VAT-CD-005

RĖMĖJAI JUSTAS VINCAS PALECKIS 

   
III albumas iš unikalios kolekcijos LIETUVIŲ AKTORIŲ BALSAI.
Šioje kompaktinėje plokštelėje žymiausias lietuvių literatūros skaitovas,
aktorius Laimonas Noreika (19262007) prabyla į mus Adomo Mickevičiaus, Maironio,
Vinco Mykolaičio-Putino, Salomėjos Nėries, Jono Aisčio, Justino Marcinkevičiaus,
Marcelijaus Martinaičio, Alfonso Maldonio, Vytauto Mačernio,
Algimanto Mackaus, Juliaus Janonio, Pauliaus Širvio,
Simono Daukanto, Jono Meko poetiniais tekstais.
 
Martyno Ambrazo nuotraukos
Astos Kaušpėdaitės (studija CREATA) dizainas 
Įrašyta 2006-10-29 Vilniuje (MAMA studios)
Garso režisierius Aleksej Saralidze
Suvedimas ir masteringas
Gedimino Zujaus ir Arūno Zujaus
Skambėjimo trukmė 80 min.
Sudarytojas Sigutis Jačėnas
Leidėjas VšĮ VIENO AKTORIAUS TEATRAS

 

 

 

   
 
1 Epilogas iš Justino Marcinkevičiaus poetinės dramos „Mažvydas“
Adomas Mickevičius (1798–1855)
Du fragmentai iš poemos „Ponas Tadas“.
Vertė  Vincas Mykolaitis - Putinas ir Justinas Marcinkevičius
2 „Tėvyne Lietuva, mielesnė už sveikatą!..“
3 „Tie medžiai kunigaikščių Lietuvą dar mena!..  
Maironis (1862–1932)
4 Lietuva brangi
                5 Taip niekas tavęs nemylės
6 Trakų pilis
7 Vilnius.  Prieš aušrą
8 Varpai
9 Skurdžioj valandoj 
Vincas Mykolaitis-Putinas (1893–1967)
                Benamio dainos
                10 „Tu išeik pas mane...“
                11 „Godžiai švokštė visą naktį...“
                12 „Čia žėri saulė, čia naktis...“
                13 „Ne vieną sutemą lydėjau...“
--- 
14 Dvi saulės
15 Malda
16 Į šventąją žemę
Salomėja Nėris (1904–1945)
Karo meto eilėraščiai iš rinkinio „Prie didelio kelio“ (1994)
17 Maironiui
18 „Audra ties jūra...“
19 „Ar tu mane šauki, Nemunėli...“
20 „Parneški, juodas varne, žinią
       Į mano gimtinius namus...“
21 Kaip tave mylėtau
22 Prie didelio kelio
23 Vėlinės
24 „Per stepę vėjai šuoliais bėga...“
25 Pusnys
26 Tėvynei
27 Dainuok, širdie, gyvenimą
28 Širdis mana – audrų daina
29 Kur baltas miestas
30 Bendrakeleiviui. Sūnui
31 Ateik!
32 Prie šaltinio
33 Savęs aš gailiuos
34 „Netoli jau, netoli…“
35 Lauk manęs
36 „Rudenėlį tylųjį, geltoną…“
37 Mes eiliniai
38 Tolimas sapnas
--- 
39 Alyvos
40 Kaip žydėjimas vyšnios
41 Diemedžiu žydėsiu
Jonas Aistis (1904–1973)
42 Likimo giesmė
Justinas Marcinkevičius (1930–2011)
43 „ašara dievo aky…“
44 Kelio pasaka
45 Baladė apie prarastą ėriuką
Marcelijus Martinaitis (1936–2013)
46 Paskyrimas
47 „Medžiais tikėk...“
48 „Tu numegzk man, mama, kelią…“
49 „Tris dainas mokėjo motina...“
50 „Jeigu aš medis...“
Alfonsas Maldonis (1929–2007)
51 Atodūsis
Vytautas Mačernis (1921–1944)
                Du sonetai
52 Žiemos. „Neatimki, Dieve, iš manęs klydimo teisės...“
53 Pavasario. „Praeinančiam pasaulyje praeisiu...“
Algimantas Mackus (1932–1964)
54 Pavasaris
55 Netikėjimas
Julius Janonis (1896–1917)
56 Ave, vita, moriturus te salutat!
Paulius Širvys (1920–1979)
57 Aš beržas
Ir nusinešė saulę miškai
                58 Aš taip laukiau
                59 Nuodėmė – ne dėmė
                60 Krito mano žvaigždė
                61 Nesugrįšiu daugiau
                62 Nemunas
Simonas Daukantas (1793–1864)
                Abėcėlė lietuvių-kalnėnų ir žemaičių kalbos
63 Godoti turime senatvę
Jonas Mekas (1922–2019)
64 Užsklanda

© VAT 2006, TELEFONAS PASITEIRAVIMUI +370 656 57011