16 laidų ciklas, skirtas Etnografinių regionų metams, simboliškai nuraibuliavo per penkis istoriškai susiformavusius etninius Lietuvos regionus – Aukštaitiją, Žemaitiją, Dzūkiją (Dainavą), Suvalkiją (Sūduvą, Užnemunę) ir pamario kraštą (Mažąją Lietuvą, buv. Klaipėdos kraštą su Kuršių nerija), apjungdamas šių Lietuvos kraštų etninę kultūrą bei jos paveldą į vientisą tautos dvasinių vertybių lobyną
LAIDŲ REDAKTORĖ IR VEDĖJA
NIJOLĖ JAČĖNIENĖ

PROJEKTĄ
 IŠ DALIES FINANSUOJA
2015-04-18
POKALBIS SU LIETUVOS NACIONALINĖS UNESCO KOMISIJOS SEKRETORIATO DARBUOTOJA,
KULTŪROS PROGRAMŲ VADOVE MILDA VALANČIAUSKIENE
APIE NEMATERIALAUS PAVELDO APSAUGĄ IR REKOMENDACIJAS
LAIDAS KAS ANTRĄ ŠEŠTADIENĮ
14 VAL. TRANSLIUOJA
KARTOJA 14 VAL. SEKMADIENĮ
2015-05-02
POKALBIS SU LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJOS TARYBOS NARE,
ETNOMUZIKOLOGE VARSA LIUTKUTE-ZAKARIENE APIE ETNOKULTŪROS PAVELDO KAUPIMĄ,
TRADICIJŲ PERDAVIMĄ IR JŲ POKYČIUS MŪSŲ LAIKŲ FONE, IR APIE TAI,
KODĖL LIETUVIAI NUO SENO GARBINA MOTINĄ

 

Deivės Žemynos atvaizdas
ant sidabrinės žemaičių monetos
2015-05-16
TĘSIAME PAŽINTĮ SU LIETUVOS ETNOGRAFINIAIS REGIONAIS –
PLAČIAU PRISTATOME ŽEMAITIJĄ IR ČIA GYVUOJANČIĄ DAINUOJAMĄJĄ TRADICIJĄ,
PER KURIĄ ATSISKLEIDŽIA ŽEMAIČIŲ GYVENIMO BŪDO IR CHARAKTERIO SAVITUMAI.
AR IŠ TIESŲ ŽEMAIČIAI UŽSISPYRĘ IR NIŪRŪS? KOKIOS YRA JŲ UNIKALIOS DAINOS?
AR JAS TEBEDAINUOJA? – KLAUSIAME LAIDOS VIEŠNIOS
ETNOMUZIKOLOGĖS, DR. LORETOS SUNGAILIENĖS
DR. LORETA SUNGAILIENĖ
ZENONAS BAUBONIS
2015-05-30
„Etnoratilai“ NURAIBULIAVO PER LIETUVOS PILIAKALNIUS...
Jūsų dėmesiui pokalbis apie archeologinio paveldo apsaugą,
apie regionuose vykstančius reikšmingiausius tyrinėjimus ir
apie valstybės bei visuomenininkų požiūrį į archeologinio paveldo
objektų išsaugojimĄ. Laidos svečias – archeologas Zenonas BauboniS
2015-06-13
POKALBIS SU LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJOS PIRMININKE,
etnomuzikologE dr. Dalia Urbanavičienė APIE Etninės kultūros globos tarybos
ir jos padalinių veiklą regionuose, iškylančias problemas,
ir APIE etnokultūros tradicijų puoselėtojų POŽIŪRĮ Į Seime pateiktĄ siūlymĄ
išbraukti Rasų (Joninių) šventę iš valstybinių švenčių sąrašo
DR. DALIA URBANAVIČIENĖ
ALGIRDAS KLOVA
2015-06-27
Ar galėtumėte išvardinti bent penkis autentiškus
lietuvių liaudies muzikos instrumentUs? Pasirodo, tai padaryti
ne taip jau paprasta! Tam pritaria ir laidos svečias – kompozitorius,
muzikantas, folklorininkas ALGIRDAS KLOVA bei pasakoja
apie etnografiniuose regionuose dažniausiai sutinkamus instrumentus
 ir jų sąsajas su kitų tautų liaudies muzika
www.Lithuania.Travel nuotrauka
2015-07-11
VASARA ATOSTOGŲ, SVEČIŲ IR ... VAIŠIŲ METAS, TODĖL ŠĮ KARTĄ JŪSŲ DĖMESIUI
POKALBIS APIE TRADICINĘ LIETUVIŲ MITYBĄ, LIETUVOS KULINARINĮ PAVELDĄ
IR GYVUOJANČIUS PAPROČIUS. LAIDOS VIEŠNIA – LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRO
PAPROČIŲ IR APEIGŲ POSKYRIO VADOVĖ, ETNOLOGĖ NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ
NIJOLĖ MARCINKEVIČIENĖ
 
DR. BRONĖ STUNDŽIENĖ
2015-07-25
„Man visada buvo įdomiausia regionuose žmogus:
jo elgsena, jo laikysena, jo kalbėsena. Juk kaip mes šituo požiūriu skiriamės... 
– įžvalgomis apie sakytinį kultūros paveldą dalinasi Lietuvių literatūros
ir tautosakos instituto Dainyno skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja,
humanitarinių mokslų daktarė Bronė Stundžienė
 
2015-08-08
Savo įžvalgomis apie sakytinį kultūros paveldą,
apie žmonių būdo ir pasaulėjautos pokyčius,
 atsispindinčius etnografinių regionų žodžių savitumuose,
TOLIAU DALINASI DR.  Bronė Stundžienė
 
2015-08-22
Ką mūsų protėviams reiškė audimas,
kokia buvo lietuvių tradicinių juostų paskirtis,
ar iš tiesų jų ornamentai yra vieni iš pačių sudėtingiausių pasaulyje? –
apie visa tai ir dar daugiau pasakoJA Lietuvos istorijos instituto
Etnologijos skyriaus mokslo darbuotojas,
humanitarinių mokslų daktaras Vytautas Tumėnas
 
2015-09-05
Tęsiame pokalbį su ETNOLOGU, DAILĖTYRININKU DR. VytautU TumėnU
apie lietuvių tradicinių juostų savitumus regionuose,
apie raštų pavadinimus, spalvas, technikas
DR. VYTAUTAS TUMĖNAS
VIRGINA ASNAUSKIENĖ
2015-09-19
LAIDOS VIEŠNIA šių metų Ievos Simonaitytės premijos laureatė,  
pamario krašto folkloro ir senosios lietuvninkų tarmės (šišioniškių)
žinovė bei propaguotoja, REGIONO TRADICIJŲ PUOSELĖTOJA,
dainininkė, MOKYTOJA, VOKALINIŲ ANSAMBLIŲ IR DRAMOS KOLEKTYVŲ VADOVĖ
Priekulės kultūros centro Drevernos skyriaus renginių organizatorė
Virgina Asnauskienė
Moterų vokalinis ansamblis „Žvejytės“
2015-10-03
Pokalbis apie lietuvių tradicinės kultūros dalį – liaudies mediciną – 
T. Y. žmonių sukauptas žinias apie ligų gydymo būdus ir sveikatos išsaugojimą
bei užkalbėjimus – vieną archajiškiausių lietuvių mitinę pasaulėjautą
atspindinčių tautosakos žanrų. Laidos viešnia – liaudies medicinos tyrėja,
LLKC LIAUDIES KŪRYBOS ARCHYVO VYRIAUSIOJI ARCHYVARĖ Rita Balkutė
RITA BALKUTĖ
GRAŽINA KADŽYTĖ
2015-10-17
KvieČIAME Į AUKŠTAITIJĄ!
Laidoje svečiuOJASI Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto
jaunesnioji mokslo darbuotoja, etnologė Gražina Kadžytė.
Tikra aukštaitė paSAKOJA apie aukštaičiŲ pasaulėjautą
ir gyvenimo būdą, atsiskleidžiantį per tautosakos tekstus
2015-10-31
TOLIAU ŽVALGOMĖS PO AUKŠTAITIJĄ. LAIDOJE POKALBIS SU etnologe,
SUTARTINIŲ GIEDOJIMO grupės "TRYS KETURIOSE" vadove,
LMTA ETNOMUZIKOLOGIJOS KATEDROS VEDĖJA, prof. H. DR. Daiva Vyčiniene
APIE TAI, kuo unikalios sutartinės, 2010 metų pabaigoje
įtrauktos į UNESCO REPREZENTATYVŲJĮ ŽMONIJOS nematerialaus
kultūros paveldo sąrašą, ir kokiomis kryptimis
ŠI tradicija vystosi ŠIANDIEN
"TRYS KETURIOSE"
2015-11-14
BAIGIAMOJI CIKLO LAIDA.
LIETUVIŲ ETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJOS TARYBOS NARĖ,
ETNOMUZIKOLOGĖ VARSA LIUTKUTE-ZAKARIENĖ,
LIETUVIŲ LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO 
DAINYNO SKYRIAUS VYRESNIOJI MOKSLO DARBUOTOJA,
DR. BRONĖ STUNDŽIENĖ, ETNOMUZIKOLOGĖ,
DR. LORETA SUNGAILIENĖ APIE LIAUDIES DAINAS,
DAINAVIMĄ IR FOLKLORIZMO JUDĖJIMĄ

Nuo 2005 metų įgyvendinti radijo ir TV projektai
   

>Pradžia<

© 2004-2015 VšĮ "Vieno aktoriaus teatras". Visos teisės saugomos.

Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu:  sukasiplanetos@gmail.com