MAIRONIS, I / Tautodailininkės Laimutės Fedosejevos karpinys, 2002 m.

Sigitas Geda „Maironio mirtis“ (Septintasis sonetas)
Skaito aktorė Virginija Kochanskytė

◊◊◊

2012 m. spalio 3 d. 18 val.

Vilniaus mokytojų namų svetainėje, Vilniaus g. 39, Vilnius

KUR RAUSTA ŽEMČIŪGAI, KUR RŪTOS ŽALIUOJA...

Dalyvauja aktorė Gražina Urbonaitė ir Vilniaus mokytojų namų

liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“ (vad. Daiva Čičinskienė)

◊◊◊

2012 m. spalio 10 d. 16 val.

Kauno miesto muziejuje, Motiejaus Valančiaus g. 6, Kaunas

 Ant aukuro širdį nešiau...

Poezija, dainos, amžininkų prisiminimai ir Jubiliejinės kompaktinės plokštelės sutiktuvės

 Dalyvauja aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venslovas,

dainininkė Rita Preikšaitė, pianistė Rūta Blaškytė

◊◊◊

2012 m. spalio 15 d. 17 val.

Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos renginių salėje

Herkaus Manto g. 25, Klaipėda

 GRAŽI TU, MANO BRANGI TĖVYNE...

Dalyvauja aktoriaI Virginija Kochanskytė, Nijolė Sabulytė, Sigutis Jačėnas ir Aleksandras Šimanskis,

Klaipėdos universiteto mišrus choras (vad. Algirdas Šumskis)

◊◊◊

                                             2012 m. spalio 17 d. 12 val.                                           

Raseinių raj. savivaldybės viešojoje bibliotekoje

Vytauto Didžiojo g. 1, Raseiniai

 TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS

Valanda išėjusiems pagerbti

Kompaktinės plokštelės „Maironis (1862–1932). Lyrika. Skaito Laimonas Noreika (1926–2007)“ klausymas.

Dalyvauja CD kolekcijos „Lietuvių aktorių balsai“ sudarytojas ir leidėjas Sigutis Jačėnas

◊◊◊

2012 m. spalio 21 d. 14 val.

Poeto Maironio gimtinėje – Pasandravio istoriniame draustinyje

...Ir skambėkit, mūsų dainos, po šalis plačiausias!

Dalyvauja aktoriai Nijolė Sabulytė, Sigutis Jačėnas ir Aleksandras Šimanskis,

Kauno miesto vyrų choras „Perkūnas“ (vad. Romaldas Misiukevičius),

Raseinų raj. kultūros centro mišrus choras Šatrija“ (vad. Gražvydas Jegnoras)

◊◊◊

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA KULTŪROS RĖMIMO FONDAS. RENGĖJAS VšĮ VIENO AKTORIAUS TEATRAS

RENGINIAI NEMOKAMI. MALONIAI KVIEČIAME!