Radijo pokalbių ciklas
LIETUVOS GIESMĖ
Skiriama Vydūno metams

Laidų archyvas

Vydūnas savo namuose, ~1930 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka

Vydūnas: tautos jėga yra jos savigarba
2018-12-29, Vakarų ekspresas
Gruodžio 29 d. (šeštadienį), kartojimas 30 d. (sekmadienį), baigiamojoje ciklo laidoje (8 val. per Extra FM) –
pokalbis su fotožurnalistu, kultūros istoriku, kraštotyrininku, Šakių ir Klaipėdos Garbės piliečiu Bernardu Aleknavičiumi,
kurio dėka išleisti fotoalbumai apie Kristijoną Donelaitį, Ievą Simonaitytę, Vydūną, surengta 
daugybė fotografijų parodų, pasakojančių apie Mažąją Lietuvą ir lietuvininkus
 
Kristijono Lučinsko nuotr.
Gruodžio 22 d. (šeštadienį), kartojimas 23 d. (sekmadienį), laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) –
šventiniai linkėjimai ir pokalbiai apie besibaigiančius Vydūno metus su Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos metodininke –
skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja Sonata Nogniene, Rambyno regioninio parko direkcijos vyr. specialiste Giedre Skipitiene,
monografijos „VYDŪNAS: regėjimai, darbai, atradimai“ autore Rima Palijanskaite, Vydūno viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja,
l. e. direktorės pareigas Ramute Vaitkuviene ir humanitarinių mokslų daktaru Tomu Kiauka
Eugenijaus Skipičio nuotr.
APIE UGDYMĄ: DARIUS KUOLYS, MEILĖ LUKŠIENĖ, VYDŪNAS
2018-12-14, Vakarų ekspresas
 
Gruodžio 15 d. (šeštadienį), kartojimas 16 d. (sekmadienį), laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) –
fragmentai iš dr. Onos Tijūnėlienės publikacijos „Vydūnas – pedagogas“ ir dr. Dariaus Kuolio pasisakymo
Seime vykusioje diskusijoje „Dėl bendrojo ugdymo programų atnaujinimo“
 
Gruodžio 8 d. (šeštadienį), kartojimas 9 d. (sekmadienį), laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) –
fragmentai iš Vydūno knygos „Mano Tėvynė“: „Tėvynė ir žmogus“, „Žemė ir jūra“, „Tėvynės laukai ir miškai“, „Žodis“, „Tėvynės vertybės“.
„Mano Tėvynė“ – tai Vydūno veikalo „Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykiams“ (pirmasis leidimas vokiečių kalba – Tilžėje 1932 m.) pirmojo skyriaus
„Tėvynės Prūsų Lietuvos erdvė“ vertimas. Vertė Vita Gaigalaitė ir Rapolas Šaltenis (Čikaga: Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas, 1993).
Skaito Sigutis Jačėnas, muzikos autorius Kristijonas Lučinskas
 
 
Aurelijaus Žemgulio nuotrauka „Miglotas rugpjūčio rytas“ (2011 08 15, Rambyno kalnas)
Gruodžio 1 d. (šeštadienį), kartojimas 2 d. (sekmadienį), laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) –
besibaigiančius Vydūno metus, įsimintiną išvyką į Detmoldą ir ateities planus apžvelgia Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas.
Svečią Vilniaus studijoje kalbina Ramūnas Abukevičius
 
 
Vaclovas Bagdonavičius ir Miroslavas Danys prie atminimo lentos Detmolde (Vokietija, 2013 m.)
 
Tomo Staniko nuotr.
Lapkričio 24 d. (šeštadienį), kartojimas 25 d. (sekmadienį), laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) –
baigiamoji pokalbio dalis su filosofu, dr. Vaclovu Bagdonavičiumi, kuris LR Seime 2018 10 12 vykusioje konferencijoje „Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas“
sakė: „Artėja prie pabaigos ypatingų sukakčių kupini 2018-ieji metai. Tarp tų sukakčių – Vydūno gimimo 150-metis. Metai baigsis, pritils šventiniai pagerbimo akordai,
ir kas toliau? Ar jų skambesiui nutilus savo sielose tebejausime ne sykį girdėtą Vydūno išminties balsą, ar būsime įsiklausę į jo įspėjimus, ar susimąstysime,
kokia buvo ne kartą per minėjimus ir kitus renginius priminta jo pasirinktoji gyvenimo misija, ar verta ją tęsti mums, ar svarbios jo įžvalgos šiandienai?“
Svečią Vilniaus studijoje kalbina Ramūnas Abukevičius
 
Vydūnas savo namuose, ~1928 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka
Lapkričio 17 d. (šeštadienį), kartojimas 18 d. (sekmadienį), laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) –
pokalbis su literatūrologe, dr. Aušra Martišiūte-Linartiene ir filosofu, dr. Vaclovu Bagdonavičiumi apie besibaigiančių
Vydūno metų lūkesčius, džiaugsmus ir nusivylimus. Svečius Vilniaus studijoje kalbina Ramūnas Abukevičius
 
Agnės Rainytės (Santaka“ / 2018-06-21) nuotraukoje – baltų sąšaukos ugnies aukurą ant Pavištyčio piliakalnio
uždega monografijos „Vydūnas“ autoriai Vaclovas Bagdonavičius ir Aušra Martišiūtė-Linartienė
Lapkričio 10 d. (šeštadienį), kartojimas 11 d. (sekmadienį), laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) –
dr. Vaclovo Bagdonavičiaus pranešimas „Vydūno įžvalgų svarba dabarčiai“, skaitytas š. m. spalio 12 d.
LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vykusioje konferencijoje „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“
 
Lapkričio 3 d. (šeštadienį), kartojimas 4 d. (sekmadienį), laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) –
Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorės, prof. dr. Aušros Martišiūtės-Linartienės pranešimas „Vydūno mokiniai apie mokytojo reikšmę“,
skaitytas š. m. spalio 12 d. LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vykusioje konferencijoje „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“.
Konferenciją organizavo Seimo Švietimo ir mokslo komitetas, Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras,
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lituanistų sambūris ir Etninės kultūros globos taryba. Taip pat laidoje –
Vydūno knygos „Mano Tėvynė“ fragmentas „Žodis“. Skaito Sigutis Jačėnas. Skamba Kristijono Lučinsko muzika
 
Šį savaitgalį laidoje (8 val. šeštadienį, 10.27, kartojimas sekmadienį, 10.28, per Extra FM) –
pokalbio su žurnaliste, fotomenininke Lilija Valatkiene ir kultūrologu Vytautu Jonu Juška baigiamoji dalis: apie šimtmečio parodas,
Vydūno metų akcentus ir ... nesusipratimus. Taip pat laidoje – Vydūno knygos „Mano Tėvynė“ fragmentas „Žemė ir jūra“. Skaito Sigutis Jačėnas.
Skamba Kristijono Lučinsko muzika. Sauliaus Sodonio / „Šilainės kraštas“ nuotraukose – Lilija Valatkienė ir Vytautas Jonas Juška
Pagėgių savivaldybės (šiuo metu jau Vydūno vardo) viešojoje bibliotekoje, atidarant fotorefleksijų ir dokumentinės fotografijos
darbų parodą „Vydūnas – žinomas, bet nepažintas“ (2018-03-19)
 
Parodos: „Išrinktieji“ – Klaipėdoje, „Spindulys esmi begalinės šviesos“ – Šilutėje
2018-10-19, Vakarų ekspresas
 
Šią savaitę vilnietė žurnalistė ir fotomenininkė Lilija Valatkienė dalyvavo dviejų parodų atidarymuose.
Lietuvos dailininkų sąjungos Klaipėdos skyriaus galerijoje pristatė portretų parodą „Išrinktieji“, o Hugo Šojaus muziejuje Šilutėje, drauge su būriu žymių menininkų, –
vizualiojo meno parodą  „Spindulys esmi begalinės šviesos“, skirtą Vydūno metams. Šeštadienį, 10.20, kartojimas sekmadienį, 10.21, 8 val. per Extra FM
laidoje pokalbis su fotomenininke Lilija Valatkiene ir kultūrologu Vytautu Jonu Juška apie parodas, šimtmetį ir daugybę takelių, vedančių link Vydūno...
 
Lilija Valatkienė. Vydūnas Tilžėje
Šeštadienį, 10.13 (kartojimas sekmadienį, 10.14), laidoje
Andrejaus Gaidamavičiaus rašinys Kaip Vydūną pagydė miškas ir ko mus moko japonai?,
prof. Vykinto Vaitkevičiaus komentaras, Vydūno knygos MANO TĖVYNĖ (7. Tėvynės laukai ir miškai) skaitymai
ir fragmentas iš prof. Viktorijos Daujotytės pranešimo Mokytojai: Daukantas ir Vydūnas,
skaityto konferencijoje Mūsų mokytojai – Daukantas, Vydūnas 2018 m. spalio 12 d. LR Seime
 
Rokiškio krašto muziejaus archyvo nuotraukoje Vydūno paskaita Sarapiniškio miške, 1923 m. (autorius nežinomas)
Šeštadienį, 10.06 (kartojimas sekmadienį, 10.07), laidoje
 Vydūno draugijos pirmininko pavaduotojo, gydytojo Juozo Šidiškio pasakojimas
apie kasmetinės vydūniečių vasaros stovyklos Bitėnuose ištakas, tradicijas ir Vydūno metų programą.
 
 
Taip pat – kvietimas jaunuomenei apsilankyti stovykloje, jungtis į Vydūno draugijos veiklą,
siekiant ugdyti savyje ir tautoje, kaip rašė Vydūnas sąmoningą gyvybingumą ir gyvybingą sąmoningumą“.
Svečią kalbina Eglė Dvarionaitė-Vindašienė
Aleksandras Žarskus. Vydūno vedlys į savęs atradimą
2018-09-22, Vakarų ekspresas
 
 
Kai dvasinio tautos žadinimo entuziastai 1988 m. rudenį įsteigė Vydūno draugiją,
tuo pat metu Kaune pravėrė duris ir Sąjūdžio sekmadieninė lietuvių kultūros mokykla,
dabartinis Tautinės kultūros centras. Panašiose žinyčiose, mokyklose, visoje Lietuvos rinkosi šviesuoliai, mokytojai,
etnografai, kunigai, poetai, menininkai, mokslininkai ir savamoksliai. Atgimimo metu buvo naujai atrasti
Daukantas, Basanavičius, Greimas... Tokios neformalios mokyklos įsileido ir Vydūną. Čia paskaitas skaitė
Algirdas Patackas, Algirdas Saudargas, Angelė Vyšniauskaitė, Alvydas Butkus ir daugelis kitų šviesuolių.
Du savaitgalius (09.22-23 ir 09.29-30) laidoje „Lietuvos giesmė“ girdėsime pokalbius su vienu iš mokyklos įkūrėju –
Aleksandru Žarskumi, kuris jau daugiau kaip tris dešimtmečius skaito paskaitas, skleidžia Vydūno išmintį ir leidžia knygas.
Svečią Nacionalinio Kauno dramos teatro įrašų studijoje kalbins žinoma tautodailininkė,
karpytoja, pedagogė Eglė Dvarionaitė-Vindašienė.
 
Vydūno metams skirtas projektas vėl skamba radijo eteryje
2018-09-07, Vakarų ekspresas
 
 
Savaitgaliais 8 val. per Extra FM Jūsų dėmesio vėl tikisi radijo pokalbių ciklas „Lietuvos giesmė“,
skiriamas Vydūno metams. Šį šešdienį (kartojimas sekmadienį) laidos svečias – Klaipėdos Vydūno gimnazijo direktorius,
choro dirigentas ir pedagogas, VšĮ „Mažosios Lietuvos kultūra” vadovas, dr. Arvydas Girdzijauskas. Laidoje sužinosime,
ar sulauksime jubiliejiniais metais Vydūno paminklo Klaipėdoje, kaip jis atrodys ir kas bus atsodinta „Vydūno sode“
– skvere tarp Bokštų ir Puodžių gatvių – vietoje iškirstų medžių. Taip pat, kuo buvo ypatinga šių naujųjų mokslo metų pradžia
ir kodėl Vydūno idėjos iki dabar taip sunkiai skinasi kelią į jaunuomenės ugdymo procesus bei aplinką?
Po savaitės (09.15-16) laidos viešnia – Klaipėdos Vydūno klubo pirmininkė Sigutė Augutienė.
 
                                                                                                     © Egidijaus JANKAUSKO nuotr.
Po karštos vasaros, nuo rugsėjo 1 dienos, atnaujinome projekto laidų transliacijas
ir šį kartą siūlome paklausyti fragmentus iš archeologo Vykinto Vaitkevičiaus pranešimo
„Sens Rambyne, tu garsingai, būsi visad mums viltis!”, metų pradžioje skaityto Užutrakyje,
XIV Prigimtinės kultūros seminare „Prigimtinė kultūra tautos glėbyje“.
Pasak prof. Vykinto Vaitkevičiaus Lietuvių tauta turi vieną tokią šventovę - Rambyno kalną, kuris
„kažkokiu nepaprastu būdu sujungė" Vydūną, Martyną Jankų "ir tuos būrelius, kuriuos telkė šitie du iškilūs žmonės”.
 
 
 
p.s. Šią nuotrauką 08.14 su prierašu atsiuntė Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas:
„Gegužės pabaigoje siunčiau visiems prašymą paremti paminklo Vydūnui Tilžėje statybą.
Tikėtasi iki birželį planuotos konferencijos, skirtos Vydūno gimimo 150-mečiui,
ar iki liepos 6 d. paminklą atidengti Sovietsko muziejuje. Bet nepalankios aplinkybės lėmė kitaip -
konferencija negalėjo įvykti, pranešėjai vizų negavo, o muziejui grėsė uždarymas;
paminklo atidengimą teko neapibrėžtam laikui atidėti. Kol kas jis patalpintas
Rambyno regioninio parko Lankytojų centre vaizdo nuo Rambyno fone - vis arčiau Vydūno miesto.”
laidoje „Lietuvos giesmė“ pokalbis su LR Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininku,
Laikinosios Vakarų Lietuvos regiono atstovų grupės „Į darnią Lietuvą Vydūno keliu”
nariu Dainiumi Kepeniu. Svečią kalbina aktorius Ramūnas Abukevičius.
Aušra Martišiūtė-Linartienė: „Vydūno ėjimas į praeitį buvo ir ateities projektavimas“
2018-06-16, Vakarų ekspresas
Šį savaitgalį laidoje „Lietuvos giesmė“ (8 val. per Extra FM) aktorius Ramūnas Abukevičius
toliau kalbins Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriaus pavaduotoją mokslo reikalams,
humanitarinių mokslų daktarę, profesorę Aušrą Martišiūtę-Linartienę.
 
Pašnekovės nuomone: „Vydūnui buvo labai svarbu žvelgti į tautosaką, kaip į senųjų mitų reliktus.
Per mūsų pasakas, per dainas, per jų veikėjus mes galime ateiti iki labai senų laikų.
Vydūnas senuosius laikus sieja su taika, su kūrybiškumo ir gyvybės kultūra, su pagarba gamtai, žmogaus gyvybei.
Eidamas į labai senus laikus Vydūnas kuria idealą ateičiai ir tą idealą perkelia į ateitį, į naujo žmogaus atgimimo laiką,
kai žmogus susivoks, kad karų neturėtų būti, kad svarbiausia yra ugdyti kuriančiąsias žmogaus galias”.
Taip pat laidoje – lietuvių kalbos ir literatūros programos rengėjos ir mokyklinių vadovėlių autorės
mintys apie Vydūno asmenybės bei kūrybos pateikimo moksleiviams ypatumus.
 
Kitą savaitgalį laidoje svečiuosis LR Seimo Sveikos gyvensenos komisijos pirmininkas,
Laikinosios Vakarų Lietuvos regiono atstovų grupės „Į darnią Lietuvą Vydūno keliu” narys Dainius Kepenis.
Projektą, skirtą Vydūno metams, iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
 
Tomas Stanikas: „Sveikata Vydūnui yra visos asmenybės darna“
2018-05-25, Vakarų ekspresas
Paskutinį pavasario ir pirmą vasaros savaitgalį radijo laidoje „Lietuvos giesmė“,
skirtoje Vydūno metams – pokalbis su Vydūno draugijos pirmininku Tomu Staniku apie Vydūno sveikatos filosofiją.
 2013-aisiais – Sveikatingumo metais, ketvirtojo Vydūno knygos „Sveikata. Jaunumas. Grožė“ leidimo pratarmėje Tomas Stanikas rašė:
 
„Sveikata turėtų būti kiekvienam savaime suprantama vertybė. Tačiau gyvenimo patirtis rodo, kad dauguma žmonių
susivokia tik tą vertybę praradę, o beveik visas medicinos mokslas skirtas ligų nustatymui ir jų gydymui, ne visada veiksmingam
ir bene šimteriopai brangesniam negu sveikatos saugojimas. Todėl kiekvienam, netgi tik ekonomiškai galvojančiam žmogui,
turėtų būti priimtinas Vydūno teiginys, kad „daug svarbiau yra rūpintis savo sveikata, negu ligų gydymu“.
 
Žmogus Vydūnui – dvasinė esybė, kurios uždavinys – tarnauti Kūrybos galioms, apreikšti žmoniškumą, o protas ir kūnas tėra tam priemonės.
Todėl ir sveikata Vydūnui yra visos asmenybės darna, „netrukdomas veikimas gyvojo pavidalo esmės, nestabdomas kūrimo vyksmas“,
o „giedrusis žmoniškumas yra tikriausias sveikatos ir apskritai žmoniško gyvenimo pagrindas“.
 
 Šiais žodžiais išsakyta Vydūno sveikatos filosofijos esmė. Norinčiam tapti žmoniškesniu ir sveikesniu,
reikės mokytis „visą savo gyvenimą tvarkyti iš dvasios-sielos“ aukštumų. Šiuolaikiniam žmogui, augusiam „daiktų kultūroje“,
tai tikras iššūkis, tai viso gyvenimo uždavinys“.
 
Radijo pokalbiai su Tomu Staniku bus transliuojami gegužės 26 d. ir birželio 2 d. (šeštadieniais),
kartojami gegužės 27 ir birželio 3 d. (sekmadieniais), 8 val. per Extra FM.
Svečią Lietuvos nacionalionio kultūros centro garso įrašų studijoje kalbins aktorius Ramūnas Abukevičius.
 
„Vydūno varpas buvo nuslopintas”
2018-05-18
Šį savaitgalį radijo laidoje „Lietuvos giesmė“ – pokalbis su žurnalistu, publicistu, teatro režisieriumi Juozu Ivanausku, kurio iniciatyva
prieš tris dešimtmečius tuometinio Kauno valstybinio dramos teatro rampos šviesą išvydo Gedimino Jankaus regesių drama „Amžinas keleivis“.
 
Juozas Ivanauskas: „Neginčijamas faktas yra tai, jog Kauno dramos teatre mano pastatytas spektaklis „Amžinas keleivis"
atliko savo istorinę misiją išskirtiniu Lietuvai momentu – kilus tautinio atgimimo bangai – 1988 m. pavasarį.
Gaila, kad scenoje regesių drama „Amžinas keleivis“ gyvavo palyginti trumpai
ir net nebuvo padarytas kokybiškas spektaklio vaizdo įrašas, deja... 
 
O juk šiaip pagalvojus, galėjo tokio spektaklio apskritai net nebūti, jeigu ne lemtingas sutapimas –
būtent tais metais Maskvoje aš baiginėjau režisūros studijas V. Ščiukino vardo aukštojoje teatro mokykloje (prie E. Vachtangovo teatro)
ir nusprendžiau pasirinkti Gedimino Jankaus pjesę apie Vydūną savo diplominiam darbui tik todėl, kad jau buvau nemažai skaitęs Vydūno raštų,
 žavėjausi šiuo mąstytoju – idealistu. Tuometinis Kauno dramos teatro vadovas Jonas Vaitkus gan tolerantiškai leido man pasirinkti
kokią tiktai noriu pjesę savo diplominiam darbui, tąkart viską nulėmė Vydūnas – „Amžinas keleivis“.
Prabėgus 30 metų galiu tik apgailestauti, kad lietuvybės puoselėtojo, taurios sielos mąstytojo Vydūno idealai bei vertybės,
deja, taip ir neprigijo 1990 m. kovo mėn. 11 d. nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje.
Vydūno varpas, garsiau suskambęs pirmaisiais Atgimimo metais Lietuvoje, vėliau buvo nuslopintas...“
 
Kodėl? Juozo Ivanausko versija – gegužės 19 d. (šeštadienį), kartojimas 20 d. (sekmadienį), 8 val. per Extra FM.
Svečią Kristijono Lučinsko studijoje Klaipėdoje kalbina Sigutis Jačėnas. Projektą iš dalies finansuoja
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, rengia VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“.
Vydūnas savo namuose, ~1928 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka
 
Gegužės 12 d. (kartojimas 13 d.) 8 val. per Extra FM laidoje pokalbio LNKC garso įrašų studijoje tęsinys.
Aktorius Ramūnas Abukevičius kalbina literatūrologą, rašytoją, eseistą, kritiką, vadovėlių vidurinei mokyklai autorių,
Vilniaus universiteto dėstytoją doc. dr. Regimantą Tamošaitį. Taip pat laidoje Vydūno darbo „Karas ir religija“ skaitymai.
Iš vokiečių kalbos vertė Vita Gaigalaitė. Versta iš 1917 m. geguže datuoto autorinio mašinraščio, kuris gautas iš Bronio Kviklio archyvo.
(VYDŪNAS RAŠTAI IV tomas, Vilnius: „Mintis“, 1994). Serija leidžiama nuo 1987 m. Parengė Vaclovas Bagdonavičius.
 
Regimantas Tamošaitis: „Basanavičius, Kudirka, Vydūnas, Maironis, Krėvė
– jie ir yra mūsų dabarties kūrėjai“
2018-05-05
Gegužės 5 d. (kartojimas 6 d.) 8 val. per Extra FM laidoje „Lietuvos giesmė“
fragmentai iš Vydūno draugijos Tarybos narės Rimos Palijanskaitės straipsnio
Vydūnas: motina yra tarsi meilės ugnį namuose kurstanti vaidilutė
(2015 m. publikuoto interneto svetainėje „Šilainės sodas“/ dabar „Šilainės kraštas“)
ir pokalbis su literatūrologu, rašytoju, eseistu, kritiku, vadovėlių vidurinei mokyklai autoriumi,
Vilniaus universiteto dėstytoju doc. dr. Regimantu Tamošaičiu
apie Vydūno idealistinių tekstų dramaturginės kūrybos, teosofinių raštų  ir laikmečio paradoksus...
Svečią LNKC garso įrašų studijoje kalbina aktorius Ramūnas Abukevičius.
 
                                                                                                                   Gintaro Visocko nuotr.
Tris savaitgalius (04.14-15, 04.21-22 ir 04.28-29) 8 val.  Extra FM transliuojamoje
VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ rengiamoje laidoje „Lietuvos giesmė“,
skirtoje Vydūno metams, pokalbis su filosofu, literatūrologu, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėju,
Vydūno draugijos garbės pirmininku dr. Vaclovu Bagdonavičiumi.
Svečią Lietuvos nacionalinio kultūros centro garso įrašų studijoje kalbina aktorius Ramūnas Abukevičius.
 
Kultūros dieną – per radiją ir TV
2018-04-14, Vakarų ekspresas
Sekmadienį (balandžio 15-ąją) – Kultūros dieną – 8 val. Extra FM transliuojamoje VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ rengiamoje laidoje „Lietuvos giesmė“,
skirtoje Vydūno metams, pokalbis su filosofu, literatūrologu, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėju, Vydūno kūrybos tyrinėtoju ir propaguotoju
dr. Vaclovu Bagdonavičiumi. Svečią Vilniaus studijoje kalbins aktorius Ramūnas Abukevičius. 9 val. per Balticum TV startuos naujas kultūros laidų ciklas
„Po baltų Lietuvą. Padavimų žemėlapis“, skiriamas atkurtos Lietuvos šimtmečiui...
 
„Tautos augimui reikia visa aukoti“
2018-03-22
Šiandien toji diena, kai prieš 150 metų gimė Vydūnas (Vilhelmas Storostas, 1868–1953) –
rašytojas, filosofas, muzikas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas.
Aukščiausia vertybe laikydamas žmoniškumą, Vydūnas savo įvairiašake veikla siekė ugdyti sąmoningų ir laisvų žmonių tautą,
kuri būtų iš esmės, o ne paviršiaus dalykuose laisva. Šį tikslą pasiekti, anot Vydūno, galima tik ugdant tautos dvasinę kultūrą, 
– mokslą, meną, dorovę. (Aušra Martišiūtė-Linartienė, Šaltiniai.info)
 
 
Jubiliejaus išvakarėse Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje 
buvo iškilmingai atidengtas Vydūno paminklinis biustas su citata iš didžojo lietuvių humanisto rašytinio palikimo: 
„Tautos augimui reikia visa aukoti“ (skulptorius Stasys Žirgulis, architektas Liucijus Dringelis).
 
 
Artėjančius du savaitgalius radijo laidose „Lietuvos giesmė” (šeštadieniais, kartojimas sekmadieniais 8 val. per Extra FM) skambės pokalbiai,
parengti Nacionalinio Kauno dramos teatro įrašų studijoje (garso rež. Arnoldas Akelaitis). Teatro vadovas, aktorius Egidijus Stancikas kalbins
dramaturgą, prozininką, teatro kritiką, publicistą Gediminą Jankų (03.24) ir aktorių, režisierių, skaitovą Petrą Venslovą (03.31).
 
 
Prieš tris dešimtmečius Petras Venslovas įkūnijo Kauno teatro scenoje Vydūną
Gedimino Jankaus regesių dramoje „Amžinas keleivis“ (spektaklio rež. Juozas Ivanauskas).
Vydūno metais radijo klausytojai išgirs kultūros laidoms nebūdingai aistringus ir ryškius pašnekovų prisiminimus
apie tai, kada ir kuo juos pakerėjo Vydūno asmenybė, kaip gimė dramos sumanymas,
kas buvo kiti legendinio spektaklio kūrėjai ir kodėl šiandienos teatrai nedrįsta atsigręžti į Vydūno dramaturgiją?
Vydūnas savo namuose, ~1930 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus nuotrauka
Vydūno metams − „Lietuvos giesmė“
2018-03-16
Šiemet minime ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį,
bet ir vieno ryškiausių mūsų kultūros asmenybių − Vydūno (Vilhelmo Storostos, 1868 m. kovo 22 d.)
150-ąsias gimimo metines. Deja, filosofo, literatūrologo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjo, Vydūno draugijos garbės pirmininko
dr. Vacio Bagdonavičiaus nuomone: „jo gyvenimas nėra toks žinomas, kokio nusipelnė šis įžymus tautos žmogus“.
 
Kovo 17 d. (šeštadienį) 8 val. per Extra FM (kartojimas sekmadienį tuo pačiu laiku)
įžanginėje naujo laidų ciklo „Lietuvos giesmė“ laidoje − fragmentai pokalbių,
kuriuos radijo klausytojai turės galimybę išklausyti artimiausiais Vydūno metų savaitgaliais. 
Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius,
Maironio lietuvių literatūros muziejaus Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė,
Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas kalbės apie
neįkainojamą Vydūno dvasinio palikimo svarbą tautos ir valstybės gyvenime, apie būtinybę jį skleisti ir aktualizuoti.
Svečius Vilniaus ir Kauno įrašų studijose kalbins aktoriai Ramūnas Abukevičius ir Egidijus Stancikas.
 
Pokalbių intarpuose skambės Vydūno literatūrinio palikimo ir
dr. Vacio Bagdonavičiaus etiudų apie Vydūną „Spindulys esmi begalinės šviesos“ skaitymai:
„Visų vertybių matų matas Vydūnui yra žmoniškumas. Kiek valstybėje jis reiškia, tiek ji yra laisva, nes Vydūno tvirtinimu,
„tame, kas tikrai žmoniška, dieviškumas ir žmoniškumas sutampa“. Kas dieviška – tas ir laisva.
Pati žmoniškumo esmė – dvasios apraiška žmogaus asmenybėje – slypi jo kūno, emocijų ir minčių komplekse.
Toji esmė šį kompleksą ir valdo. O valdo tiek, kiek yra laisva, kiek turi tam galios.
Toji valdymo galia, žmoniškumo esmės vyravimas žmogaus asmenybėje sudaro dorovės pagrindą,
o dorovė – visos kultūros pagrindą. Kur nėra dorovės, ten iš esmės nėra ir kultūros.“
 
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.
Partneriai: Vydūno draugija, Nacionalinis Kauno dramos teatras,
Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
Informaciniai partneriai: dienraštis „Vakarų ekspresas“, 
tautinis žinių ir gyvenimo būdo portalas „Alkas.lt“. 
Rengėjas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“.
Projekto sumanytojas ir vadovas Sigutis Jačėnas.

Laidų archyvas

Laidų ciklą nuo 2018 m. kovo 17 d. savaitgaliais 8:00 transliuoja Extra FM
(88,5 MHz Vilnius / 89,3 MHz Utena / 91,3 MHz Raseiniai / 91,5 MHz Ukmergė / 93,2 MHz Panevėžys / 98,1 MHz Marijampolė /
98,5 MHz Šiauliai / 100,2 MHz Klaipėda / 105,4 MHz Kaune ir internetu http://extrafm.lt/live)

 

NUO 2005 METŲ ĮGYVENDINTI RADIJO IR TV PROJEKTAI

 

 

 

Visos teisės saugomos. Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu sukasiplanetos@gmail.com