Radijo pokalbių ciklas
LIETUVOS GIESMĖ
Skiriama Vydūno metams

Laidų archyvas

                                                                                       Gintaro Visocko nuotr.

Tris savaitgalius (04.14-15, 04.21-22 ir 04.28-29) 8 val.  Extra FM transliuojamoje VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ rengiamoje laidoje „Lietuvos giesmė“,
skirtoje Vydūno metams, pokalbis su filosofu, literatūrologu, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėju, Vydūno draugijos garbės pirmininku,
dr. Vaclovu Bagdonavičiumi. Svečią Lietuvos nacionalinio kultūros centro garso įrašų studijoje kalbina aktorius Ramūnas Abukevičius.
Kultūros dieną – per radiją ir TV
2018-04-14
Sekmadienį (balandžio 15-ąją) – Kultūros dieną – 8 val. Extra FM transliuojamoje VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“ rengiamoje laidoje „Lietuvos giesmė“,
skirtoje Vydūno metams, pokalbis su filosofu, literatūrologu, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėju, Vydūno kūrybos tyrinėtoju ir propaguotoju
dr. Vaclovu Bagdonavičiumi. Svečią Vilniaus studijoje kalbins aktorius Ramūnas Abukevičius. 9 val. per Balticum TV startuos naujas kultūros laidų ciklas
„Po baltų Lietuvą. Padavimų žemėlapis“, skiriamas atkurtos Lietuvos šimtmečiui...(Vakarų ekspresas“)
Vydūno draugijos pirmininko Tomo Staniko nuotrauka
„Tautos augimui reikia visa aukoti“
2018-03-22
Šiandien toji diena, kai prieš 150 metų gimė Vydūnas (Vilhelmas Storostas, 1868–1953) – rašytojas, filosofas, muzikas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas. Aukščiausia vertybe laikydamas žmoniškumą, Vydūnas savo įvairiašake veikla siekė ugdyti sąmoningų ir laisvų žmonių tautą, kuri būtų iš esmės, o ne paviršiaus dalykuose laisva. Šį tikslą pasiekti, anot Vydūno, galima tik ugdant tautos dvasinę kultūrą, – mokslą, meną, dorovę. (Aušra Martišiūtė-Linartienė, Šaltiniai.info)
 
Jubiliejaus išvakarėse Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje buvo iškilmingai atidengtas Vydūno paminklinis biustas su citata iš didžojo lietuvių humanisto rašytinio palikimo: „Tautos augimui reikia visa aukoti“ (skulptorius Stasys Žirgulis, architektas Liucijus Dringelis).
 
Artėjančius du savaitgalius radijo laidose „Lietuvos giesmė” (šeštadieniais, kartojimas sekmadieniais 8 val. per Extra FM) skambės pokalbiai,
parengti Nacionalinio Kauno dramos teatro įrašų studijoje (garso rež. Arnoldas Akelaitis). Teatro vadovas, aktorius Egidijus Stancikas kalbins
dramaturgą, prozininką, teatro kritiką, publicistą Gediminą Jankų (03.24) ir aktorių, režisierių, skaitovą Petrą Venslovą (03.31).
 
Prieš tris dešimtmečius Petras Venslovas įkūnijo Kauno teatro scenoje Vydūną Gedimino Jankaus regesių dramoje „Amžinas keleivis“ (spektaklio rež. Juozas Ivanauskas). Vydūno metais radijo klausytojai išgirs kultūros laidoms nebūdingai aistringus ir ryškius pašnekovų prisiminimus apie tai, kada ir kuo juos pakerėjo Vydūno asmenybė, kaip gimė dramos sumanymas, kas buvo kiti legendinio spektaklio kūrėjai ir kodėl šiandienos teatrai nedrįsta atsigręžti į Vydūno dramaturgiją?
Nuotrauka iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų
Vydūno metams − „Lietuvos giesmė“
2018-03-16
Šiemet minime ne tik Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, bet ir vieno ryškiausių mūsų kultūros asmenybių − Vydūno (Vilhelmo Storostos, 1868 m. kovo 22 d.)
150-ąsias gimimo metines. Deja, filosofo, literatūrologo, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjo, Vydūno draugijos garbės pirmininko dr. Vacio Bagdonavičiaus nuomone:
„jo gyvenimas nėra toks žinomas, kokio nusipelnė šis įžymus tautos žmogus“.
 
Kovo 17 d. (šeštadienį) 8 val. per Extra FM (kartojimas sekmadienį tuo pačiu laiku) įžanginėje naujo laidų ciklo „Lietuvos giesmė“ laidoje − fragmentai pokalbių, kuriuos radijo klausytojai turės galimybę išklausyti artimiausiais Vydūno metų savaitgaliais. Vydūno draugijos garbės pirmininkas dr. Vacys Bagdonavičius,
Maironio lietuvių literatūros muziejaus Senosios literatūros skyriaus muziejininkė Nijolė Raižytė, Vydūno draugijos pirmininkas Tomas Stanikas kalbės apie neįkainojamą Vydūno dvasinio palikimo svarbą tautos ir valstybės gyvenime, apie būtinybę jį skleisti ir aktualizuoti.
Svečius Vilniaus ir Kauno įrašų studijose kalbins aktoriai Ramūnas Abukevičius ir Egidijus Stancikas.
 
Pokalbių intarpuose skambės Vydūno literatūrinio palikimo ir dr. Vacio Bagdonavičiaus etiudų apie Vydūną „Spindulys esmi begalinės šviesos“ skaitymai:
„Visų vertybių matų matas Vydūnui yra žmoniškumas. Kiek valstybėje jis reiškia, tiek ji yra laisva, nes Vydūno tvirtinimu, „tame, kas tikrai žmoniška, dieviškumas ir žmoniškumas sutampa“. Kas dieviška – tas ir laisva. Pati žmoniškumo esmė – dvasios apraiška žmogaus asmenybėje – slypi jo kūno, emocijų ir minčių komplekse. Toji esmė šį kompleksą ir valdo. O valdo tiek, kiek yra laisva, kiek turi tam galios. Toji valdymo galia, žmoniškumo esmės vyravimas žmogaus asmenybėje
sudaro dorovės pagrindą, o dorovė – visos kultūros pagrindą. Kur nėra dorovės, ten iš esmės nėra ir kultūros.“
 
Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Partneriai: Vydūno draugija, Nacionalinis Kauno dramos teatras,
Lietuvos nacionalinis kultūros centras. Informaciniai partneriai: dienraštis „Vakarų ekspresas“, tautinis žinių ir gyvenimo būdo portalas „Alkas.lt“. 
Rengėjas VšĮ „Vieno aktoriaus teatras“. Projekto sumanytojas ir vadovas Sigutis Jačėnas.
 
Laidoje skamba Vydūno ir Kristijono Lučinsko muzikos fragmentai.

Laidų archyvas

Laidų ciklą nuo 2018 m. kovo 17 d. savaitgaliais 8:00 transliuoja Extra FM
(88,5 MHz Vilnius / 89,3 MHz Utena / 91,3 MHz Raseiniai / 91,5 MHz Ukmergė / 93,2 MHz Panevėžys / 98,1 MHz Marijampolė /
98,5 MHz Šiauliai / 100,2 MHz Klaipėda / 105,4 MHz Kaune ir internetu http://extrafm.lt/live)

 

NUO 2005 METŲ ĮGYVENDINTI RADIJO IR TV PROJEKTAI

 

 

 

Visos teisės saugomos. Laukiame Jūsų atsiliepimų ir pasiūlymų adresu sukasiplanetos@gmail.com