Mama seka lietuvių liaudies pasakas

Tėtis seka pasaulio tautų pasakas

1 05.16 Jaučio trobelė afrikiečių „Pirmasis žmogus"
2 05.17 Devynių brolių sesuo ir devyniagalvis armėnų „Vilkas, lapė ir erelis“
3 05.18 Kumelaitė Šluika bulgarų „Turčius ir pjovėjas“
4 05.19 Oželis padėjėjas arabų „Apie pelę ir žebenkštį“
5 05.20 Našlaitė Kastutė britų „Tulpių lysvė“
       
6 05.23 Saulės, Mėnulio ir Vėjo svainis latvių „Mergaitė su žvaigžde kaktoje“
7 05.24 Žaltys ir dvi seserys lenkų „Stiklinis kalnas“
8 05.25 Žmona deivė bulgarų „Caras Trojanas su asilo ausim“
9 05.26 Čiužiukėlis čekų-slovakų „Atsargos kareivis“
10 05.27 Smaluotas veršelis estų „Išmintingoji karalaitė“
       
11 05.30 Trys broliai bulgarų „Pasiuntinys iš ano pasaulio“
12 05.31 Elenytė ir Joniukas latvių „Ryte pradėjęs dirbsi iki vakaro“
13 06.01 Liūtas ir žmogus estų „Geroji Vandenio dovana“
14 06.02 Lydžio vardu čekų „Išrinktasis karalius“
15 06.03 Laimingas žmogus slovakų „Geras patarimas“
       
16 06.06 Ežiukas veda karaliaus dukterį anglų „Senelis, senelė“
17 06.07 Gyvulių kalba italų „Nuostabūs dalykai“
18 06.08 Pasaka ne pasaka ispanų „Kaip valstietis du senjorus apgavo“
19 06.09 Tėvo linkėjimai prancūzų „Rojaus taburetė“
20 06.10 Piš! škotų „Lapė ir pelėsakalis“
       
21 06.13 Šuo ir jo troba prancūzų „Išmintingas Kiure“
22 06.14 Laumutės šilko gijos šveicarų „Patylėk“
23 06.15 Mergelė uogelė vokiečių „Protingos galvos“
24 06.16 Rupūžė, karaliaus pati latvių „Velnio krosnių kūrikas“
25 06.17 Užburtas malūnas portugalų „Kaip Sančas piemeniu samdėsi“
       
26 06.20 Gandras ir varlės estų „Kaip senis mirties laukė“
27 06.21 Vaikų pasaka latvių „Kaip pono šunį mokė kalbėti“
28 06.22 Jonas Katinaitis latvių „Juokais ir rimtai“
29 06.23 Uogos latvių „Kaip bernas šeimininką mokė“
30 06.24 Laumės ir kūdikis ukrainiečių „Arklys pavirtęs kupranugariu“
       
31 06.27 Nuotykiai kvailių beieškant prancūzų „Nesupranta juokų“
32 06.28 Našlaitėlis ir milžinas vengrų „Trys kurtieji“
33 06.29 Iškulti javai rusų „Ropė“
34 06.30 Kas naujo tėviškėj ukrainiečių „Lakštingalos patarimai“
35 07.01 Skirtingi norai portugalų „Kalbanti žuvelė“
       
36 Šykštuolio atsivertimas vokiečių „Kas geriau sumeluos“
37 07.05 Piršlys prancūzų „Kaip vilkas rado lašinių gabalą“
38 07.06 Aitvaro dovanos šveicarų „Kaip kas sūrį valgo?“
39 07.07 Boba velniui ant ragų anglų „Džekas ieško laimės“
40 07.08 Kaip čigonas žaltį priveikė italų „Didžiulis kraitis“
       
41 07.11 Šuns ir vilko bičiulystė ispanų „Kas beldžiasi?“
42 07.12 Šuo ir jo troba rumunų „Apie druską“
43 07.13 Laimės žiūronas italų „Pamiršo!“
44 07.14 Adata portugalų „Du broliai“
45 07.15 Žmogus, meška ir lapė italų „Sutvarkyk arklius!“
       
46 Javų draugystė italų „Karaliaus kaliniai“
47
 07.19
Girulis Birulis vokiečių „Kaip senelis į mokyklą ėjo“
48 Pirštelis lenkų „Kaimiečio skundas“
49 Broliuko ieškotojos prancūzų „Velnio dalgis“
50 Kaip kurpius į dangų ėjo lenkų „Turtingas ponas“
       
51 07.25 Devynių brolių sesutė suomių „Kaip vilkas bijojo ožkos ir avino“
52 07.26 Brolio sužadėtinė lenkų „Kaip kareivis Dievo prašė pinigų“
53 07.27 Žalčio pati vengrų „Barzdaskutys ir vargdienis“
54 07.28 Gyvate pavadinta žmona rusų „Mainai“
55 07.29 Sunku tylėti Duktė Julija skaito Helenos Bechlerovos žaislinę knygelę „Atverk langelį“
       
56 08.01 Vanduo iš burtininko šulinio lenkų „Surasta tiesa“
57 08.02 Bajorystė vengrų „Kaip asilą pavogė“
58 08.03 Kas skirta rusų „Šnypštukas“
59 08.04 Pono pasakos suomių „Apgautas vilkas“
60 08.05 Pasveikinimas ispanų „Godus malūnininkas“
       
61 08.08 Nemeluok! rusų „Kareivio milinė“
62 08.09 Pirtyje Angolos (zombų) „Višta ir žąsis“
63 08.10 Ar matėt šitokį? rusų „Maša ir lokys“
64 08.11 Kaip iškepti duoną Sudano (šilukių) „Kodėl susivaidijo saulė ir mėnulis“
65 08.12 Ežys ir ponia azerbaidžaniečių „Tinginė“
       
66 08.15 Vyštytė ir gaidžiukas Kampučijos „Keturi burtininkai“
67 08.16 Lenktynės armėnų „Išmintingas audėjas“
68 08.17 Sugavo Nepalo „Žvaigždininkas“
69 08.18 Pas Dievą svečiuose arabų „Elgeta ir Laimė“
70 08.19 Išmintingi atsakymai korėjiečių „Laimė“
       
71 08.22 Gudruolė mordvių „Dėkinga meška“
72 08.23 Miško trobelė birmiečių „Pavyduolio dalia“
73 08.24 Trys tetos kazachų „Keleivis ir tinginys“
74 08.25 Prajuokinta karalaitė totorių „Trys dukterys“
75 08.26 Melagių ginčas latvių „Duonos kepalas“
       
76 08.29 Aš pats karakalpakų „Kaip keturi tinginiai alkani liko“
77 08.30 Žiogas ir skruzdėlė armėnų „Kada gobšuoliui aukso gana?“
78 08.31 Susirgęs žvėrių karalius tajų „Gobšus kaimynas“
79 09.01 Kurpės baškirų „Ką padarė gobšumas?“
80 09.02 Kam klius, kam neklius mongolų „Septynios pelės“
       
81 Paukščių karas kurdų „Baltaveidis“
82 09.06 Vėjas čiuvašų „Čiuvašas ir velnias“
83 09.07 Balno kilpa rusų „Visų brangiausia“
84 09.08 Lapė ir sūris kinų „Šeimos brangenybė“
85 09.09 Ilgaliežuvė serbų „Bernas ir šeimininkas“
       
86 09.12 Persikraustė gruzinų „Laimė“
87 09.13 Lapė, strazdelis ir varna Angolos „Lapė ir kurmis“
88 09.14 Kaip lapė vilkui kailinius siuvo egiptiečių „Liūtas ir pelė“
89  09.15 Lapė ir ąsotis ganiečių „Kodėl žvėrys miške gyvena?“
90 09.16 Kaip lapė ir lokys pirko sviesto etiopų „Kaip susipešė dvi katės“
       
91 09.19 Maišas gudrybių kongiečių „Kaip rupūžė ir chameleonas riešutus raškė“
92 09.20 Kaip voveraitė lapę pergudravo mauriciečių „Kaip kiškis, žiurkė ir beždžionė medų vogė“
93 09.21 Gaidys, šuo ir lapė nigeriečių „Vėžlys, šuo ir ūkininkas“
94 09.22 Ožka ir vilkas filipiniečių „Apie penkis pirštus“
95 09.23 Kaip žmogus išmokė mešką smuiku griežti nigeriečių „Jautis ir musė“
       
96 09.26 Vėžys ir varna australų „Strazdas giesmininkas Jarlis“
97 09.27 Gyvačių karalienės karūna indų „Septyni broliai ir sesuo“
98 09.28 Kiškio lūpos japonų „Jaunystės šaltinėlis“
99 09.29 Liūtas, uodas ir žmogus marių „Ugnis ir žmogus“
100 09.30 Kaip karvelis mokėsi sukti lizdą prancūzų „Senas arklys“
       
101 10.03 Kiškio batai estų „Jaujininko išdaiga“
102 10.04 Kodėl gegutė vaikų neperi? amerikiečių „Besipešantys gaidžiai ir erelis“
103 10.05 Pelėdžiukas švedų „Gimtųjų namų vinis“
104 10.06 Kregždutės kelionė vokiečių „Miestas ar kaimas?“
105 10.07 Šikšnosparnis, varnalėša ir tilvikas Š. Amerikos indėnų „Atlygis už savanaudiškumą“
       
106 Lukošiukas inuitų „Pirmosios ašaros“
107 10.11 Šimtas zuikučių šrilankiečių „Kalbantis arklys“
108 10.12 Devyniabrolė japonų „Urašima Taro“
109 10.13 Raganius ir jo mokinys filipiniečių „Drugelis“
110 10.14 Trys nuotakos izraeliečių „Berniukas Bebelė“
       
111 10.17 Liudininkas tibetiečių „Varliukas, kuris vedė princesę“
112 10.18 Viską žino laosiečių „Stebuklingas vaistas“
113 10.19 Varlių karalius Kambodžos „Kaip tėvas su sūnumi sutiko krokodilą“
114 10.20 Neįtinka Jungtinių Arabų Emyratų „Žvejo duktė“
115 10.21 Pamesti pinigai mongolų „Nepaklusnus ožiukas“
       
116 10.24 Dovanos karaliui Kuveito „Žejys ir didžioji žuvis“
117 10.25 Apkalba taivaniečių „Varlytė šulinyje“
118 10.26 Minkštesnės rankelės tadžikų „Kukurūziukė“
119 10.27 Puikiausias drabužis turkmėnų „Achmedas“
120 10.28 Laumės juosta uzbekų „Liepsnojantis akmuo“
       
121 10.31 Iš gyvenimo laumių palestiniečių „Istorija apie kranklį“
122 11.01 Elgetos kepurė pietų korėjiečių „Berniukas su tuščiu gėlių vazonėliu“
123 11.02 Kas apie laumes žinoma Rytų Timoro „Istorija apie krokodilą“
124 11.03 Laumių dovana kinų „Stebuklingieji naščiai“
125 11.04 Kaip laumės senovėje veisdavosi indoneziečių „Katinas ir beždžionės“
       
126 11.07 Laumės verpėjos singapūriečių „Mat Jambolo ir tigro istorija“
127 11.08 Kaip laumė drobę audė Bahreino „Beždžioniukas ir liūtas“
128 11.09 Nekrikštytas vaikas butaniečių „Keturių draugų istorija“
129 11.10 Laumės linų bijo brunėjiečių „Auksinis kalnas ir raudantis ryžio grūdelis“
130 11.11 Kaip laumės vaiko dalią lemdavo vokiečių „Baltoji gulbė“
       
131 11.14 Kaip laumės arklių karčius pina latvių „Našlaitė pas laimės močią“
132 11.15 Kaip laumė už vyro nutekėjo slovakų „Užkeikta pilis“
Thanks to MetronomeFilms / Arsen Gottlieb production

 

2005-2015 METAIS VAT ĮGYVENDINTI RADIJO IR TV PROJEKTAI