?
Kokios yra pagrindinės mitų funkcijos ir religinių mitų ypatybės? Filosofas, religijotyrininkas Stanislovas Juknevičius
ves nuo „regimo“ iki „neregimo“, atskleisdamas mitų vaidmenį pasaulėžiūroje
 
Žmogaus ir gyvūnų vaizdavimas baltų dailėje
Dalyvauja dr. Marius Iršėnas
 Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
 Dailės istorikas Marius Iršėnas susitikimo Anastazijos ir Antano Tamošaičių galerijoje „Židinys“ metu papasakos apie tai,
ką vadiname baltų daile ir ką priskiriame baltų palikimui, kokie žinomi seniausi žmogaus atvaizdai, siejami su baltų kultūra,
kokie gyvūnai radiniuose vaizduojami dažniausiai ir kas būdinga baltų vaizdavimo stiliui
Vaikų mitinės baimės tradicinėje lietuvių pasaulėjautoje
Dalyvauja etnologė Vita Džekčioriūtė-Medeišienė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Kokios mitinės būtybės tradiciniuose lietuvių vaikų gąsdinimuose populiariausios? Kokio pobūdžio ir su kuo susijusių
vaikų gąsdinimų sutinkama dažniausiai? Ko siekiama, gąsdinant vaikus? Apie vaikų mitines baimes tradicinėje lietuvių pasaulėjautoje
kalbėsime su etnologe, Vilniaus universiteto doktorante Vita Džekčioriūte-Medeišiene
 
Kūrybos realybė ir... padavimai, nupiešti smėlyje
Dalyvauja dailininkė, meno dr. Monika Furmanavičiūtė
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
„Skrajojančių ežerų“ žiūrovai kiekvienoje laidoje matė rankas, piešiančias padavimus smėlyje.
Štai ir atėjo laikas pristatyti piešinių autorę. Dailininkė, meno daktarė Monika Furmanavičiūtė –
garsi lietuvių jaunosios kartos tapytoja. Teirausimės, kokią realybę vaizuoja tapybos darbai ir
kokios temos artimos, dar – apie kūrybinius eksperimentus, šaržus ir smėlio istorijas
POST SCRIPTUM
 „XX a. viduryje mes atsidūrėme tokioje padėtyje, kad žmogus, komanduojąs elektroninei mašinai, yra kartu ir galingas, ir bejėgis. (...)
Ši disproporcija (...) sudaro, savaime aišku, milžinišką pavojų žmonijos egzistencijai. Užtat man atrodo, kad žmogaus mokslų sukūrimas
yra ne tik XX amžiaus misija, bet ir visos žmonijos likimą determinuojanti būtinybė.“ Algirdas Julius Greimas
Anonsas                                                                                                                                                        Laida
  
Nuo 2017 m. balandžio 16 d. laidų ciklą transliavo Balticum TV.
Projektą iš dalies finansavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Kūrybinė grupė:
Saulius Gudas / operatorius
Natalija Kolesnik / operatorė
Eimantas Pivoriūnas / grafinio dizaino autorius
Už pagalbą dėkojame:
Nuo 2018 m. balandžio 15 d. kviečiame žiūrėti naują laidų ciklą
 

NUO 2005 METŲ ĮGYVENDINTI RADIJO IR TV PROJEKTAI

     
Visos teisės saugomos. Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu sukasiplanetos@gmail.com